Pārstāvis: Jānis KuzinsPublicēta: 27. Jun (2015)

SAMAZINĀT PVN LIKMI DZĪVOJAMO MĀJU PĀRVALDĪŠANAS UN APSAIMNIEKOŠANAS PAKALPOJUMIEM
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā

10'000
8'710
Jau parakstījuši 8'710
1'290

Uzdot LR Saeimai grozīt Pievonotās vērtības nodokļa likumu iekļaujot samazināto PVN likmju piemērošanas sarakstā dzīvojamās mājas pārvaldīšanas pakalpojumus. LR Saeima lēmusi strauji, bez pārejas perioda piemērot PVN dzīvojamās mājas pārvaldīšanas pakalpojumiem, pamatojoties uz Eiropas Savienības prasībām, bet neizmatojot Eiropas Savienības atļauto iespēju piemērot samazināto PVN likmi, kas iedzīvotājiem nebūtu tik jūtama un šo pakalpojumu cenu kāpums tik strauji nesekotu. Piemērojot nesamazināto PVN likmi apsaimniekošanas pakalpojumiem, Apsaimniekotāji, "namu pārvaldes" un apsaimniekošanas biedrības var sākt mazāk ieguldīt līdzekļu namu labiekārtošanā un uzturēšanā, no kā cietīs patērētājs un dzīvojamās mājas konstrukcija.

LR Saeimai grozīt Pievonotās vērtības nodokļa likumu iekļaujot samazināto PVN likmju piemērošanas sarakstā dzīvojamās mājas pārvaldīšanas pakalpojumus, ar to tiks izpildītas ES prasības par PVN piemērošanu apsaimniekošanas pakalpojumiem, bet nesekos tik straujš cenu kāpums, ja šo likmi piemēro pilnā apjomā.

Sabiedrība neizjutīs tik strauju cenu kāpumu namu apsaimniekošanas jomā un nebūs šoka par saņemtajiem komunālajiem rēķiniem, kas pieauguši par 21 procentu. Kā arī iedzīvotājiem ir jādod iespēja apmeklēt kultūras pasākumi un cenu kāpums šajā jomā mazinās gan skatītāju skaitu, gan kultūras līmeni sabiedrībā, gan kultūras pasākumu skaitu un ietekmēs nozari kopumā.

Iniciatīvas jaunumi

Aktivizējam atlikušo parakstu vākšanu29. May (2020)

Šī iniciatīva tuvojas iesniegšanas statusam Saeimā. Vēršam jūsu uzmanību, ka drošībai par likumā noteikto nepieciešamo parakstu skaitu ManaBalss vienmēr lūdz papildus parakstus – lai kopumā to būtu vismaz 10’300.

Šāda piesardzība izriet no fakta, ka pēc Saeimas veiktās kolektīvo iesniegumu parakstu pārbaudes iedzīvotāju reģistrā vienmēr zināma daļa "atbirst", jo neatbilst likumā (Saeimas kārtības rullī) atrunātajam noteikumam – ka kolektīvo iesniegumu var iesniegt "10’000 Latvijas pilsoņu, kuri iesnieguma iesniegšanas dienā ir sasnieguši 16 gadu vecumu".

Attiecīgi – atkrīt tie, kas nav sasnieguši 16 gadu vecumu, kā arī Latvijas nepilsoņi un ārvalstnieki, kuriem ir Latvijas digitālās autorizēšanās iespējas, bet kuri nav pilsoņi. Tāpat netiek ieskaitīti to cilvēku paraksti, kuri starplaikā pirms iesniegšanas ir miruši.

ManaBalss pieredze liecina, ka iniciatīvām, kuru atbalstā nav paredzami liela dalījuma starp sabiedrības latviešu un krievvalodīgo daļu un kuru atbalsta vākšana nav ilgusi daudzus gadus, parakstu drošības rezerve ir 300 līdz 350 balsis.

Piemēram, iniciatīva "Par Latvijas mežu saglabāšanu" atbalstu vāca kopš 2011. gada jūnija, un iesniegta tika 2020. gada janvārī. Pārbaudes iznākumā tai tika atsijātas 362 balsis. Laimīgā kārtā drošības rezervei bija savāktas 437 balsis virs noteiktā 10’000 sliekšņa. Pretējā gadījumā Saeima šo iesniegumu būtu tiesīga neizskatīt, un gadiem ilgusī kampaņa ar plašo tautas atbalstu varētu būt velta.

Jānorāda gan, ka Latvijas politiķiem un amatpersonām ir vērojama liela cieņa pret kolektīvajiem iesniegumiem vispār. Piemēram, 2016. gadā iesniegums "Par izdienas pensijas noteikšanu arī pašvaldības policistiem" izrādījās ar nepietiekamu parakstu skaitu. Paraksti šai iniciatīvai tika vākti gan ManaBalss platformā, gan "uz papīra", kā tas dažkārt notiek, un autori izšķīrās par riskantu soli – iesniegšanu bez pietiekamas parakstu drošības rezerves.

Parlamentārieši bija tik pretimnākoši, ka, izbeidzot iesnieguma sākotnējo izvērtēšanu un konstatējot, ka tas nekvalificējas nodošanai plenārsēdes balsojumam, tomēr izdarīja politisku lēmumu un to uzreiz nodeva nākamajai instancei – atbilstīgajai Sociālo un darba lietu komisijai.

Iznākumā šis jautājums ir politiskajā dienaskārtībā, un ministrijām šogad ir jāiesniedz komisijai izvērsts viedoklis par izdienas pensiju sistēmas pārskatīšanu, pilnveidošanu, saņēmēju loku nepaplašināšanu un vienotas sistēmas izveidi, rodot kopīgu vienlīdzīgu un taisnīgu risinājumu, kas būtu saprotams visai Latvijas sabiedrībai. Tiesa, pašreizējā ārkārtas situācija valstī šo procesu ir palēninājusi.

Šis un līdzīgie tomēr ir izņēmuma gadījumi. Tāpēc lūdzam ar izpratni attiekties pret aicinājumiem iniciatīvām savākt rezerves parakstus.

Ja Tu atbalsti šīs iniciatīvas virzīto priekšlikumu, dalies ar to ar saviem draugiem un sekotājiem sociālajos tīklos!

Cieņā,
ManaBalss komanda

AUTORS: MANA BALSS

Saeima pieņem lēmumu ar PVN aplikt namu apsaimniekošanas izdevumus - nepieļausim to!04. Dec (2015)

Saeima pirmdien galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus Pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likumā, ieviešot vairākas izmaiņas nodokļa piemērošanā. Grozījumi paredz no nākamā gada 1.jūlija ar PVN aplikt izdevumus par dzīvojamo māju pārvaldīšanu, ņemot vērā Eiropas Komisijas formālo paziņojumu PVN direktīvas pārkāpuma procedūras lietā. Šiem izdevumiem paredzēts piemērot nodokļa standartlikmi 21% apmērā.

Samazināsim straujo PVN pieaugumu apsaimniekošanai kopā!

Palīdzi dalīties ar šo iniciatīvu un pastāsti par to citiem!

AUTORS: JĀNIS KUZINS