Nezākājiet savas sekmes! Demokrātija ir līdzsvars starp vilšanos un eiforiju 04. Sep (2019)

Attēls: ManaBalss
"Pērkami tāpat kā daudzi citi uzņēmēji šajā valstī", kas "trīc par savām siltām, labi apmaksātām vietiņām" un barojas no miljardos lēšama "pīrāga", par kuru ir pārdota Latvija – tā ir daļa no dusmīgu un sakāpinātu komentāru virknes, ko ManaBalss pēdējā laikā saņem par noraidījumu publicēt pret 5G tehnoloģiju vērstas iniciatīvas.

Pēc astoņu gadu veiksmīga darba un Latvijas sabiedrībā, Eiropā un pasaulē gūtās atzinības šie komentāri ietver arī neizpratni par ManaBalss platformas un organizācijas principiem un darbību, tāpēc uzskatām par nepieciešamu uz šie viedokļiem vēlreiz atbildēt publiski.

Pirmām kārtām par iniciatīvu pieteikumu publicēšanas un noraidīšanas likumību. Platformas ManaBalss kā nevalstiskas organizācijas darbu regulē Latvijas likumdošana un mūsu pašu publiski noteiktie kvalitātes kritēriji (skatīt šeit). Ne pirmais, ne otrais mums neuzliek par pienākumu publicēt pilnīgi jebko.

Varbūt tas kādu reizi patiesi ir kādu sāpinājis. Piemēram, kādēļ nav publicēta iniciatīva par kodolieroču izstrādi Latvijā? Un kā ar iniciatīvu par garantētu sniegu Ziemassvētkos? Bet kā ar iniciatīvu par Saeimas deputātu skaita samazināšanu līdz 5 cilvēkiem? Par nepublicēto iniciatīvu daļu šogad festivālā "Lampa" rīkojām pat īpašu sarunu (video skatīt šeit).

Jebkurā gadījumā - mūsu platforma nekad nav publicējusi visus iesniegtos priekšlikumus, jo ManaBalss nav ideju caurvējš. Laika gaitā kopš 2011. gada šis īpatsvars ir pat pieaudzis un šogad sasniedz 40% publicēto iniciatīvu no visām portālā iesniegtajām. Tā kā kvalitātes kritēriji gadu gaitā nav mīkstināti, bet gan vēl vairāk precizēti, mēs spriežam, ka pieaugošais publicēto priekšlikumu īpatsvars ļauj domāt arī par pieaugošo sabiedrības izglītotību – ka nopietna sabiedrības līdzdalība nozīmē kvalitāti. Proti, ka līdzdalībai ir jābūt ar izpratni, atbildīgai, konstruktīvai un mērķtiecīgai. Pretējā gadījumā šādai līdzdalībai nebūs lielas praktiskās jēgas, un tas savukārt nozīmē politiskās apātijas un politiskās radikalizēšanās riskus, kas demokrātijai ir bīstami.

Attiecībā uz "naudu no augšas" ‒ mums tādas nav. ManaBalss platformu cauri gadiem uztur "nauda no apakšas". 2018. gadā ManaBalss saņēma mikroziedojumus no 13,5 tūkstošiem unikālo ziedotāju, un šogad šis skaitlis ir pieaudzis.

To izdarījāt jūs, jūsu draugi un jūsu radi! Cilvēki pa labi un pa kreisi no Tevis, tādi paši cilvēki kā Tu - paskaties sev visapkārt, un vismaz viens no tiem noteikti ir ziedojis kaut reizi, lai atbalstītu ManaBalss. Tie nav nezināmi cilvēki - tie esam mēs visi kopā.

Šādai sabiedrības uzticībai pamatā ir ManaBalss politiskā un ideoloģiskā neitralitāte. Mūsu pienākums ir strādāt tā, lai labumu gūtu VISI demokrātiskie spēki - kā labējie, tā kreisie, liberālie un konservatīvie. Tik ilgi, kamēr vien tiem ir vēlme strādāt demokrātijas ietvarā un par labu tās stiprināšanai. ManaBalss komandas darbs balstās caurskatāmā ētikā, skaidros kritērijos un katra mūsu komandas biedra uzticībā demokrātijas principiem.

Par konkrēto 5G tēmu un vai mēs esam tiesīgi par to spriest. Jā, mēs neesam elektromagnētiskā starojuma eksperti. Tāpat ne konstitucionālo tiesību, nodokļu politikas, starptautisko attiecību, sociālekonomikas, dzīvnieku labturības, savvaļas putnu, dabas biotopu, pilsētplānošanas, reģionālās politikas un vēl daudzu citu jomu eksperti sabiedrības dzīves 360 grādu diapazonā. Mēs tie neesam. Bet mums ir iespēja pajautāt tiem, kuri tādi ir, un esošo datu pieejamības apstākļos saprast kontekstu un izdarīt informētu spriedumu par viena vai otra priekšlikuma pamatotību un īstenojamību. Jā, tas galu galā vienmēr ir mūsu neatkarīgs lēmums, tomēr tas ne obligāti sakrīt ar ManaBalss komandas biedru individuālajiem ieskatiem. Mūsu platforma dod balsi leģitīmiem ierosinājumiem, bet ar līdzatbildību par to, lai iniciatīvu lasītāji un parakstītāji netiktu maldināti.

Konkrēti 5G gadījumā mēs arī neuzskatām, ka ManaBalss platformas liegšana šīs tehnoloģijas apšaubītājiem kompromitētu demokrātiju. Demokrātija nozīmē varas dalīšanu un kompetenču nošķiršanu. Demokrātija nav visatļautība. Mums ir institūcijas, kas pēta, regulē un kontrolē tirgū ieviešamās tehnoloģijas. Kamēr vien mums ir saprātīgi iemesli tām uzticēties, tas ir jādara. Pretējā gadījumā mēs šaujam kājā paši sev ‒ savai valstij un sabiedrībai.

Ir ļoti daudz likumu, institūciju, iesīkstējušos uzskatu un politiski neērtu jautājumu, kuriem Latvijas sabiedrība ir metusi izaicinājumu ar ManaBalss platformas palīdzību, un – uzvarējusi! No 44 Saeimā un citās institūcijās izskatītajiem ManaBalss autoru priekšlikumiem 29 (!) ir tikuši iestrādāti likumdošanā un ieviesti praksē. Ieskaitot, iespējams, pasaulē pirmo gadījumu, kad pat valsts konstitūcijas - Satversmes - līmeņa likums (t.i., par atklātu valsts prezidenta balsojumu) ir ticis mainīts ar digitālās demokrātijas rīka palīdzību. Tas ir globāli unikāls sabiedrības līdzdalības veiksmīguma rādītājs digitālā platformā.

Jūs, aktīvie un līdzi domājošie Latvijas pilsoņi, esat tie varoņi, kas to ir paveikuši. Nezākājiet savu daudzkārtīgo varēšanu un panākumus viena atsevišķa gadījuma dēļ, kas "nav aizgājis"! Neesiet šaursirdīgi par mūsu kopējo dzīvi – tā ir plaša! Jā, tā paredz personīgas vilšanās reizes, tomēr ir liela iespēja, ka būs arī personīga veiksme un vēl lielāka – ka būs kopējs labums no daudzu citu veiksmīguma. Demokrātija ir izsvērts līdzsvars, balanss starp vilšanos un eiforiju. Turklāt darbs pie šā līdzsvara nekad nebeidzas. Vēl vairāk - tas nekad nedrīkst beigties. Ja pilsoņiem tas kļūst vienaldzīgs, tad demokrātijas mirst.

ManaBalss veiksmīgums ir Latvijas tautas veiksmīgums, un mēs netaisāmies to kompromitēt.

Un visbeidzot – kas attiecas uz žults izgāšanu un #vissirslikti ideoloģiju. Lūgums mūsu kvēlākajiem kritiķiem: mēģiniet tomēr apsvērt iespēju, ka bezpeļņas sabiedriskā labuma organizācija, kas pārvalda ManaBalss platformu, varbūt tomēr nav oligarhu, Kremļa, sorosītu, masonu, svešzemju finansistu, ekofašistu, Vašingtonas konsensusa brālības un kā tik vēl ne naudā peldoši bezmugurkaulnieki. Ievērojamie sabiedrības līdzdalības sasniegumi Latvijā visai ticami norāda uz to, ka ManaBalss komandā cauri gadiem ir strādājuši un strādā principiāli, uzticami un atsaucīgi cilvēki, kurus ikdienā motivē sava darba jēdzīgums un virza ideja, ka soli pa solītim mēs darām mūsu kopējo dzīvi Latvijā labāku.

Nenonievājiet mazās pārmaiņas – tās ir pamatā lieliem sasniegumiem! Tavai balsij ir nozīme! Nāc, rosini un atbalsti, lai labās lietas notiek vairāk!

Cieņā,
ManaBalss.lv komanda