Iniciatīva ir iesniegta pašvaldībā!

Pārstāvis: Fēlikss VaivodsPublicēta: 24. Apr

SAGLABĀSIM BALOŽU MEŽU NĀKAMAJĀM PAAUDZĒM!
Iniciatīva tiks iesniegta Ķekavas novada domē

496
600
Jau parakstījuši 600

Ķekavas novada teritorijas plānojumā daudzas esošā meža vai dabas teritorijas ir plānots atļaut apbūvei. Intensīvās dzīvojamās vai publiskās apbūves plānošana esošo mežu vietā ir nepieņemama, tuvredzīga un neatbilst ilgtspējīgas teritoriālās plānošanas principiem. Ilgtermiņā dabas vērtību saglabāšana ir ekonomiski izdevīga gan iedzīvotājiem, gan pašvaldībai, jo palielina nekustamo īpašumu vērtību, gan vēlmi dzīvot šādā vidē.

Šobrīd Baložos un to tiešā tuvumā Ķekavas novadā ir pieejami iegādei dzīvokļi, mājas un zemesgabali. Tāpēc apbūves paplašināšana esošajās meža un dabas teritorijās nav pamatota.

Intensīvas dzīvojamās apbūves paplašināšanas dēļ šobrīd pilsētas publiskā infrastruktūra nevar pietiekami nodrošināt iedzīvotāju „ikdienas” vajadzības (izglītība (īpaši pirmsskolas), ērta satiksme, atpūtas un sporta iespējas, veselības aprūpe u.c.). Palielinoties dzīvojamajai apbūvei, vēl vairāk pasliktināsies dzīves vides kvalitāte, jo pilsētas infrastruktūra nevarēs nodrošināt iedzīvotājiem aktuālus publiskus pakalpojumus. Saglabājot dabas teritorijas, Baložos ilgtspējīgi tiks nodrošināta atbilstoša (labvēlīga) vides un dzīves kvalitāte.

Pievienots dokuments

KND_Terit_Plan_2019.pdf 220 KB (atvērt)

Iniciatīvas parakstītāji 600