Balsojumiem ManaBalsslv ir pieejama ērta viedtālruņu saskarne! 23. May (2019)

Pateicoties AS "Latvijas Finieris" finansiālajam atbalstam, ir uzprogrammēta ManaBalss.lv viedtālruņa saskarne. Tā ievērojami uzlabo platformas lietošanu viedtālruņos un dod ManaBalss.lv lietotājiem iespēju ērti sekot iniciatīvu jaunumiem, reģistrēties un balsot arī savos mobilajos tālruņos.

Gan ikdienas darbā, gan izaugsmes plānu sasniegšanā organizācija ManaBalss ļoti paļaujas uz dažādu jomu un dažādu veidu atbalstītājiem, kas ziedo mums gan savu darba laiku un profesionālo padomu, gan arī izaugsmes ieguldījumiem nepieciešamo naudu.

Mēs šādus atbalstītājus saucam par demokrātijas eņģeļiem – tiem, kas iegulda savus resursus demokrātiskas, konstruktīvi līdzdalīgas sabiedrības nostiprināšanā un izaugsmē Latvijā. Viens no tādiem ir arī AS “Latvijas Finieris”, ar kura atbalstu ir uzprogrammēta lietotājiem ērta viedtālruņu saskarne.

Aizvien vairāk cilvēku lieto viedtālruņus kā savu primāro saziņas un tiešsaistes informācijas iegūšanas ierīci. Tā prasa īpaši pielāgotas mājaslapas un platformas, lai viedtālruņu lietotājiem tās būtu ērti izmantojamas.

Līdz ar veiktajiem jauninājumiem arī ManaBalss.lv lietotājiem ir ļoti vienkārši sekot jaunumiem mūsu mājaslapā, izvēlēties sev tuvākās atbalstāmās iniciatīvas, autorizēties un balsot par tām, veidot pašiem savu iniciatīvu priekšlikumus, kā arī atbalstīt ManaBalss platformu ar mikroziedojumiem.

Iesaisties! Tavai balsij un Tavam atbalstam ir nozīme!