Iniciatīva nav atbalstīta

Pārstāvis: Alma EglePublicēta: 18. Sep (2020)

SAGLABĀT AUTOSTĀVVIETAS UZ BRUŅINIEKU IELAS
Iniciatīva tiks iesniegta Rīgas Domes Satiksmes departamentā

1'000
1'425
Jau parakstījuši 1'425

Šā gada vasarā ir sākti Bruņinieku ielas remonta darbi, kuru ietvaros ir paredzēts uz Bruņinieku ielas posmā starp Avotu un A. Čaka ielu likvidēt visas 58 Rīgas satiksmes autostāvvietas, kas atradās ielas kreisajā pusē. Par projekta publisko apspriedi netika informēti paši Bruņinieku ielas iedzīvotāji un dažādo iestāžu īpašnieki, kuriem šīs izmaiņas ietekmēs ikdienas dzīvi. Ne visos ēku pagalmos šajā ielas posmā ir stāvvietas, un arī tur, kur tās ir, to ir maz un tās bieži vien iedzīvotājiem un viesiem ir nepieejamas. Līdz ar to šīs autostāvvietas visa ielas posma garumā sniedza iespēju gan šajā ielas posmā, gan arī blakus ielās dzīvojošajiem (ņemot vērā, ka abās pusēs krustojošās ielas – Avotu un A. Čaka, ir bez autostāvvietām ielas malās), kā arī, galvenokārt, šajā posmā esošo veikalu, kafejnīcu, ofisu, ārstu prakses, apbedīšanas biroja, mācību iestāžu (LKA Latvijas Kultūras koledža, Starptautiskā Praktiskās Psiholoģijas Augstskola) u.c. apmeklētājiem, darbiniekiem un preču piegādātājiem novietot automašīnu. Likvidējot visas 58 stāvvietas, Bruņinieku ielas iedzīvotājiem un citiem vairs nebūs vietas, kur ikdienā novietot auto. Ņemot vērā, ka ēku pirmajos stāvos lielākoties ir komerctelpas, tad stāvvietu likvidēšana negatīvi ietekmēs šajā ielas posmā esošo iestāžu darbību, jo vairs nebūs iespējams pie konkrētās iestādes atstāt auto, lai nodrošinātu preču iekraušanu/izkraušanu, iestādes apmeklēšanu u.tml. Likvidējot visas līdzšinējās 58 autostāvvietas un nepiedāvājot alternatīvus risinājumus auto novietošanai, tiks ierobežotas izaugsmes iespējas šai Rīgas centra daļai. Tā kā publiski pieejamā projekta materiālā ir redzams, ka līdzšinējo stāvvietu vietā ceļa kreisajā pusē tiks ierīkota pretējā virziena velojosla, kas no braucamās daļas tiks atdalīta ar norobežojošiem stabiņiem, tad arī atkritumu vedējam, ugunsdzēsējiem, piegādes transportam, remontdarbu veicējiem u.c. nebūs iespējams novietot automašīnas pie ēkas. Līdz ar to tiks radīts papildus sastrēgums vai arī šķietama sīkuma dēļ (piem., atkritumu vedējs), tā tiks pilnībā nobloķēta bez iespējas citiem šo vietu apbraukt, ja labā pusē būs šķērslis (piem., betona puķu pods). Jau pašlaik, remontu laikā, ir novērojams, ka uz Bruņinieku ielas šajā posmā nepārtraukti ir nepieciešama automašīnu novietošana visā ielas garumā. Mašīnas, kur nu ir iespējams, dažādās "kabatiņās" starp remontdarbiem tiek atstātas uz īsāku vai garāku laika periodu, tajā skaitā uz ietves.

Lai neapstātos attīstība šajā Rīgas centra daļā, aicinām RD Satiksmes departamentam pilnībā vai vismaz daļēji saglabāt esošās autostāvvietas, nodrošinot iespēju vietējiem iedzīvotājiem, piegādes transportam, iestāžu apmeklētājiem u.c. novietot auto. Aicinām rast risinājumu, lai saglabātu iespēju operatīvajam dienestam, atkritumu vedējam, piegādes transportam u.c. piebraukt pie konkrētās ēkas vienā vai abās ielas pusēs. Publiski pieejamā materiālā redzams un visai skopajā aprakstā minēts, ka ceļa labajā pusē divās vietās (pie krustojuma ar A. Čaka ielu un pie 67. nama) uz ietves tiks izveidotas 1-2 stāvvietas piegādes transportam. Tā kā stāvvietu skaits ir samazināts vairāk nekā par 50 un ir redzams, ka mašīnu varēs novietot tikai līdz 30 min. ilgi, tad aicinām šādas stāvvietas izveidot pa visu labo ietves pusi vai vismaz lielāko daļu, lai atsvērtu likvidētās 58 stāvvietas un nodrošinātu iespēju novietot mašīnu ne tikai līdz 30 min. ilgi, bet arī ilgāk (piem., 2h) vai arī saglabāt maksas autostāvvietas, kā tas ir bijis līdz šim.

Saglabājot autostāvvietas uz Bruņinieku ielas, tiks nodrošināta iespēja pašiem vietējiem iedzīvotājiem un viesiem (tai skaitā, ārstam, veicot mājas vizīti, kas nereti ilgst ilgāk par 30 min.) novietot auto un tiks sekmēta attīstība šajā Rīgas centra daļā, nodrošinot piegādes transportam, apmeklētājiem u.c. piekļuvi pie veikaliem, ofisiem u.c. iestādēm. Saglabājot iespēju ugunsdzēsēju auto un atkritumu vedējam piebraukt pie konkrētās ēkas, tiks novērsta nevajadzīga ielas nobloķēšana.

Pievienots dokuments

pielikums.pdf (atvērt)

Iniciatīvas jaunumi

Par gaisa kvalitāti Rīgā un Eiropā – iesaisties!13. Jan (2022)

Tā kā esi parakstījis šo iniciatīvu un Tev visdrīzāk rūp sakoptas, atbildīgas un veselīgas vides jautājumi, lūdzam pievērst uzmanību šai organizācijas ManaBalss ziņai un aicinājumam līdzdarboties!

Proti, Rīga ir viena no piecām Eiropas pilsētām, kur iedzīvotāji šogad kopīgi meklēs risinājumus gaisa kvalitātes uzlabošanai savas pilsētas un Eiropas līmenī.

Kā viena no piecām pilsētām Rīga ir izvēlēta dalībai starptautiskajā projektā "CODE Europe". Šis projekts ir mēģinājums kopīgi radīt risinājumus Eiropas gaisa kvalitātes jomā, ļaujot sabiedrībai norādīt uz konkrētām problēmām un piedāvāt savas idejas to risināšanai. Projekta iznākums būs lokāla, nacionāla un Eiropas līmeņa likumdošanas iniciatīvas, lai risinātu gaisa piesārņojuma problēmas un ikvienam nodrošinātu veselīgu gaisa kvalitāti.

Projektā savu artavu var sniegt ikviens, kuram ir viedoklis par Rīgas gaisa kvalitāti un ir vēlme iesaistīties šīs problēmas reālā risināšanā. Projekta mājaslapā aicinām aizpildīt īsu anketu un raksturot problēmas, ar kurām nācies saskarties galvaspilsētas gaisa kvalitātes dēļ. Tas paredzami neprasīs vairāk par piecām minūtēm.

Katra pieredze un paustais viedoklis ir vērtība, kas palīdzēs uzlabot gaisa kvalitāti visiem Rīgas, Latvijas un Eiropas iedzīvotājiem!

Gaisa kvalitātes tēma kļūst arvien aktuālāka tās pārrobežu rakstura un ar to saistīto problēmu dēļ. Tiek lēsts, ka katru gadu apmēram 400’000 priekšlaicīgas nāves gadījumu Eiropā izraisa tieši gaisa piesārņojuma radītās problēmas. Lai panāktu veselīgu gaisa kvalitāti, jāmeklē visaptveroši un problēmas mērogam piemēroti risinājumi. Tāpēc šī projekta ietvaros tiks izmēģināts Eiropā vēl nebijuša mēroga ideju pūļa iesaistes metode jeb crowdsourcing.

Projekta gaitā savāktās idejas un ieteikumi tiks mērogoti. Projekta sākumā tie aptvers tikai vietējo (pilsētas) līmeni, bet projekta noslēgumā tie sasniegs Eiropas Savienības līmeni.

Tas notiks sekojoši:

- Vispirms iedzīvotāji iezīmēs tās gaisa kvalitātes radītās problēmas, ar kurām viņi savā galvaspilsētā saskaras ikdienā.

- Tad iedzīvotāji piedāvās risinājumus izceltajām gaisa kvalitātes problēmām.

- Iedzīvotāji atlasīs idejas un prioritātes, kas būtu aktuālas ne vien Rīgā, bet arī plašākā mērogā.

- Pamatojoties uz iepriekš apkopoto informāciju, iedzīvotāji kopā ar ekspertiem – Eiropas Vides Biroju – formulēs politikas priekšlikumus par gaisa kvalitāti.

Rīgā projektu vada organizācija ManaBalss un Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS. Projekta aktualitātēm un vērtīgai informācijai par pilsētas gaisa kvalitātes jautājumiem var sekot "Par tīru gaisu Rīgā" Facebook kontā!

***

Projekts CODE Europe 2022. gada garumā norisināsies piecās Eiropas pilsētās – Rīgā, Tallinā, Atēnās, Lisabonā un Burgasā. Tā ievaros tiek ieviests arī inovatīvs sociālās ieklausīšanās rīks, kas ar mākslīgā intelekta palīdzību spēj ievākt internetā pieejamo informāciju par iedzīvotāju nostāju gaisa kvalitātes jautājumos. Projekta gaitā norisinās arī pētnieciskā darbība par digitālo līdzdalību un tiek izstrādāta vispārēji pielietojama metodoloģija tās izvērtēšanai, kā arī ētikas vadlīnijas turpmākajām sociālās ieklausīšanās kampaņām.

AUTORS: MANA BALSS

Aicinājums iestāties par iedzīvotāju līdzdalību pašvaldībās un parakstīt iniciatīvu "Atveram pašvaldības!"30. Oct (2020)

Tā kā esi parakstījis šo pašvaldībai adresēto iniciatīvu, uzrunājam Tevi ar aicinājumu atbalstīt patiesi spēcīgas un efektīvas kolektīvo iesniegumu sistēmas izveidi Latvijas pašvaldībās!

Organizācija ManaBalss kopā ar četrām citām NVO ir publicējusi iniciatīvu "Atveram pašvaldības!" un aicina arī Tevi to parakstīt un dalīties ar to savos sociālo mediju kontos.

Lūdzam iepazīties arī ar iniciatīvas pielikumā izklāstītajiem apsvērumiem, kāpēc šis ir ļoti svarīgs jautājums un nepieciešams risinājums.

Ja atbalsti iniciatīvu "Atveram pašvaldības!", tad dalies ar to Facebook u.c. sociālajos tīklos!

Tavai balsij ir nozīme!

AUTORS: MANA BALSS