Par pilnvērtīgu sabiedrības līdzdalību pašvaldībās 15. Oct (2020)

Pilnvērtīga un leģitīma līdzdalība kolektīvajos iesniegumos pašvaldībām varētu tikt liegta ievērojamai daļai Latvijas iedzīvotāju.

Par šādu risku liecina pašlaik virzītie grozījumi likumā "Par pašvaldībām". Lai pievērstu sabiedrības un Saeimas uzmanību šim procesam, kas var izvērsties par slikti argumentētu un nepilnīgu likumdošanas risinājumu pašvaldību iedzīvotāju demokrātiskajām tiesībām, piecas nevalstiskās organizācijas ir vienojušās virzīt iniciatīvu "Atveram pašvaldības!" un aicina sabiedrību to atbalstīt.

Likuma "Par pašvaldībām" grozījumus tuvākajā laikā ir paredzēts izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē. To pašreizējā redakcija sadaļā  "Sabiedrības informēšana un iesaiste pašvaldības darbā" paredz arī kolektīvā iesnieguma statusa atrunāšanu pašvaldībās.

Šī ir teicama iniciatīva, tomēr likuma grozījumu izstrādes procesā ir redzams risks, ka pilnvērtīga un leģitīma līdzdalība kolektīvajos iesniegumos pašvaldībām varētu tikt liegta ievērojamai Latvijas iedzīvotāju daļai. Tas būtu nedemokrātiski un neatbilstīgi ilgtspējīgas, iekļaujošas un labklājīgas sabiedrības mērķiem.

Līdzšinējie ManaBalss mēģinājumi konsultēt šo grozījumu tapšanas gaitu nav bijuši sekmīgi. Protams, demokrātijas daļa ir tā, ka tavs priekšlikums var tikt neņemts vērā vai īstenots daļēji – tas ir normāli. Tomēr šoreiz jautājums ir pārāk principiāls – par mūsu valsts pilsonisku, patiesi līdzdalīgu sabiedrību un pārvaldību. Tāpēc organizācija ManaBalss, inovāciju kustība VEFRESH, apvienība "Pilsēta cilvēkiem", zināšanu pārneses kustība RA.DU un Zemgales NVO centrs ir vienojušies kopējā iniciatīvā.

Lūdzam iepazīties ar to un ar iniciatīvas pielikumā izvērsto argumentāciju.

Vēl atsevišķi ir jānorāda, ka lielākā pretestība patiesi ietverošām tiesībām uz kolektīvajiem iesniegumiem pašvaldībās ir saistīta ar iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) dilemmām. Arguments ir – "ja jau grib mums mācīt dzīvot, tad lai reģistrējas un maksā šeit arī nodokļus". Diskusija par IIN sadali, pārdali, iekasēšanu utt. ir visnotaļ nepieciešama. Sabiedrības augstās un paredzami augošās mobilitātes apstākļos šī diskusija arī kļūs aizvien akūtāka, tomēr – tā ir jau "cita opera".

IIN ir fiskālās politikas un ekonomiskās pārvaldības jautājums. Un fiskāla, ekonomiska dilemma nedrīkst turēt gūstā demokrātiju un sabiedrības līdzdalību. IIN dilemma ir risināma ar citiem instrumentiem, nevis ierobežojot iedzīvotājiem to leģitīmās tiesības.


Lūgums no ManaBalss komandas:

Tā kā interesējies par šo ziņu un visdrīzāk esi arī ManaBalss plašās kopienas dalībnieks/-ce, mēs būtu ļoti pateicīgi, ja Tu ziedotu platformas darbības uzturēšanai.

Arī Tavi ziedojumi palīdz nodrošināt lielo "aizkulišu" darbu, ko prasa pilsonisko iniciatīvu reālas ietekmes panākšana. Ar 36 pēc pilsoņu iniciatīvām mainītiem likumiem kopš 2011. gada ap ManaBalss platformu radītā pilsoniskās līdzdalības ekosistēma ir unikāli sekmīga pasaules mērogā.

Tās efektivitāte izriet no platformas ManaBalss darba augstās kvalitātes un ar to saistītās uzticības pret to, ko mēs arī kopā ar Tevi darām. Mūsu kopējam darbam ir salīdzinoši pat ļoti atsaucīgi un pret to ar cieņu izturas politiķi, ministrijas un citas publiskā sektora iestādes, amatpersonas, juristi un dažādu jomu eksperti, nevalstiskās organizācijas un mediji.

Arī Tu esi lieliska Latvijas sasnieguma un spēcīga stāsta daļa! Ļauj tam skanēt arī turpmāk – iesaisties, balso, dalies ar ManaBalss iniciatīvu ziņām soctīklos, rosini savas iniciatīvas. Un apsver arī atbalstīt mūsu darbu ar ziedojumu.

Tavai balsij ir nozīme!