Darba tirgus noturīgi ir iedzīvotāju intereses fokusā 13. Dec (2018)

Darba ņēmējiem svarīgie darba tirgus jautājumi noturīgi paliek starp Latvijas iedzīvotāju interesēm, kas tiek formulētas jaunās likumdošanas iniciatīvās. Tas ir redzams saistībā ar ManaBalss. Lv platformā virzītajiem ierosinājumiem, kas skar pārmaiņas Darba likumā.

Jaunākā šāda iniciatīva «Par atgriezenisko saiti, piesakoties darbā» šonedēļ ir publicēta platformā ManaBalss un nodota Latvijas pilsoņu atbalsta vākšanai. Tās autore Vera Semjonova prasa mainīt Darba likumu, nosakot normu, ka ikvienam darba devējam ir obligāts pienākums atbildēt, ja potenciālais darbinieks ir pieteicies šajā vietā strādāt.

«Latvijā darba meklētāji bieži saskaras ar situāciju, kad, piesakoties kādai vakancei/darbam, viņi nesaņem atgriezenisko saiti no potenciālā darba devēja. Protams, labi personāla speciālisti, gan privātajā, gan valsts sektorā cenšas dot atgriezenisko saiti un atbild visiem kandidātiem, kas pieteikušies uz kādu vakanci, tomēr ļoti daudzi to nedara,» argumentē autore. «Tas rada situāciju, ka potenciālais darba ņēmējs, iespējams, nepiesakās citai vakancei, jo gluži vienkārši gaida atbildi no darbavietas kur pieteicis savu kandidatūru.»
Attiecīgu likumdošanas grozījumu iznākumā «sabiedrība iegūs to, ka ikviens darba ņēmējs varēs saņemt atgriezenisko saiti no darbavietas, kur pieteicis savu kandidatūru,» summē autore.

Jānorāda, ka šoruden Saeimā pozitīvu risinājumu un Darba likuma maiņu ir panākusi iniciatīva «Par darbu jauniešiem bez krievu valodas prasmēm», ko 2014. gadā platformā ManaBalss ierosināja Andrejs Možajevs. Tā gan nav savākusi iesniegšanai Saeimā nepieciešamos desmit tūkstošus Latvijas pilsoņu parakstu, tomēr politiķi šo iniciatīvu pēc būtības pārņēma un parlamentā tālāk virzīja kā savu likumdošanas maiņas ierosinājumu. ManaBalss.lv savāktie pāri par 7400 parakstiem Saeimai tika paralēli tam iesniegti kā papildus arguments.
Darba likuma grozījumi paredz, ka turpmāk darba devēji saviem darbiniekiem nevarēs prasīt konkrētas svešvalodas prasmi, ja tās lietošana neietilpst darba pienākumos. Likums tagad paredz: ja strīda gadījumā darbinieks norāda uz apstākļiem, kas varētu būt par pamatu viņa tiešai vai netiešai diskriminācijai uz valodas pamata, darba devēja pienākums ir pierādīt, ka atšķirīgās attieksmes pamatā ir objektīvi apstākļi, kas nav saistīti ar darbinieka valodas prasmi, vai arī to, ka noteiktas valodas prasme ir attiecīgā darba veikšanas vai attiecīgās nodarbošanās objektīvs un pamatots priekšnoteikums.
Uz jautājumu, vai Saeimā iesniegtajai iniciatīvai "Par darbu jauniešiem bez krievu valodas prasmēm" ir bijusi ietekme Darba likuma grozījumu tapšanā, 12. Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētāja Aija Barča atbild: "Protams. Iniciatīvas vienmēr ir ļoti lietderīgas, jo tās tiek diskutētas Saeimā, par tām diskutē deputāti, un sabiedrība arī iesaistās. Saeima strādā gan ar e-pastiem, gan telefona zvaniem, gan arī ar iesniegtajām iniciatīvām. Man grūti pateikt, kā tas būs 13. Saeimā, bet iepriekšējā tieši tā bija. Lai jums izdodas, ka tas tā turpinātos!"

Tāpat ManaBalss.lv turpinās 2014. gadā sāktā parakstu vākšana iniciatīvai «Darba sludinājumi ar algas atspoguļojumu», kas līdz šim savākusi nedaudz virs 1900 atbalstītāju. Iniciatīva arī paredz grozīt Darba likumu, nosakot Latvijas darba tirgū obligātu paredzamā atalgojuma atspoguļošanas sistēmu. Iznākumā «sabiedrība iegūs pārskatāmu un skaidru redzējumu darba tirgū, vairs nebūs akli solījumi par labu atalgojumu, bet sākot strādāt vai ejot uz interviju darba devējs paprasa cik gribētu saņemt un to tad arī maksā,» argumentē iniciatīvas autors Andis Everts.
Oktobrī par šo iniciatīvu notika arī RīgaTV 24 raidījums «Mana Balss» raidījumu sērijā, kas atspoguļoja abu pušu viedokļus. Arī darba sludinājumu portāla YourMove dibinātājs Jānis Kreilis piekrīt iniciatīvas atbalstītājiem, ka paredzamā atalgojuma publiskošana darba sludinājumos ir nepieciešama prakse. kas uzlabotu darba meklēšanas kvalitāti un mobilitāti darba tirgū. Pretēju viedokli un skepsi par komercnoslēpumu apdraudējumu raidījumā pauda jurists un Darba devēju konfederācijas pārstāvis Andris Alksnis.
Iniciatīva aizvien ir atvērta Latvijas pilsoņu balsošanai!

Iniciatīvu «Par atgriezenisko saiti, piesakoties darbā» skatīt šeit.
Iniciatīvu «Darba sludinājumi ar algas atspoguļojumu» skatīt šeit.