Ir likts pamats Latvijas pieredzes pārnesei uz Ukrainu par kvalitatīvu sabiedrības līdzdalību rīcībpolitikas veidošanā 26. Dec (2019)

Kopā ar trijiem Ukrainas partneriem platformas ManaBalss komanda kopš augusta un līdz decembra beigām ir īstenojusi projektu ar mērķi aktualizēt sabiedrības līdzdalības kvalitātes problēmu Ukrainā un dot arī risinājumu – elektronisko petīciju (Latvijā tās tiek sauktas par iniciatīvām) digitālu redakcijas un konsultāciju rīku. Projekts ir īstenots ar Latvijas Ārlietu ministrijas granta atbalstu.

Petīciju redakcijas un konsultāciju rīks ir ieviests Ukrainas elektronisko petīciju platformā MiiHolos, kas 2016. gadā tika izveidota pēc ManaBalss parauga. Šā gada projekta gaitā radītais precedents ir piemērs kvalitātes sistēmas radīšanai pašlaik itin problemātiskajā elektronisko petīciju vidē.

Ukrainā ir plaši izplatītas sabiedrības iniciatīvu jeb petīciju platformas u.c. digitālās demokrātijas rīki. Tādi ir praktiski katrai lielākai pašvaldībai un valsts varas galvenajām instancēm. Ukrainas "Inovāciju attīstības centra" (Центр Розвитку Інновацій) eksperti lēš, ka valstī ir 234 šādas petīciju platformas.

Pētnieku un praktiķu atzīta problēma ir šo platformu darba ļoti zemā kvalitāte, kas pamatīgi apgrūtina to konstruktīvu darbību un diskreditē to mērķi – sabiedrības demokrātisku līdzdalību lēmumu pieņemšanā. Aktualizējot nepieciešamos likumdošanas grozījumus, projekta partneri no "Eiropas likuma varas centra" (Европейский центр верховенства права) ir rosinājuši jaunu elektronisko petīciju likumu.

Projekta gaitā pēc ManaBalss parauga veidotajā Ukrainas platformā MiiHolos tika ieviests digitāls redakcijas rīks platformā iesūtīto petīciju kvalitātes kontrolei. Ar tā palīdzību platformas administrators un piesaistītie eksperti izvērtē un konsultē iesniegtās petīcijas – to juridisko precizitāti, ierosinājuma saistību ar citiem likumdošanas aktiem, to provizorisko fiskālo, ekonomisko, konkrētās industrijas, sociālās grupas vai politisko ietekmi.

Latvijas un ManaBalss pieredze, kā arī jaunais MiiHolos redakcijas rīks kā piemērs kvalitatīvai, konstruktīvai sabiedrības līdzdalībai tika aktualizēts konferencē Kijevā “E-demokrātijas forums 2.0: kvalitātei ir nozīme”, Kyiv Smart City Forum 2019 un Harkovas 3. Starptautiskajā juridiskajā forumā.

Pateicoties jauniegūtajiem un nostiprinātajiem kontaktiem, Latvijas pieredzes un tehnoloģiju pārnese šai jomā Ukrainā turpinās un tiek izvērsta arī pēc šā projekta.

Projektā gūtās atziņas par praktiski darāmo kvalitātes celšanai sevišķi Ukrainas elektronisko petīciju platformās ir apkopotas publiskotajos ziņojumos ukraiņu un angļu valodā.

Projekts ir saņēmis Ārlietu ministrijas finansējumu 2019. gadā no attīstības sadarbības budžeta.