Juridiskais atbalsts ManaBalss autoriem deviņos mēnešos ir bijis vismaz 38’000 eiro vērts 18. Jun (2020)

Kopš 2019. gada septembra līdz šā gada jūnija sākumam LU Juridiskās fakultātes Juridiskās prakses un palīdzības centrs (Centrs) ir konsultējis 38 ManaBalss platformā iesūtītos iniciatīvu priekšlikumus.

Cenu aptauja vadošos juridiskajos birojos liecina, ka deviņos mēnešos saņemto juridisko konsultāciju tirgus vērtība ir vismaz 38’000 eiro. Augstākais šo pakalpojumu novērtējums ir pat divarpus reizes lielāks.

Deviņu mēnešu periods šai aplēsei ir tāpēc, ka Sandras Zīles Gereišas vadībā Centrā strādā Juridiskās fakultātes maģistranti – sniedz bezmaksas konsultācijas iedzīvotājiem, kuriem materiālā u.c. stāvokļa dēļ citādi būtu risks palikt bez juridiskās palīdzības. Attiecīgi Centrs nu jau tradicionāli konsultē ManaBalss autoru topošās iniciatīvas, tomēr tas notiek tikai mācību gada laikā, atskaitot arī sesijas laikus.

Saņemtās konsultācijas ir nemainīgi augstā kvalitātē, ļoti izvērstas un palīdz ManaBalss komandai pilnvērtīgi saprast problēmjautājuma kontekstu, kurā iniciatīvas autors ar savu piedāvāto risinājumu grib veikt izmaiņas. Diemžēl patiess ir teiciens, ka ceļš uz elli ir bruģēts ar labiem nodomiem. Tāpēc mūsu visu kopējais mērķis ir informētas, maksimāli kvalitatīvas izvēles sarežģītā vidē.

Ne juristu, ne nozaru ekspertu ieteikumi pēc iniciatīvu analīzes ManaBalss komandai nav obligāti saistoši. Reizēm mēs rīkojamies arī pretēji juristu ieteiktajam un iniciatīvas publicējam. Jo ManaBalss platformas mērķis nav atvieglot dzīvi politiķiem un amatpersonām, bet gan ļaut izskanēt un maksimāli sasniegt mērķi leģitīmām idejām par likumdošanas un prakses maiņu.

Centra sniegtās konsultācijas ir būtiskas, tomēr ne tuvu ne vienīgais atbalsts, ko ManaBalss saņem, lai mūsu kopējais darbs būtu maksimāli kvalitatīvs un efektīvs.

2020. gadā ManaBalss ir saņēmusi 92 iniciatīvu priekšlikumus. Tie visi ir izskatīti; uz ikvienu ir atbildēts personīgi; daudzus no tiem ir konsultējusi ManaBalss komanda un piesaistītie eksperti; daži no tiem aizvien ir izvērtējuma, konsultāciju un pārfokusēšanas procesā. Publicētas 2020. gadā līdz šim ir 28 iniciatīvas.

Papildus Centra konsultācijām ManaBalss regulāri konsultē arī Tiesībsarga birojs, individuāli juristi un arī kompānijas KPMG un PwC. Visi šie pakalpojumi tiek sniegti bez maksas.

Jānorāda, ka šis ir tikai tiešais darbs ar iniciatīvu tekstiem. Tālāk seko ManaBalss komandas atbalsts un sadarbība ar iniciatīvu autoriem šo ideju virzībai, popularizēšanai, apspriešanai, politiskajām u.c. konsultācijām un sekmīgākajām no tām – arī visa veida atbalsts to virzīšanai Saeimā, ministrijās un citās institūcijās. Tas viss notiek, stingri ievērojot organizācijas ManaBalss politisko un idejisko neitralitāti.

Jā, un tad jau vēl ManaBalss pastāvīgie izaugsmes projekti un plāni… Bet tas ir jau cits stāsts, kura jau esošās un visiem redzamās daļas ir platforma ParvaiPret un koplemšanas rīks Lēmējs. Nudien, tas IR cits stāsts.

Šis ir stāsts par dažādu profesionāļu sniegto atbalstu ManaBalss darbam – lai sauklis “Tavai balsij ir nozīme!” būtu pierādāmi patiess. Netiešā finansējuma atbalsts ManaBalss darbam pēc mūsu aplēsēm šobrīd ir ap 70’000 eiro gadā. Tie nav tikai juridiskie, bet arī, piemēram, IT un tulkošanas pakalpojumi.

Tev ir iespēja novērtēt šo darbu un uzturēt savas balss spēku un ietekmi lēmumos par labāku Latviju, ziedojot platformas ManaBalss darbībai.