Iniciatīva melanomas ārstēšanas atbalstam ir iesniegta Saeimā 10. Sep (2019)

Attēlā: Iniciatīvas pārstāve Sondra Zaļupe.

Šovasar atjaunotās iniciatīvas pārstāvji pateicas par jūsu parakstiem! Tie bija nepieciešami, lai rosinātu Saeimu pilnveidot pašreizējo valsts atbalstu un lai tas būtu pieejams visiem pacientiem.

Aizvien pastāvošo nepilnību dēļ melanomas pacientiem nepieciešamo medikamentu kompensēšanā šovasar tika atsāktā iniciatīva "Valstij atbalstīt smagās slimības melanomas slimniekus, kā tas ir Lietuvā un Igaunijā".

Pērn Nacionālais Veselības dienests proaktīvi iekļāva kompensējamo medikamentu sarakstā jaunus, inovatīvus medikamentus melanomas ārstēšanai, tomēr daļa melanomas pacientu aizvien paliek ārpus valsts kompensētās ārstēšanas. Tāpēc Saeimai adresētajā kolektīvajā iesniegumā iniciatīvas pārstāve Sondra Zaļupe lūdz rast risinājumu melanomas pacientu ārstēšanā nepieciešamo medikamentu kompensēšanai no valsts budžeta.

Atjaunotās iniciatīvas un arī biedrības "Soli priekšā melanomai" pārstāve un problēmas būtību izklāsta sekojoši.

Šobrīd ādas melanomas pacientu ārstēšanu nosacīti var iedalīt divās grupās. Pacienti ar Braf mutāciju (Braf+ pacienti) un pacienti bez šīs mutācijas (Braf-) pacienti. Braf+ pacientiem šobrīd valsts apmaksā vienu ārstēšanas līniju - mērķterapiju. Diemžēl mērķterapija lielākajai daļai pacientu pārstāj iedarboties aptuveni gada laikā, t.i. melanoma izmainās un kļūst rezistenta pret zālēm. Daļai pacientu mērķterapijas zāles zaudē efektivitāti vēl daudz ātrāk.

Tomēr situācija nav neparasta, un starptautiskās vadlīnijas paredz uzsākt nākamo terapijas veidu - imūnterapiju. Tieši šāda zāļu maiņa notiek Eiropas savienības valstīs, arī Lietuvā un Igaunijā. Latvijas melanomas pacientiem šāda iespēja ir liegta. Paredzamā dzīvildze pacientiem bez medikamentiem ir vidēji 6 mēneši.

Braf- pacientiem, kurus sākotnēji ārstē ar imūnterapijas zālēm, arī var būt nepieciešama medikamentu maiņa, jo melanoma var izmainīties un atkārtotas analīzes var norādīt uz nepieciešamu uzsākt mērķterapiju.

Problēma ir radusies tāpēc, ka kompensējamo medikamentu sarakstā, melanomas zāļu izrakstīšanas nosacījumos ir ierakstīts "iepriekš neārstētiem pacientiem", tādējādi liedzot ārstiem pieņemt starptautiskām vadlīnijām atbilstīgu lēmumu un nodrošināt pacientu ārstēšanu.

Jāpiezīmē, ka citu lokalizāciju melanoma, piemēram, acs melanoma, Latvijā netiek ārstēta ne ar mērķterapijas, ne ar imūnterapijas medikamentiem.

Panākamais risinājums ir pārskatīt Nacionālā veselības dienesta lēmumus par melanomas ārstēšanas zālēm un kompensējamo zāļu A, B un C sarakstus, izslēdzot izrakstīšanas nosacījumu, ka medikamenti izrakstāmi "iepriekš neārstētiem pacientiem", tādējādi nodrošinot melanomas sākotnējo terapiju ne sliktākā līmenī kā pārējās Eiropas valstīs, Lietuvu un Igauniju ieskaitot.

Iniciatīva otrdien, 10. septembrī, ir iesniegta Saeimā. Mēneša laikā ir jānotiek šā kolektīvā iesnieguma sākotnējai izvērtēšanai Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijā, lai lemtu par tās tālāko virzību parlamentā.