Koku ciršanas noteikumu grozījumos ir būtiskas pretrunas 20. Jan (2020)

Koku ciršanas noteikumu grozījumi tiek virzīti bez ietekmes uz vidi novērtējuma un uz ļoti ļodzīgas argumentācijas pamata, komentārā portālam Delfi raksta Latvijas Ornitoloģijas biedrības valdes priekšsēdētājs Viesturs Ķerus.

Viņš argumentē, ka šīs pretrunas liek domāt, ka īstie iemesli noteikumu grozījumu virzīšanai anotācijā vispār nav minēti, bet anotācija rakstīta formāli, lai it kā viss prasītais tajā būtu. "Tagad jāskatās, vai lēmumu pieņēmēji būs gatavi norīt tiem izmesto āķi vai tomēr iedziļināsies jautājumā, par kuru lemj," raksta V. Ķerus.

Eksperts norāda, ka topošo likumdošanas grozījumu anotācijā par koku ciršanas noteikumu maiņu to ietekme uz valsts mežiem nav vērtēta vispār, un formulējumi par grozījumu ietekmi uz mežizstrādes intensitāti ir no sērijas "būs jau labi".

Pretrunīgi ir panākamo mērķu pamatā esošie aprēķini. Tā siltumnīcas efekta gāzu izmešu aprēķini balstās uz pieņēmumu par ciršanas apjomu pieaugumu par 21%, bet gūstamās peļņas aprēķins liek domāt par ciršanas apjomu pieaugumu par 33%.

Grozījumu anotācija arī neparedz būtisku veco mežu (vecāki par 60–70 gadiem) īpatsvara samazināšanos cērtamo koku caurmēra samazināšanas dēļ, vienlaikus paredzot jaunaudžu platību pieaugumu, ko V. Ķerus vērtē kā pretrunu. "Uz kā rēķina tad tā jaunaudžu platība palielināsies, ja noteikumu grozījumu kontekstā netiek runāts par meža ieaudzēšanu ārpus meža zemēm? Vai plānots jaunaudžu platību palielināt, cērtot 60 gadus nesasniegušus mežus?” raksta autors.

Tiek norādīts, ka anotācijā nav korekti dati par cirtes vecumu pārsniegušu audžu īpatsvaru. Par pāraugušu tiek minēta gandrīz viena trešdaļa mežu, lai gan Valsts meža dienesta dati liecina, ka šajos mežos, pat ieskaitot rezervātus, ciršanas vecumu pārsnieguši vien 23% mežu.

Attiecīgi V. Ķerus vērtē, ka no sagatavotajiem grozījumiem nav skaidrs ne tas, kā un vai augs ciršanas apjomi, ne tas, kas notiks ar vecajiem mežiem. Tāpēc nav iespējams arī jēdzīgs izvērtējums par grozījumu iespējamo ietekmi uz vidi.

Avots: Delfi

Apsver savu atbalstu tematiski līdzīgajai iniciatīvai "Par Latvijas mežu saglabāšanu"!

Ceturtdien, 23. janvārī, ir plānots to iesniegt Saeimā, un drošības dēļ, ka pēc pārbaudes iedzīvotāju reģistrā parakstu skaits tiešām būs pietiekams, būsim pateicīgi par papildus parakstiem!