Digitālās demokrātijas rīki uzticības sabiedrības veidošanai 05. Feb (2019)

Uzticēšanās parlamentam ir augstāka tajās valstīs, kurās ir augstāka uzticēšanās demokrātijai vispār. Un uzticēšanos demokrātijai veicina pilsoņu apziņa, ka viņu balss un līdzdalība politikas veidošanā tiek ņemta vērā. Šādi secinājumi līdztekus atzinīgam vērtējumam par digitālo demokrātijas rīku izmantošanu likumdošanas procesā izskanēja Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas un nodibinājuma „Sabiedrības Līdzdalības Fonds” platformas ManaBalss.lv rīkotajā darba seminārā „Jaunie digitālās demokrātijas rīki”, kas norisinājās Saeimā 4. februārī.

Izvēršot sabiedrības līdzdalības digitālo rīku klāstu un plānojot to attīstību nākotnē, organizācijas ManaBalss mērķis ir datos balstīts politiskais dialogs. Ja šādu dialogu veido ne tikai no nākotnes solījumiem, ekspertu pieņēmumiem un emocionāliem vērtējumiem komentāros, bet gan aizvien vairāk uz Saeimas politiķu reālo darbu un elektorāta paralēlo balsojumu un vērtējumu pamata, tad tā kvalitāte paredzami un būtiski uzlabosies.

Organizācijas ManaBalss vadītājs Imants Breidaks prezentācijā iepazīstināja ar attīstības plāniem, kas saistās gan ar ManaBalss.lv darbības stiprināšanu, gan ar jauniem digitālās demokrātijas rīkiem, kas domāti datos balstīta politiskā dialoga veidošanai un uzlabošanai. Starp tādiem ir arī platforma ParVaiPret.lv, kas ik nedēļu apkopos informāciju par dažādu sabiedrības grupu attieksmi par svarīgākajiem tuvākajās Saeimas sēdēs izskatāmajiem jautājumiem.

„Šis būs unikāls rīks, kas balstīsies uz socioloģisko pētījumu principiem un ļaus iegūt reprezentatīvus un tūlītējus sabiedrības attieksmes datus,” saka I. Breidaks. „Rīks būs īpaši vērtīgs partijām, kas vēlas uzzināt sava elektorāta attieksmi dažādos jautājumos un balstīties tajos, pieņemot lēmumus. Rīks jau ir ticis pārrunāts ar individuāliem deputātiem, un attieksme ir pozitīva.”

Kolektīvie iesniegumi Saeimā par likumdošanas grozījumiem, kas seko pēc desmit tūkstošu parakstu iegūšanas ManaBalss platformā virzītajām iniciatīvām, ir jau kļuvuši par Latvijas ikdienu. Tomēr šis rīks attiecas uz nelielu Saeimas darba daļu. ParVaiPret.lv jauninājums ir iespēja šīs platformas lietotājiem ik nedēļu sekot Saeimas lēmumiem un, tiešsaistē par tiem balsojot, salīdzināt savu nostāju ar faktiskiem datiem par politiķu un partiju frakciju balsojumiem attiecīgajos jautājumos.

No pilsoņu puses tas ievērojami paplašinās līdzdalības iespēju likumdošanas procesu tiešai izsekošanai un vērtējumam. Patlaban tas ir pieejams vien pastarpināti – caur medijiem, kas atspoguļo Saeimā notiekošo, un caur komentāriem portālos un sociālajās vietnēs. Savukārt ParVaiPret.lv dod iespēju aptverošam sabiedrības attieksmes apkopojumam par Saeimas dienaskārtības jautājumiem. Līdz ar to kļūst iespējams arī reālos datos – ne solījumos, pieņēmumos un emocijās – balstīts dialogs. Šāda sabiedrības un parlamenta saziņa caur digitālu platformu paredzami kāpinās uzticību Saeimai, jo dos iespēju politiķiem argumentēt par savām izvēlēm, balstoties aptverošos datos, nevis individuālos komentāros, kas ne obligāti izsaka plašākas sabiedrības viedokli.

Organizācijas ManaBalss veidoto jauno digitālās demokrātijas rīku viens no mērķiem ir tieši šāds – palielināt gan partiju politiķiem, gan politikas veidotājiem valsts iestādēs pieejamo datu klāstu par pilsoņu nostājām politikas veidošanas jautājumos. Pašreizējā ParVaiPret.lv platformas versijā, lietotājam nobalsojot par likumprojektiem, ir iespēja uzzināt savu saderības procentu ar deputātiem un partijām. Jo balsojumu skaits ir lielāks, jo lietotājs iegūst precīzākus datus par savu saderību jeb korelācijas procentu ar atsevišķu deputātu un viņu pārstāvēto partiju uzskatiem. Platformas nākamajā versijā ir paredzēts pievienot arī socioloģisko analīzi par dažādu sabiedrības grupu attieksmi balsošanai nodotajos jautājumos – pēc balsotāju dzimuma, vecuma utt.

Ir paredzēta arī ParVaiPret.lv un mediju integrācija, dodot medijiem iespēju interaktīvi papildināt savu saturu. Tas nozīmēs saturiskus viedlogus jeb vidžetus, kas medijos tiks ievietoti pie attiecīgās tematikas rakstiem. Šādi lasītājiem būs iespēja iesaistīties un paust savu attieksmi par publikācijā aplūkoto problemātiku, vienlaikus veidojot sabiedrības viedokli, kas tiek komunicēts politikas veidotājiem.

Jānorāda, ka līdzīgi ManaBalss.lv arī ParVaiPret.lv pamatdarbība tiek uzturēta no iedzīvotāju mikroziedojumiem. Atbalsts ir saņemts arī no AFI Altum.

Vēl cits digitālās demokrātijas rīks, ko ar partneriem attīsta organizācija ManaBalss, ir Latvijas skolu demokratizācija ar digitāliem instrumentiem. Viens tā aspekts būs priekšvēlēšanas (mock elections) projektam izraudzītajās Latvijas skolās, pirms īstajām vēlēšanām, piemēram, uz Eiropas Parlamentu, veicot skolēnu balsojumu par tiem pašiem sarakstiem un to programmām. Digitālā balsošana ar stingro autorizāciju, kas ir ManaBalss attīstīto instrumentu pamatiezīme, skolām dos iespēju arī operatīvai un ērtai skolēnu viedokļu noskaidrošanai par skolas ikdienas dzīves plānošanas jautājumiem. Apvienojumā ar ParVaiPret.lv šis balsošanas rīks skolās savukārt bagātinās mācību saturu, ļaujot skolēniem veikt testa balsojumus par reālām politiskajām aktualitātēm un analizēt iznākumus šīm tēmām piemērotos mācību priekšmetos.

Starp ManaBalss centieniem ir arī Latvijā gūtās digitālās demokrātijas pieredzes eksports, kam pastāvīgi tiek vērtētas iespējamās mērķa valstis un tajās apzināti sadarbības partneri. Investīciju plānā ietilpst arī pētniecības un attīstības (R&D) projekts par mākslīgā intelekta izmantošanu mikrotārgetēšanai, lai palīdzētu domubiedru un interešu grupu formēšanos sabiedrībā. Šai ziņā organizācija Manabalss ir iedibinājusi kontaktus ar Kembridžas universitāti (Lielbritānija) un zinātniekiem Grieķijā par to rīcībā esošu tehnoloģiju attīstīšanu un piemērošanu Latvijas digitālās demokrātijas vajadzībām.