Mazākumtautību pamatskolas saglabāšanu aktualizē ministrijās 08. Mar (2019)

Iniciatīva „Saglabāt 2. pamatskolu Jelgavā, un Spīdolas ģimnāzijai rast mājas” ir iesniegta Izglītības un zinātnes ministrijā un Zemkopības ministrijā.

Iniciatīva nepilnas nedēļas laikā savāca gandrīz 1300 atbalstītājus, kas pēc tās autora domām ir pietiekami liela pārstāvniecība, lai problemātisko jautājumu aktualizētu ministrijās.

Ar aicinājumu Izglītības un zinātnes ministrijai (IzM) neakceptēt Jelgavas domes lēmumu optimizācijas kārtā slēgt Jelgavas 2. mazākumtautību pamatskolu iniciatīvu pirms nedēļas, 1. martā, ierosināja žurnālists un jelgavnieks Gaitis Grūtups. Viņš argumentē, ka 2. pamatskolai ir savs gars, ka pēdējos piecos gados ir audzis tās skolēnu sekmju līmenis, kas norāda uz skolas kvalitatīvu darbību, un mazliet ir pieaudzis pat skolēnu skaits – laikā, kad iedzīvotāju skaits Jelgavā ir krities.

Autors uzskata, ka, skolu likvidējot, paredzami kritīsies tās audzēkņu izglītības kvalitāte, kā arī var mazināties sapratne starp latviešiem un mazākumtautībām Jelgavā.

Par neoptimālu tiek uzskatīta arī Jelgavas domes uz 2. pamatskolas telpām jaunajā mācību gadā pārcelt Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāziju. No G. Grūtups norāda uz vecāku apsvērumiem, ka ģimnāzijas pārcelšana apgrūtinās bērnu nokļūšanas kolā ierasto kārtību, turklāt ģimnāzijas audzēkņu vecāku viedoklis pirms domes lēmuma nav ticis prasīts.

Tāpat ģimnāzijas pārcelšana citās telpās uz visumā kvalitatīvas un skolēnu ziņā nebūt ne pustukšas pamatskolas likvidēšanas rēķina notiek laikā, kad pilsētas mācību iestādēm ir telpu apsaimniekošanas grūtības. Proti, Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU) telpu noslodzes jautājums ir aktuāls, un LLU jau ilgāku laiku milzt jautājums par to, kura fakultāte atgriezīsies Jelgavas pilī.

Pēc Pārtikas tehnoloģiju fakultātes aiziešanas uz jaunu, modernu ēku, kā arī pēc studentu skaita krituma, pils ēka ir tikai daļēji piepildīta. „Spīdoliešu” nepieciešamība pēc piemērotākām telpām varētu veicināt LLU un Zemkopības ministrijas izlēmību, lai ar savstarpēju sapratni atbrīvotu Spīdolas Valsts ģimnāzijai kādu no fakultāšu ēkām Jelgavas centrā, argumentē autors. Šā iemesla dēļ – ka pārklājas resoru kompetences ‒ iniciatīva ir iesniegta ne tikai IzM, bet arī Zemkopības ministrijā, kuras padotībā ir LLU.

Avots: ManaBalss.lv