Prasība ir īstenota neatkarīgi no iniciatīvas

Pārstāvis: Matīss JustsPublicēta: 26. Apr (2022)

AKADĒMIJU IEKŠLIETU NOZAREI
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā

10'000
233
Jau parakstījuši 233
9'767

Aicinu no jauna izveidot Policijas akadēmiju vai līdzīgu augstskolu iekšējās drošības profesionāļiem, jo ekonomiskās krīzes iznākumā kopš 2010. gada iekšlietu nozarei vairs nav savas specializētas augstskolas, kā tas ir vairumā Eiropas Savienības valstu.

Par sabiedrības drošību ir jāgādā nopietni, un šim mērķim vajag nopietnu pieeju, ieskaitot atbilstīgu augstskolu. Kvalitatīvas drošības struktūras un amatpersonu izglītība mūsu sabiedrībai ir būtiski nepieciešama kā viena no prioritātēm. Zināšanas ir jānodod no paaudzes paaudzei, kā arī profesionāļiem būtu arī akadēmiski jāapgūst jaunākais savā jomā. Ja šādas zināšanas tiek zaudētas vai netiek pilnvērtīgi iegūtas, zaudē sabiedrība kopumā. Jautājumi par policijas un iekšlietu struktūru darba kvalitāti kļūst aizvien aktuālāki. Tas, savukārt, ir riskanti policijas prestižam un sabiedrības drošībai.

Ar speciālas augstskolas izveidi iekšlietu nozarei sabiedrība iegūs ne tikai labākus policijas kadrus un ierēdņus, bet arī produktīvāku prevenciju, vairāk atklātu noziegumu, adekvātu izmeklēšanu un panāktus taisnīgus sodus. Tas stiprinās likuma varu un sabiedrības drošību.

Iniciatīvas jaunumi

Latvijā izveido Iekšējās drošības akadēmiju25. Oct (2022)

Otrdien, 25. oktobrī Iekšlietu ministrija, Valsts policijas koledža, Rīgas Stradiņa universitāte (RSU) un Latvijas Universitāte (LU) parakstīja līgumu par ilgtermiņa konsorcija Iekšējās drošības akadēmija izveidi.

Cita starpā tas nozīmē arī platformā ManaBalss.lv publicētās iniciatīvas "Akadēmiju iekšlietu nozarei" īstenošanos. Attiecīgi arī formulējam šīs iniciatīvas statusu – kā prasība ir īstenota neatkarīgi no iniciatīvas.

Jaunās Iekšējās drošības akadēmijas izveide uzlabos tiesībaizsardzības iestādēs nodarbināto izglītības kvalitāti, sagatavos augsta līmeņa speciālistus iekšlietu un citu tiesībaizsargājošo iestāžu vajadzībām, piesaistīs labāko pedagoģisko personālu kopīgu izglītības programmu īstenošanā. Tāpat paredzēts izveidot mācībām atbilstošu, mūsdienīgu infrastruktūru.

Iesaistītās puses ir vienojušās par kopīgiem sadarbības mērķiem, konsorcija pārvaldības un darba organizācijas modeli, kopīgi īstenojamām studiju programmām un resursu koplietošanas iespējām. Tādējādi 25. oktobrī iekšlietu ministrs Kristaps Eklons, RSU rektors prof. Aigars Pētersons, LU rektors Indriķis Muižnieks un Valsts policijas koledžas direktors Dmitrijs Homenko parakstīja Iekšējās drošības akadēmijas dibināšanas līgumu.

Iekšējās drošības akadēmija sekmēs profesionāla personāla sagatavošanu tiesībaizsardzības iestāžu vajadzībām, uzlabos pirmstiesas izmeklēšanas un operatīvā darba kvalitāti, kā arī ilgtermiņā mazinās kritisko darbinieku trūkumu.

Līdz ar līguma parakstīšanu varēs uzsākt intensīvu darbu pie studiju programmu izveides, lai mācības varētu tikt uzsāktas jau nākamā gada rudenī, uzsver iekšlietu ministrs Kristaps Eklons.

"Sadarbība ir atslēgas vārds, ja runājam par augsta līmeņa speciālistu sagatavošanu tiesībsargājošo iestāžu vajadzībām. Rīgas Stradiņa universitāte kā zinātnes universitāte dos nozīmīgu ieguldījumu ne tikai kopējo studiju programmu izveidē, bet arī pētnieciskās darbības pilnveidošanā Iekšējās drošības akadēmijas ietvaros," saka RSU rektors prof. Aigars Pētersons.

"Iekšlietu struktūru darbinieku sagatavošanā RSU ir plašas iestrādes – mums ir lieliskas studiju programmas, top jaunas, ir zinoši Latvijas un ārvalstu docētāji, rit pētnieciskais darbs," turpina rektors.

"Tāpēc līdz ar līgumu par Iekšējās drošības akadēmijas izveidi varam teikt, ka RSU nevis uzņemas jaunus izaicinājumus, bet pāriet augstākā kvalitātes līmenī," summē A. Pētersons.

"Iesaistīšanās konsorcijā ir jauns izaicinājums Latvijas Universitātei, ko tā uzņemas, apzinoties savu atbildību pret augstākās izglītības kvalitāti kopumā un šajā gadījumā jo īpaši pret profesionālu darbinieku sagatavošanu tiesībaizsardzības iestāžu vajadzībām. Drošība šī vārda plašā nozīmē, ietverot sevī gan fizisko, gan tiesisko, kā arī citus drošības aspektus, ir viens no būtiskākajiem tiesiskas valsts elementiem, kura ietekme ir nenovērtējama, kad runājam arī par cilvēku uzticību savai valstij, vēlmi tai piederēt, justies tajā pasargātam un pašam to sargāt, ja šāda vajadzība rastos," pauž LU rektors profesors Indriķis Muižnieks.

"Mūsdienu pasaule attīstās ļoti strauji, tādēļ mums ir jābūt spējīgiem nepārtraukti rast arvien inovatīvākus un efektīvākus risinājumus, tai skaitā apmācību procesā. Iekšējās drošības akadēmijas dibināšana pavērs plašāku iespēju piesaistīt Latvijas un ārvalstu labākos nozares ekspertus, kuri ir izcili specifiskās tēmās un jomās. Nešaubos, ka šis ir efektīvākais veids, kā veicināt un attīstīt apmācību procesu, sagatavot kvalificētus, izglītotus un zinošus profesionāļus, tā rūpējoties par drošāku Latviju. Mūsu mērķis ir radīt mūsdienīgu un modernu apmācību vidi, kurā apgūt augstākā līmeņa zināšanas, pieredzes un prasmes, un šis ir veids, kā to visu sasniegt," norāda Valsts policijas koledžas direktors Dmitrijs Homenko.

Iekšējās drošības akadēmijas dibināšanas līgums ietver apņemšanos izstrādāt un kopīgi īstenot sešas unikālas profesionālās studiju programmas, piesaistot labākos pedagogus, nozares speciālistus un ārvalstu specializēto augstskolu docētājus, kā arī attīstīt zinātnisko pētniecību ar iekšējo drošību un tiesībaizsardzības iestāžu darbību saistītās jomās. Plānots, ka Iekšējās drošības akadēmijā varēs apgūt īsā cikla profesionālo augstāko izglītību, bakalaura un maģistra līmeņa studijas.

Iekšējās drošības akadēmijas attīstības plāni paredz perspektīvā jaunas studiju ēkas būvniecību Ezermalas ielā, un tās koplietošanas iespēju studiju programmu īstenošanā.

Iepriekš, 2022. gada 7. februārī, Ministru kabinets atbalstīja konsorcija "Iekšējās drošības akadēmija" izveidošanu starp Iekšlietu ministriju, Valsts policijas koledžu, RSU un LU.

Avots: RSU

_______________________________________

Lūgums no ManaBalss komandas:

Tā kā interesējies par šo ziņu un visdrīzāk esi arī ManaBalss plašās kopienas dalībnieks/-ce, mēs būtu ļoti pateicīgi, ja Tu ziedotu platformas darbības uzturēšanai.

Arī Tavi ziedojumi palīdz nodrošināt lielo "aizkulišu" darbu, ko prasa pilsonisko iniciatīvu reālas ietekmes panākšana. Ar 56 pēc pilsoņu iniciatīvām mainītiem likumiem kopš 2011. gada ap ManaBalss platformu radītā pilsoniskās līdzdalības ekosistēma ir unikāli sekmīga pasaules mērogā.

Tās efektivitāte izriet no platformas ManaBalss darba augstās kvalitātes un iesaistīto pušu uzticības pret to, ko mēs arī kopā ar Tevi darām. Mūsu kopējam darbam salīdzinoši ir pat ļoti liela atsaucība, un pret to ar cieņu izturas politiķi, ministrijas un citas publiskā sektora iestādes, amatpersonas, juristi un dažādu jomu eksperti, nevalstiskās organizācijas un mediji. Tomēr dažām idejām patīk stiept gumiju, un noturīga to pārstāvniecība prasa laiku.

Arī Tu esi lieliska Latvijas sasnieguma un spēcīga stāsta daļa! Ļauj tam skanēt arī turpmāk – iesaisties, balso, dalies ar ManaBalss iniciatīvu ziņām soctīklos, rosini savas iniciatīvas. Un apsver arī iespēju atbalstīt mūsu darbu ar ziedojumu!

AUTORS: MANA BALSS