Pārstāvis: Ainārs KomarovskisPublicēta: 18. Jun (2011)

PILSONĪBAS PIEŠĶIRŠANA NEPILSOŅIEM
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā

10'000
3'094
Jau parakstījuši 3'094
6'906

Iniciatīvas mērķis ir panākt Saeimas lēmumu un likumdošanas izmaiņas, kas steidzamā kārtā automātiski nodrošina pilsonības statusu tiem pastāvīgajiem Latvijas iedzīvotājiem, kuiem to liedza LR Augstākās Padomes 1991. g. 15. oktobra lēmums "Par Latvijas Republikas pilsoņu tiesību atjaunošanu un naturalizācijas pamatnoteikumiem" un turpmākie ar to saistītie LR likumdošanas akti.

Vispirms ir nepieciešams Saeimas vairākuma lēmums, ar kura pasludināšanu nepilsoņa pasu turētāji automātiski iegūst pilsoņa statusu ar visām no tā izrietošajām tiesībām. Šis lēmums arī noteiks turpmāko kārtību, kādā veidā nepilsoņi varēs dokumentāri pārformēt savu pilsonisko statusu.

Jau 20 gadus mēs dzīvojam kopā ar milzīgu iedzīvotāju grupu (pēc Iedzīvotāju reģistra datiem: uz 01.01.2011 – 326735 personas) – nepilsoņiem. Ar LR Augstākās Padomes 1991. g. 15. oktobra lēmumu "Par Latvijas Republikas pilsoņu tiesību atjaunošanu un naturalizācijas pamatnoteikumiem" vienai trešdaļai mūsu zemes iedzīvotāju tika atņemtas pilsoņa tiesības un ierādīts „otrās šķiras” cilvēku statuss, kas būtiski ierobežo cilvēku iespējas dzīvot un izpausties, un kas kopumā sastāda ap 80 cilvēka cieņu pazemojošu ierobežojumu. Nozīmīgai daļai Latvijas iedzīvotāju pilsonības statuss ir liegts uz mūžiem, bet lielai daļai – padarīts par pazemojumu ceļu, kurā iespējas naturalizēties ir apgriezti proporcionālas nepilsoņu degsmei iegūt pilsonību.Esošā situācija ir radījusi apburto loku: valdošā elite nav spējīga nodrošināt racionālu valsts lēmumu pieņemšanu, apturēt tautsaimniecības katastrofu, tautas izmiršanu un emigrāciju. Tai pat laikā vairāk kā 300 tūkstošiem iedzīvotāju ir liegta piekļuve dalībai valsts pārvaldē, kā arī ir liegtas tiesības ar savu balsi piedalīties tautas pārstāvju izvēlē.

Iniciatīvas jaunumi

IEROSINĀJUMS IR NEPĀRDOMĀTS05. Feb (2012)

Ierosinājums, iespējams, ir labi domāts, bet tas noteikti nav pārdomāts.1. Cilvēkiem, kas Tu vēlies "piešķirt" Latvijas pilsonību, nav problēmu to iegūt likumā noteiktajā kārtībā. Ja kāds ciena šo zemi, vēlas identificēties ar to un strādāt tās labā, lai LAI UZRAKSTA IESNIEGUMU.2. LR pilsonība nepilsoņiem NAV ATŅEMTA, jo viņiem tās NEKAD nav bijis.3. Kāpēc lai Latvija piešķirtu pilsonību milzīgai un valstij naidīgu cilvēku masai? NEVIENA valsts pasaulē tā nerīkojas.

AUTORS: ROBERTS GRIŠKEVIČS