Iedzīvotāju intereses uzvar 09. Jul

Šim attēlam ir ilustratīva nozīme.

Pēc divu iniciatīvu autoru atkārtotām prasībām Ķekavas pašvaldībai un iesniegumiem arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā (VARAM) ir konstatēta virkne neatbilstību pašvaldības darbībās, atsaucoties uz aģentūru LETA, ziņo portāls TVNET.

Iznākumā no ceturtdienas, 9. jūlija, VARAM ir apturējusi Ķekavas novada teritorijas plānojumu.

Abas iniciatīvas – "Saglabāsim Baložu mežu nākamajām paaudzēm" un "Par labu dzīves vidi Ķekavas novadā" – tiek virzītas kopš 2019. gada aprīļa.

VARAM ir konstatējusi neatbilstības saistītas ar apbūves noteikumos ietvertajām normām un var radīt dažādas interpretācijas to piemērošanā, raksta TVNET.

Teritorijas attīstības plānošanas likuma noteiktajā apstrīdēšanas termiņā ministrija ir saņēmusi 13 privātpersonu iesniegumus, tai skaitā abus ManaBalss autoru iesniegumus. Iesniegumos ir izteikti iebildumi par pašvaldības nozīmes ceļa statusa noteikšanu privātā īpašuma esošajās teritorijās, par publiska pieejas punkta publisko ūdeņu teritorijai noteikšanu privātā īpašumā, par smagās rūpniecības teritorijas noteikšanu blakus dzīvojamās apbūves teritorijai, ignorējot piesārņojumu avotu radīto seku mazinošos pasākumus, tādējādi apdraudot iedzīvotāju tiesības dzīvot labvēlīgā vidē.

Cita starpā ministrija ir noskaidrojusi, ka sniegts tika formāls pamatojums publiskās apspriešanas laikā saņemtajiem viedokļiem, neizvērtējot katru konkrēto gadījumu. Ministrija norāda, ka pašvaldības apbūves noteikumos ietvertas prasības, kas dublē augstāka juridiskā spēka normas, turklāt tās ir patvaļīgi interpretētas vai to redakcijas dod iespēju interpretācijai, piemērojot attiecīgās normas.

Ministrs Juris Pūce (A/P) rīkojumā norāda arī uz nepietiekamu detālplānojumu izstrādes nepieciešamības un lietderības izsvēršanu no pašvaldības puses. Tādējādi ar teritorijas plānojumu tiek uzlikts nepamatots finansiāls un birokrātisks slogs gan iedzīvotājiem, gan pašvaldībai, kavējot attīstību un nevajadzīgi tērējot resursus, lai gan jau 2018. gadā ir stājušās spēkā izmaiņas normatīvajā regulējumā, kas būtiski ir samazinājis tos gadījumus, kad izstrādājami detālplānojumi.

Iniciatīvas "Par labu dzīves vidi Ķekavas novadā" autors Rihards Ošiņš ar ManaBalss starpniecību pateicas visiem šīs iniciatīvas atbalstītājiem un uzskata, ka iniciatīva ir savu panākusi. Protams, paša mērķa sasniegšana – iedzīvotāju interesēm atbilstīgas vides ilgtspējīga nodrošināšana Ķekavas novada Valdlauču, Rāmavas un Katlakalna ciemos – ir atkarīga no lēmumu pieņēmēju turpmākajiem soļiem.

Arī iniciatīvas "Saglabāsim Baložu mežu nākamajām paaudzēm" autors Fēlikss Vaivods pateicas visiem atbalstītājiem.

Avots: TVNET


Lūgums no ManaBalss komandas:

Tā kā esi ManaBalss plašās kopienas dalībnieks, mēs būtu ļoti pateicīgi, ja Tu ziedotu platformas darbības uzturēšanai.

Arī Tavi ziedojumi palīdz nodrošināt lielo "aizkulišu" darbu, ko prasa pilsonisko iniciatīvu reālas ietekmes panākšana. Ar 36 pēc pilsoņu iniciatīvām mainītiem likumiem kopš 2011. gada ap ManaBalss platformu radītā pilsoniskās līdzdalības ekosistēma ir unikāli sekmīga pasaules mērogā.

Tās efektivitāte izriet no platformas ManaBalss darba augstās kvalitātes un ar to saistītās uzticības pret to, ko mēs arī kopā ar Tevi darām. Mūsu kopējam darbam ir salīdzinoši pat ļoti atsaucīgi un pret to ar cieņu izturas politiķi, ministrijas un citas publiskā sektora iestādes, amatpersonas, juristi un dažādu jomu eksperti, nevalstiskās organizācijas un mediji.

Arī Tu esi lieliska Latvijas sasnieguma un spēcīga stāsta daļa! Ļauj tam skanēt arī turpmāk - iesaisties, balso, dalies ar ManaBalss iniciatīvu ziņām soctīklos, rosini savas iniciatīvas. Un apsver arī atbalstīt mūsu darbu ar ziedojumu.

Tavai balsij ir nozīme!