Iesniegta pašvaldībā

Pārstāvis: Liene GrosbergaPublicēta: 20. Dec (2023)

PAR AIZKRAUKLES NOVADU BEZ BĪSTAMO ATKRITUMU UN CITU ATKRITUMU DEDZINĀŠANAS
Iniciatīva tiks iesniegta Aizkraukles novada pašvaldībā

400
664
Jau parakstījuši 664

Aicinu aizkraukles novada pašvaldību apturēt plānoto darbību – nolietoto dzelzceļa koka gulšņu, bīstamu atkritumu un citu atkritumu pārstrādi Aizkraukles novada Vietalvas pagastā. Šis, mūsuprāt, bīstamais un iedzīvotājiem nevēlamais plāns skar arī Madonas novadu, tomēr līdz 2024. gada 10. janvārim pagarinātā sabiedriskā apspriešana (skat. šeit – https://environment.lv/lv/aktualitates/sabiedriskas-apspriesanas/pazinojums-par-sakotnejas-sabiedriskas-apspriesanas-termina-pagarinasanu-nolietoto-dzelzcela-koka-gulsnu-un-citu-atkritumu-parstradei-aizkraukles-novada-vietalvas-pagasta.html) notiek Aizkraukles novadā, tāpēc AICINU PAR ŠO INICIATĪVU PARAKSTĪTIES AIZKRAUKLES NOVADA LATVIJAS PILSOŅUS VECUMĀ NO 16 GADIEM UN ĪPAŠUMA TURĒTĀJUS PAŠVALDĪBĀ!

Mēs vēlamies, lai Aizkraukles novada iedzīvotāji nekļūtu par ķīlniekiem, dzīvojot potenciāli bīstamas atkritumu dedzināšanas tuvumā. Aizkraukles novadā plāno īstenot projektu – organizēt nolietoto dzelzceļa koka gulšņu, bīstamo atkritumu (170204) un citu atkritumu pārstrādi SIA "Taka M" ražošanas teritorijā "Vesetkalns", Vietalvas pagastā. Aizkraukles novada iedzīvotāji ar šo iniciatīvu vēlas izteikt savu kategorisko protestu pret šo nodomu un iesniegt parakstus Aizkraukles novada domē. Plānotā atkritumu pārstrāde tiktu veikta 850 m attālumā no tuvākās apdzīvotās mājas; tuvākā apdzīvotā vieta Vietalva atrodas vien 1,2 km attālumā. Teritorija robežojas ar mežu, kur vietējie iedzīvotāji sēņo un ogo, un arī lauksaimniecības zemēm. Nepilnu 10 km attālumā atrodas īpaši aizsargājamas dabas vērtības – Vesetas palienas purvs ar vairākām aizsargājamām biotopu atradnēm. Videi bīstamo atkritumu dedzināšana var negatīvi ietekmēt gan aizsargājamos augus un biotopu atradnes, gan vairāk nekā 28 000 Aizkraukles novada iedzīvotāju un aptuveni 30 000 Madonas novada iedzīvotāju veselību. Nolietotie dzelzceļa koka gulšņi ir piesūcināti ar kreozotu – akmeņogļu koksēšanas darvas destilāta frakciju, lai pasargātu koksni no trupēšanas. Kreozots sastāv no 85% poliaromātisko ogļūdeņražu, 10% fenolu un 5% heterociklisku savienojumu, un tā sastāvā ir arī kancerogēnais benzo(a)pirēns (skat. pielikumu). Ja tā koncentrācija pārsniedz 50 mg/kg, kreozots ES valstīs jāapzīmē kā toksiska viela, bet tā koncentrācija antiseptizēšanai paredzētajā kreozotā nedrīkst pārsniegt 500 mg/kg. Šķeldot, drupinot un maļot pirms koka gulšņus pirms sadedzināšanas, ir grūti nodrošināt sanitārās normas. Nolietoto gulšņu dedzināšanas pārstrādes procesā izdalās iztvaiko arī darvas un kreozota komponenti, paliek pelni. Ikdienas emisijas, smakas un troksnis no iekārtām, kā arī smago automašīnu papildus loģistika nav vēlama blakus tuvumā esošajām apdzīvotajām vietām.

Pārtraucot plānu par atkritumu dedzināšanu Aizkraukles novada Vietalvas pagastā, sabiedrība pirmām kārtām izvairīsies no acīmredzami sasteigta un pietiekami neizdiskutēta lēmuma, kura sekas būtu ilglaicīgas un ar lieliem riskiem. Tāpat mēs saglabāsim sev drošu un tīru vidi bez papildus apdraudējuma dabai – gaisam, ko elpojam, gruntsūdeņiem utt., nepakļausim savu organismu kancerogēnā benzo(a)pirēna paaugstināta līmenim un smago metālu piesārņojumam, kas var atstāt neatgriezeniskas sekas uz dzīvo organismu, fizisko veselību, tai skaitā, cilvēkiem vēža un citu audzēju paaugstinātam riskam; reproduktīvo sistēmu slimībām (tai skaitā neauglībai), sirds-asinsvadu un dažādām elpceļu saslimšanām.

Pievienots dokuments

LV_Koksnes_Ķīmijas_institūta_pētījums_Nolietoto_dzelzceļa_gulšņu_pārstrādes_un_izmantošanas_iespējas_.pdf (atvērt)