Aktīvi un izglītoti pilsoņi ir pamatā politiskajai atbildei pret viltus ziņām 03. Mar (2020)

Eiropai ir jāstiprina centieni apkarot dezinformācijas ietekmi, jāatbalsta medijpratība un aktīva pilsoniskā darbība. Tā uzsaka Eiropas Savienības pilsoņi, kas piedalījās starptautiskā projektā “Gudra digitālā demokrātija pret villtus ziņām” jeb SMARTeD (šeit - hipersaite uz mājaslapu angļu valodā).

Starptautiska projekta SMARTeD ietvaros no 389 pilsoņu ieteikumiem ir izveidotas un publicētas nacionālā un ES līmeņa rekomendācijas cīņai pret dezinformācijas fenomena ietekmi uz pilsoniskajiem procesiem. Šā projekta vadošais partneris ir organizācija ManaBalss, un projektā piedalījās nevalstiskās organizācijas arī no Igaunijas, Beļģijas, Slovēnijas, Čehijas, Francijas un Grieķijas.

Dezinformācija pēc definīcijas ir maldināšana ar nepareizām ziņām vai nepareizu informāciju. Īpaši digitālajā laikmetā pieaugošais viltus ziņu un dezinformācijas fenomens ir kļuvis par lielu izaicinājumu Latvijā, Eiropā un citur pasaulē. Iedzīvotāju spēja atšķirt patiesu informāciju no maldinošas ietekmē politiskos procesus un līdz ar to - arī mūsu kopīgo nākotni.

Iepazīstinām ar sešām galvenajām jomām, kurām būtu jāpievērš īpaša uzmanība, lai veiksmīgi cīnītos pret maldinošo un nepatiesu informāciju. Šīs atziņas summē septiņās SMARTeD dalībvalstīs apkopotos sabiedrības viedokļus.

1. ES politika un finansējums

Eiropai ir jāstiprina centieni apkarot dezinformācijas ietekmi; ES ir jāatbalsta medijpratība un aktīva pilsoniskā darbība. Nepieciešams nodrošināt finansējumu nacionāla līmeņa un vietējām iniciatīvām, kas jau tagad cīnās pret dezinformācijas ietekmi, kā arī vajag stiprināt IT platformas, kas veic faktu pārbaudi.

2. Atbildība

Pieņemt atbilstīgus likumus un regulējumus, kā arī noteikt soda mērus gan ES, gan nacionālajos līmeņos, lai ierobežotu dezinformācijas izplatību caur mediju un sociālajiem kanāliem.

3. Atbildīgi mediji

Veicināt uzticamas un atbildīgas mediju ekosistēmas attīstību ES.

4. Sadarbības stiprināšana

Jāstiprina starpnozaru un starpvalstu sadarbība, daloties ar labākajām praksēm un tiecoties sasniegt kopīgus mērķus.

5. Izglītība

Sākot jau no bērnudārza vecuma, skolās nepieciešams ieviest medijpratības un kritiskās domāšanas stundas. Biežāka informatīvo kampaņu organizēšana sabiedrībā un neformālās izglītības aktivitāšu atbalstīšana arī tika minēta pie ieteikumiem.

6. IT risinājumi

Faktu pārbaudes IT rīku attīstīšana ES dalībvalstīs un tādu mākslīgā intelekta sistēmu ieviešana, kas palīdzētu viltus ziņu atklāšanai. Finansējuma nodrošināšana jau šobrīd esošajiem IT risinājumiem, kas pilda šīs funkcijas.

Lasi pilnu rekomendāciju tekstu šeit (angļu val.)!