Lielās servera noslodzes dēļ, var būt apgrūtināta parakstīšanās par iniciatīvām! 28. Mar (2019)

ManaBalss draugi un apmeklētāji!

Lūdzam jūsu pacietību!

Platformā kopš vakardienas vakara ir ļoti pieaudzis balsojumu autorizāciju skaits, kas laiku pa laikam pārsniedz servera jaudu, tāpēc daudziem apmeklētājiem ir bijušas problēmas ar pieslēgšanos.

Šī ir tīri tehniska problēma, un paralēli apmeklējuma dinamikas svārstībām servera jauda tiek palielināta. Tas diemžēl nozīmē, ka laiku pa laikam aizvien var būt apgrūtināta autorizēšanās ManaBalss mājaslapā.

Bet neuztraucieties - par savām prioritātēm jūs varēsit nobalsot jebkurā gadījumā! Šis nav Madonnas koncerts, uz kuru var beigties biļetes. Jūsu balsis noteikti tiks pieņemtas. Aicinām mēģināt vēlreiz, vai arī atgriezties platformā pēc kāda laika!