Apzinieties pašu sasniegto, lai turpinātu būt līderi! 13. Jun (2019)

Attēls: Līna Putene

Jūsu pilsoniskās līdzdalības panākumi digitālās demokrātijas platformā ManaBalss ir globāli unikāls sasniegums!

Jūnijā svinam ManaBalss platformas astoto gadskārtu. Šajos gados ir augusi gan iedzīvotāju, gan likumdevēju izpratne par digitālo demokrātiju, un Latvijas pieredze interesē arī citas valstis.

Pirms astoņiem gadiem “oligarhu kapusvētkos” sabiedrības iniciatīvu platforma ManaBalss tika atvērta pilsoņu ierosinājumiem par likumu izmaiņām, un pirmā iniciatīva bija par pašas platformas darbību. Iznākumā tika mainīts Saeimas kārtības rullis, nosakot, ka parlamentam ir obligāti jāizskata desmit tūkstošu Latvijas pilsoņu parakstīti kolektīvie iesniegumi jeb - pilsoņu iniciatīvas.

Pirmo parakstu ManaBalss platformā deva TV un radio zvaigzne Baiba Sipeniece-Gavare. Ļoti drīz savu atbalstu un aicinājumu tautai līdzdalīties platformas darbā pauda arī tā laika Valsts prezidents Valdis Zatlers.

Kopš tā brīža balsojumu skaits ManaBalss ir pārsniedzis 1,27 miljonus. Bez sevišķiem līkņu zigzagiem cauri gadiem visai noturīgi kāpj apmeklējumu, balsojumu un arī atbalstītāju - mikroziedotāju - skaits. Uzsveram, ka ManaBalss iniciatīvu ierosināšana un balsojumi ir un paliek BEZ MAKSAS (izņēmums ir biznesa un politisko partiju iniciatīvas, kam "slieksnis" ir 1000 eiro; tā iemesli ir izklāstīti agrākās publikācijās). Nenogurstoši gan lūdzam jūsu atbalstu platformas ikdienas darba uzturēšanai un pateicamies tiem vairāk nekā 53 tūkstošiem ziedotāju, kas mūs ir atbalstījuši šo 8 gadu laikā un turpina to darīt. Populārākais mikroziedojumu diapazons ir no 0,50 līdz pieciem eiro.

Globāli unikāls sasniegums ir sabiedrības iniciatīvu 69% sekmīgums. 29 no 42 jūsu iniciatīvām, kas ir izskatītas Saeimā un citās instancēs, ir pilnībā vai daļēji pieņemtas. Turklāt liela daļa - pat pirms to iesniegšanas! Arī tas liecina par likumdevēju atvērtību sabiedrības viedokļiem.

Mūsu komanda pateicas visiem un katram no 270 tūkstošiem Latvijas iedzīvotāju, kas šajos gados kaut reizi ir balsojuši ManaBalss platformā. Bet ne tikai. Paldies arī tiem vairākiem simtiem tūkstošu cilvēku, kuri ir sekojuši līdzi platformā notiekošajam, bet izvēlējušies nebalsot. Arī jūsu interese ir daļa no pilsoniskās iesaistes. Balstoties uz nācijas iesaisti, mēs spējam radīt Dziesmu svētkus, un, lūk - spējam arī radīt globālas valstiskas inovācijas!

Sevišķi sabiedrības līdzdalības kvalitātes aspektā Latvijas pieredzi novērtē un pēc mūsu ekspertīzes taujā arī ārzemēs. Aicinām plašāko sabiedrību, mūsu politiskos priekšstāvjus un ierēdņus to apzināties!

Un ne vien tāpēc, lai pelnīti palepotos paši un pie iespējas arī ārvalstīs, bet lai apzinātos savu varēšanu. ManaBalss darbības dati to argumentēti pierāda. Šī varēšana ir un būs nepieciešama, jo risināmo problēmu un pat krīžu mums netrūkst.

Mums noteikti ir jāturpina būt globāliem līderiem pilsoniskajā līdzdalībā ar digitālās demokrātijas rīku starpniecību, jo tas Latvijā ir viens no skaidri pierādītiem veidiem, kā sabiedrība, ieskaitot diasporu, efektīvi, konstruktīvi un jēdzīgi iesaistās politikas veidošanā, līdzi veidojot arī uzticības sabiedrību un sociālo kapitālu.

Tieši sociālā kapitāla nabadzība, ieskaitot pilsonisko līdzdalību, ir būtiskais faktors, kāpēc, piemēram, britu Legatum Institute ikgadējā Labklājības indeksā (The Legatum Prosperity Index) Latvija no 149 valstīm ir 40. vietā. Igaunija ir 26. vietā, Lietuva - 36.

Pilsoniskā līdzdalība Latvijā globāli tiek iezīmēta sarkanajā, t.i., riska, zonā!? Godīgi sakot, ManaBalss šo uztvēra nedaudz personīgi, un mēs sazinājāmies ar Legatum, norādot uz ManaBalss darbības datiem.

Institūts atbildēja cildinoši par konkrētajiem datiem, kā arī atzina, ka indeksa metodoloģija ir pastāvīgā uzlabošanas procesā, tomēr ir virkne objektīvu rādītāju, kāpēc pilsoniskās līdzdalības ziņā mēs esam "sarkanajā". Piemēram, līdzdalība vēlēšanās un politisko partiju lielums attiecībā pret iedzīvotāju skaitu. Igaunijā ar mazāku iedzīvotāju skaitu politiskās partijas ir lielākas, bet Lietuvā lielākā partija ir gandrīz tik pat liela, cik visas Latvijas partijas kopā. Mēs arī to vēlamies mainīt, un kopā ar jums tas ir tikai laika jautājums.

ManaBalss gan ar mūsu vadošo platformu, gan ar ParVaiPret.lv nacionālā mērogā, gan ar Lēmējs.lv pašvaldību un skolu līmenī, gan ar nacionālajiem dialogiem paredzēto digitālās demokrātijas rīku, kas pērnruden tika īstenots projektā #ManaEiropa, mērķtiecīgi, ar datiem un faktiem turpina pārliecināt sabiedrību un katru pilsoni - TAVAI BALSIJ IR NOZĪME! Tikai nenokar degunu, jo tu redzi to, uz ko tu mērķē!

ManaBalss redz politiķus un ierēdņus, kas starppartiju un pārresoru līmenī sadarbojas pilsoņu iesaistei lēmumu pieņemšanas procesos, tai skaitā ar digitālās demokrātijas rīkiem. ManaBalss redz iedzīvotāju viedokļiem un iesaistei atvērtas pašvaldības, ieskaitot pašvaldību budžetu plānošanu. Un šī nacionālā un pašvaldību līmeņa iesaiste ietver arī diasporu. Balstoties digitālās demokrātijas rīkos, globālā Latvija jau top! Tāpat ManaBalss redz politikā izglītotus un iesaistītus jauniešus, kas demokrātijas iemaņas ir apguvuši jau skolā un pēc 18 gadu sliekšņa aktīvi papildina elektorātu.

Un ManaBalss noteikti redz Latviju starp atvērtās pārvaldības līdervalstīm, kurā pilsoņi ar ērti lietojamām tehnoloģijām aktīvi un kompetenti piedalās politikas veidošanā un lēmumu pieņemšanā. Mēs redzam valsti, kurā digitalizācija un mākslīgā intelekta pielietojums nav antiutopijas risks, bet gan pašsaprotams iesaistītas un izglītotas līdzdalības līdzeklis uzticības sabiedrībā. Tiesa - mēs to redzam nedaudz, nedaudz nākotnē un vēl kā mērķi.

Un jau tūlīt, jau tagad mēs redzam, ka politika nav netīrs vārds, bet gan pilsoņa pienākums. Un valdība un ierēdnis nav lamuvārdi, bet sabiedrības spogulis. Tad savedīsim kārtībā savu spoguli! Mēs zinām, ka tas ir iespējams, jo ManaBalss jau gadiem ilgi pieredz iesaistītu, kopējiem mērķiem aktīvu sabiedrību, kas aizvien vairāk ir gatava šos mērķus atbalstīt un tiem ziedot spēku, zināšanas, laiku un naudu.

Mēs sevišķi pateicamies demokrātijas eņģeļiem, kas ar savu kompetenci un finansēm ir atbalstījuši ManaBalss mērķus. Piedošanu nepieminētajiem, jo šis uzskaitījums ir tikai par pēdējo gadu, tas visdrīzāk nav pilnīgs, un daudzi nozaru profesionāļi ir mūs atbalstījuši individuāli. Ar šādu atrunu mēs sevišķi izceļam:

Eiropas Komisija
Latvijas Universitāte
LU Juridiskās fakultātes Juridiskās prakses un palīdzības centrs
KPMG Baltics
PwC Latvia
Cobalt
Skrivanek
Linearis
Latvijas finieris
Amerikas Latviešu Apvienība
Eiropas Latviešu apvienība
Norden/ Ziemeļvalstu Ministru padomes birojs Latvijā
ASV vēstniecība Latvijā
Vācijas vēstniecība Latvijā
AFI Altum