Eiropas Komisija Latvijai prasa savest kārtībā lūšu aizsardzību 07. Apr (2022)

Latvijai divu mēnešu laikā ir jāpaskaidro Eiropas Komisijai (EK), kāpēc aizvien nav noteikts lūšu medību aizliegums.

Arī lūšu aizsardzības dēļ EK ir iekļāvusi Latviju savā aprīļa pārkāpumu lietu paketē. Tā ziņo EK pārstāvniecība Latvijā.

Šī ziņa sasaucas ar Saeimā aizvien izskatīšanā esošo kolektīvo iesniegumu "Par lūšu medību aizliegumu".

Iemesls pārkāpuma lietas izveidei ir ar ES Dzīvotņu direktīvu nesaskaņotie Latvijas tiesību akti, teikts paziņojumā.

Ar kārtējo kārtējo lēmumu paketi pārkāpuma lietās EK tiesiski vēršas pret dalībvalstīm, kuras nav izpildījušas ES tiesību aktu uzliktos pienākumus.

Konkrētā pārkāpuma gadījumā EK aicina Latviju saskaņot valsts tiesību aktus ar Dzīvotņu direktīvu, īpaši lūšu aizsardzības jautājumā.

Dzīvotņu direktīvas 12. panta 1. punktā dalībvalstīm ir noteikts pienākums izveidot stingru aizsardzības režīmu attiecībā uz direktīvā uzskaitītajām dzīvnieku sugām, to vidū lūšiem. Atkāpes no stingrās aizsardzības sistēmas ir iespējamas, ja ir izpildīti precīzi nosacījumi.

Neraugoties uz Latvijas Republikas Valsts kontroles 2020. gada ziņojumu, kurā ieteikts valsts tiesību aktus saskaņot ar Dzīvotņu direktīvu, EK ieskatā tas joprojām nav izdarīts. Tāpēc EK ir nolēmusi sūtīt oficiāla paziņojuma vēstuli.

Latvijas rīcībā tagad ir divi mēneši laika, lai sniegtu atbildi un novērstu EK konstatētās nepilnības. Ja netiks saņemta apmierinoša atbilde, Komisija var nolemt sniegt argumentētu atzinumu.

Tāpat Latvijai ir EK jāskaidro, kāpēc valsts tiesiskajos aktos aizvien nav pabeigta ES Energoefektivitātes direktīvas transponēšana. Šai pārkāpumā Latvija gan ir kopā ar Maltu, Poliju, Somiju un Zviedriju. Noteiktais regulas transponēšanas laiks bija 2020. gada 25. oktobris.

Aprīļa EK pārkāpumu paketē Latvija ir arī starp dalībvalstīm, kurās nav pienācīgi transponēta ES Atvērto datu direktīva jeb noteikumi par atvērtajiem datiem un publiskā sektora informācijas atkalizmantošanu. Transponēšanas termiņš bija 2021. gada 17. jūlijs, un līdzīgs paskaidrojums EK ir jāsniedz arī Beļģijai, Bulgārijai, Čehijai, Horvātijai, Ungārijai, Nīderlandei, Austrijai, Slovākijai un Zviedrijai.

Norādām, ka ar uzsvaru sevišķi uz atvērto datu problemātiku Latvijas pašvaldībās, organizācija ManaBalss kopā ar Zviedrijas kolēģiem un baltkrievu pilsoniskās sabiedrības aktīvistiem nesen ir īstenojusi projektu "Atvērtie dati sabiedrības līdzdalībā".

Savukārt jau ES Tiesā EK ir vērsusies pret desmit dalībvalstīm, tostarp Latviju, par to, ka šīs dalībvalstis nav pilnībā transponējušas ES Elektronisko sakaru kodeksu savos tiesību aktos un nav paziņojušas Komisijai par kodeksa transponēšanai pieņemtajiem valsts pasākumiem.

"Eiropas iedzīvotāji vēlas izmantot ātrus un uzticamus interneta sakarus gan darbā, gan mājās, gan ceļā. Kodekss modernizē ES telesakaru noteikumus patērētāju un nozares labā, stimulējot konkurenci, piesaistot investīcijas un stiprinot iekšējo tirgu un patērētāju tiesību aizsardzību," teikts EK paziņojumā. Pēc ES Elektronisko sakaru kodeksa transponēšanas termiņa beigām 2020. gada 21. decembrī EK 2021. gada 4. februārī sāka pārkāpuma procedūras, kam 2021. gada 23. septembrī sekoja argumentēti atzinumi. Iepriekš uzskaitītās dalībvalstis vēl aizvien nav izpildījušas savus pienākumus saskaņā ar ES Elektronisko sakaru kodeksu, tāpēc EK ir vērsusies ES Tiesā.

Avots: Eiropas Komisija; ManaBalss


_______________________________________

Lūgums no ManaBalss komandas:

Tā kā interesējies par šo ziņu un visdrīzāk esi arī ManaBalss plašās kopienas dalībnieks/-ce, mēs būtu ļoti pateicīgi, ja Tu ziedotu platformas darbības uzturēšanai.

Arī Tavi ziedojumi palīdz nodrošināt lielo "aizkulišu" darbu, ko prasa pilsonisko iniciatīvu reālas ietekmes panākšana. Ar 36 pēc pilsoņu iniciatīvām mainītiem likumiem kopš 2011. gada ap ManaBalss platformu radītā pilsoniskās līdzdalības ekosistēma ir unikāli sekmīga pasaules mērogā.

Tās efektivitāte izriet no platformas ManaBalss darba augstās kvalitātes un ar to saistītās uzticības pret to, ko mēs arī kopā ar Tevi darām. Mūsu kopējam darbam ir salīdzinoši pat ļoti atsaucīgi un pret to ar cieņu izturas politiķi, ministrijas un citas publiskā sektora iestādes, amatpersonas, juristi un dažādu jomu eksperti, nevalstiskās organizācijas un mediji.

Arī Tu esi lieliska Latvijas sasnieguma un spēcīga stāsta daļa! Ļauj tam skanēt arī turpmāk – iesaisties, balso, dalies ar ManaBalss iniciatīvu ziņām soctīklos, rosini savas iniciatīvas. Un apsver arī atbalstīt mūsu darbu ar ziedojumu.

Tavai balsij ir nozīme!