Cēsu iedzīvotāji aktīvi vēršas pret dezinformāciju un viltus ziņām 09. May (2019)

Latvijas izglītības iestādēs jau no bērnudārza vecuma nepieciešams ieviest kritiskās domāšanas programmu, nepieciešams raidīt reklāmas, kas informētu iedzīvotājus par ciltus ziņu ietekmi, kā arī vajadzīgs stiprināt nevalstiskā sektora iesaisti dezinformācijas apkarošanā - šie ir tikai daži no ieteikumiem, ko Eiropas Komisijai rekomendējuši darbnīcas “Gudra līdzdalības pret viltus ziņām” dalībnieki.

Organizācija ManaBalss pagājušajā nedēļā Cēsīs Koprades mājā “Skola6” pulcēja izglītības iestāžu un mediju pārstāvjus, kā arī skolēnus un šīs tēmas interesentus, lai vienas dienas ietvaros trenētu un attīstītu spējas kritiski izvērtēt informāciju medijos un sociālajos tīklos, iepazītu dezinformācijas ietekmi uz pilsoniskajiem procesiem un izteiktu savas idejas situācijas uzlabošanai ne tikai Latvijā, bet arī Eiropas Savienībā.

Darbnīcas dalībnieki vienprātīgi atzina, ka dezinformācija ietekmē demokrātiskos procesus. Dezinformācijas negatīvo ietekmi arī apstiprina nesen veiktās ekspertu aptaujas rezultāti, kurā uzticība publiskajām institūcijām un uzticība vēlētajām amatpersonām ir novērtētas kā dezinformācijas visvairāk ietekmētās jomas Latvijā. Ar aptaujas rezultātiem var iepazīties šeit (angļu val.).

Cēsīs notikusī darbnīca ir daļa no starptautiska projekta Smart eDemocracy Against Fake News (SMARTeD), un tā ir īstenota ar Eiropas Komisijas atbalstu.

Avots: ManaBalss.lv