1. aprīļa „testi” ManaBalss mēdz gadīties dažādos datumos 01. Apr (2019)

Starp platformā ManaBalss iesniegtajām iniciatīvām mēdz būt arī humoristiskas tautas radošā gara izpausmes.

No visiem iesniegtajiem likumdošanas grozījumu priekšlikumiem, ko saņem ManaBalss, vien apmēram 40% nonāk līdz publicēšanai un tiek nodoti pilsoņiem balsošanai.

Iemesli publicēšanas atteikumam mēdz būt dažādi, un tie izriet no iniciatīvu kvalitātes kritērijiem. Dažkārt vienā iniciatīvā tiek sajaukti vienkopus dažādas problēmas un sasniedzamie mērķi, kas ne obligāti viens otram ir cēloņi un sekas. Priekšlikumos nereti tiek jauktas likumdošanas un izpildvaras funkcijas, tāpēc to ierosināšana arī savāktā atbalsta gadījumā paredzami nevestu pie atrisinājuma un pat ne pie to izskatīšanas Saeimā. „Viss ir slikti, tāpēc ir jāatlaiž tas un tas,” parasti nav konstruktīva un reālistiska priekšlikuma formula.

Ierosinājumu autori mēdz būt neatsaucīgi uz norādītajiem trūkumiem, nav gatavi konkretizēt un fokusēt savus priekšlikumus, un tie paliek nepublicēti.

Reizēm ir arī vienkārši komiski gadījumi, kad autori nepārprotami ir izklaidējušies. Varbūt tas ir noticis ar domu – „un ja nu publicē? Tas būs jautri!” Jautrības veicināšana sabiedrībā tomēr nav ManaBalss mērķis, tāpēc arī šādi ierosinājumi paliek „aiz kadra”.

Joku dienā tomēr pasmaidīšanas pēc šeit publicējam divus pēdējā laika „1. aprīļa testus”, ar ko dažādos datumos ir tikusi pārbaudīta ManaBalss iniciatīvu kvalitātes kontrole.

Viens šāds ierosinājums, kas tika domāts virzīšanai uz Saeimu, saucas „Katram valsts iedzīvotājam jāiedod man 1 cents”. Autors argumentēja, ka visiem taču makā vai mājās mētājas „sīcene” ‒ kāds cents, „kuru īsti nezināt kur likt. Es gribu palīdzēt no šī centa atbrīvoties.”

Piedāvātais risinājums bija vienkāršs – „vēstulē uz manu adresi šo centu atsūtīt. Ja tomēr makā nav šī centa var arī ar pārskaitījumu”. ManaBalss prasītajā kritērijā par priekšlikuma sabiedrisko noderīgumu tika minēts, ka par iegūtajiem līdzekļiem autors aizies „sen gaidītā atvaļinājumā”. Iniciatīvas kopsavilkums: „Atvieglošu jūsu dzīvi.”

Otrs – jau krietni strukturālāks – jautrais priekšlikums bija iniciatīva „Laba garastavokļa ministrijas izveide”, kuru, protams, arī bija doma virzīt uz Saeimu (kurp tad vēl!?).

„Mūsu noskaņojums un garastāvoklis, kā arī veselība, ir atkarīga no apkārtējo cilvēku noskaņojuma, garastāvokļa un veselības. Es grību izveidot visā pasaulē, un šoreiz tieši Latvijā, Laba garastāvokļa ministriju,” savos globālajos plānos dalās autors. „Tas palīdzēs uzturēt visā valstī labo garastāvokli katram cilvēkam. Tas ir cieši saistīts ar psiholoģiju un filozofiju. Jo katram cilvēkam ir savas dzīves vērtības, un no tām atkarīga visu cilvēku dzīve un garastāvoklis. Ja visi cilvēki cienīs viens otru, tad labklājība visā valstī augs.”

Piedāvātais risinājums bija izveidot Laba garastāvokļa ministriju ar filiālēm, „jo savstarpēja cilvēku cieņa sākas no apkārtējo cilvēku garastāvokļa un noskaņojuma. Tas palīdzēs ikvienam cilvēkam justies droši un izraisīs cieņu katram cilvēkam un tā garastāvoklim. Sabiedrība būs veselīgāk, nekā līdz šim.”

ManaBalss komanda visnotaļ iestājas par humora un laba garastāvokļa nozīmi mūsu kopējā ikdienā. Esam pārliecināti, ka tik radošā un asprātībām dzirkstošā tautā, kāda ir Latvijā, īpaša ministrija tam būtu pilnīgi lieka.

Lai jums smaidīgs 1. aprīlis un modrs prāts konstruktīviem, sabiedriski svarīgiem darbiem un risinājumiem!

Jūsu ManaBalss komanda