Deputātu kompensāciju atcelšanas iniciatīva gūst publicitāti 12. Nov (2018)

Iniciatīvas autore ir mākslas kritiķe Jana Kukaine. Viņa uzskata, ka kompensācija trīs mēnešalgu apmērā nepārvēlētiem deputātiem ir pārāk dāsna.
Aicinājums ir grozīt Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu, atceļot punktu, kas paredz, ka Saeimas deputāts, kura mandāts izbeidzas līdz ar attiecīgās Saeimas pilnvarām, ja viņš nav ievēlēts nākamajā Saeimā, saņem vienreizēju pabalstu triju mēnešalgu apmērā. Šādas pārmaiņas nodrošinātu, ka deputātu uzturēšanai tiktu tērēts mazāk līdzekļu, kā arī tiktu veicināta sociāla solidaritāte. Tāpat «valstsvīriem un valstsievām tiks dots signāls, ka viņi nepieder kādai īpaši izredzēto un aizsargājamo cilvēku grupai, bet ir daļa no Latvijas sabiedrības, un uz visiem atteicas vienādas likuma normas,» uzskata idejas autore.
LETA raksta, ka 13.Saeimā nepārvēlētajiem deputātiem kompensācijās provizoriski tiks izmaksāti 610 374 eiro pirms nodokļu nomaksas. Vienreizēju pabalsts plānots izmaksāt 66 deputātiem, kuri nav pārvēlēti jaunajā parlamenta sasaukumā.

Jānorāda, ka iniciatīvas par Saeimas deputātu kompensācijām platformā ManaBalss.lv ir virzītas jau iepriekš. Tā kopš 2016. gada aizvien atbalsta balsis vāc iniciatīva «Par solidāru Saeimas deputātu atteikšanos no kompensācijām». Tā aicina atcelt Saeimas deputātiem noteiktās kompensācijas par dzīvesvietas īri un transporta izdevumiem, tādējādi ierobežojot negodprātīgumu starp kolēģiem un ietaupot valsts līdzekļus. Šī ideja divu gadu laikā ir savākusi 6297 Latvijas iedzīvotāju atbalstu.
Savukārt 2011. gadā plašu iedzīvotāju atbalstu ar vairāk nekā 12 tūkstošiem balsu guva Zatlera Reformu partijas ierosinātā iniciatīva «Atlaistai Saeimai nepienākas papildu kompensācijas». Tā gan akcijas gaitā zaudēja aktualitāti un Saeimā iesniegta netika. Attiecīgajā ‒ 11. Saeimā ‒ nepārvēlētajiem deputātiem tika izmaksātas kompensācijas 266 173 latu apmērā.