Iniciatīva ir iesniegta adresātam

Pārstāvis: Alma EglePublicēta: 18. Sep (2020)

SAGLABĀT AUTOSTĀVVIETAS UZ BRUŅINIEKU IELAS
Iniciatīva tiks iesniegta Rīgas Domes Satiksmes departamentā

1'000
1'404
Jau parakstījuši 1'404

Šā gada vasarā ir sākti Bruņinieku ielas remonta darbi, kuru ietvaros ir paredzēts uz Bruņinieku ielas posmā starp Avotu un A. Čaka ielu likvidēt visas 58 Rīgas satiksmes autostāvvietas, kas atradās ielas kreisajā pusē. Par projekta publisko apspriedi netika informēti paši Bruņinieku ielas iedzīvotāji un dažādo iestāžu īpašnieki, kuriem šīs izmaiņas ietekmēs ikdienas dzīvi. Ne visos ēku pagalmos šajā ielas posmā ir stāvvietas, un arī tur, kur tās ir, to ir maz un tās bieži vien iedzīvotājiem un viesiem ir nepieejamas. Līdz ar to šīs autostāvvietas visa ielas posma garumā sniedza iespēju gan šajā ielas posmā, gan arī blakus ielās dzīvojošajiem (ņemot vērā, ka abās pusēs krustojošās ielas – Avotu un A. Čaka, ir bez autostāvvietām ielas malās), kā arī, galvenokārt, šajā posmā esošo veikalu, kafejnīcu, ofisu, ārstu prakses, apbedīšanas biroja, mācību iestāžu (LKA Latvijas Kultūras koledža, Starptautiskā Praktiskās Psiholoģijas Augstskola) u.c. apmeklētājiem, darbiniekiem un preču piegādātājiem novietot automašīnu. Likvidējot visas 58 stāvvietas, Bruņinieku ielas iedzīvotājiem un citiem vairs nebūs vietas, kur ikdienā novietot auto. Ņemot vērā, ka ēku pirmajos stāvos lielākoties ir komerctelpas, tad stāvvietu likvidēšana negatīvi ietekmēs šajā ielas posmā esošo iestāžu darbību, jo vairs nebūs iespējams pie konkrētās iestādes atstāt auto, lai nodrošinātu preču iekraušanu/izkraušanu, iestādes apmeklēšanu u.tml. Likvidējot visas līdzšinējās 58 autostāvvietas un nepiedāvājot alternatīvus risinājumus auto novietošanai, tiks ierobežotas izaugsmes iespējas šai Rīgas centra daļai. Tā kā publiski pieejamā projekta materiālā ir redzams, ka līdzšinējo stāvvietu vietā ceļa kreisajā pusē tiks ierīkota pretējā virziena velojosla, kas no braucamās daļas tiks atdalīta ar norobežojošiem stabiņiem, tad arī atkritumu vedējam, ugunsdzēsējiem, piegādes transportam, remontdarbu veicējiem u.c. nebūs iespējams novietot automašīnas pie ēkas. Līdz ar to tiks radīts papildus sastrēgums vai arī šķietama sīkuma dēļ (piem., atkritumu vedējs), tā tiks pilnībā nobloķēta bez iespējas citiem šo vietu apbraukt, ja labā pusē būs šķērslis (piem., betona puķu pods). Jau pašlaik, remontu laikā, ir novērojams, ka uz Bruņinieku ielas šajā posmā nepārtraukti ir nepieciešama automašīnu novietošana visā ielas garumā. Mašīnas, kur nu ir iespējams, dažādās "kabatiņās" starp remontdarbiem tiek atstātas uz īsāku vai garāku laika periodu, tajā skaitā uz ietves.

Lai neapstātos attīstība šajā Rīgas centra daļā, aicinām RD Satiksmes departamentam pilnībā vai vismaz daļēji saglabāt esošās autostāvvietas, nodrošinot iespēju vietējiem iedzīvotājiem, piegādes transportam, iestāžu apmeklētājiem u.c. novietot auto. Aicinām rast risinājumu, lai saglabātu iespēju operatīvajam dienestam, atkritumu vedējam, piegādes transportam u.c. piebraukt pie konkrētās ēkas vienā vai abās ielas pusēs. Publiski pieejamā materiālā redzams un visai skopajā aprakstā minēts, ka ceļa labajā pusē divās vietās (pie krustojuma ar A. Čaka ielu un pie 67. nama) uz ietves tiks izveidotas 1-2 stāvvietas piegādes transportam. Tā kā stāvvietu skaits ir samazināts vairāk nekā par 50 un ir redzams, ka mašīnu varēs novietot tikai līdz 30 min. ilgi, tad aicinām šādas stāvvietas izveidot pa visu labo ietves pusi vai vismaz lielāko daļu, lai atsvērtu likvidētās 58 stāvvietas un nodrošinātu iespēju novietot mašīnu ne tikai līdz 30 min. ilgi, bet arī ilgāk (piem., 2h) vai arī saglabāt maksas autostāvvietas, kā tas ir bijis līdz šim.

Saglabājot autostāvvietas uz Bruņinieku ielas, tiks nodrošināta iespēja pašiem vietējiem iedzīvotājiem un viesiem (tai skaitā, ārstam, veicot mājas vizīti, kas nereti ilgst ilgāk par 30 min.) novietot auto un tiks sekmēta attīstība šajā Rīgas centra daļā, nodrošinot piegādes transportam, apmeklētājiem u.c. piekļuvi pie veikaliem, ofisiem u.c. iestādēm. Saglabājot iespēju ugunsdzēsēju auto un atkritumu vedējam piebraukt pie konkrētās ēkas, tiks novērsta nevajadzīga ielas nobloķēšana.

Pievienots dokuments

pielikums.pdf 1,1 MB (atvērt)

Iniciatīvas jaunumi

Aicinājums iestāties par iedzīvotāju līdzdalību pašvaldībās un parakstīt iniciatīvu "Atveram pašvaldības!"30. Oct (2020)

Tā kā esi parakstījis šo pašvaldībai adresēto iniciatīvu, uzrunājam Tevi ar aicinājumu atbalstīt patiesi spēcīgas un efektīvas kolektīvo iesniegumu sistēmas izveidi Latvijas pašvaldībās!

Organizācija ManaBalss kopā ar četrām citām NVO ir publicējusi iniciatīvu "Atveram pašvaldības!" un aicina arī Tevi to parakstīt un dalīties ar to savos sociālo mediju kontos.

Lūdzam iepazīties arī ar iniciatīvas pielikumā izklāstītajiem apsvērumiem, kāpēc šis ir ļoti svarīgs jautājums un nepieciešams risinājums.

Ja atbalsti iniciatīvu "Atveram pašvaldības!", tad dalies ar to Facebook u.c. sociālajos tīklos!

Tavai balsij ir nozīme!

AUTORS: MANA BALSS