Pašvaldības izpratne par to, kas ir iedzīvotāju līdzdalība, stipri klibo 24. Nov (2020)

Pēc kolektīvā iesnieguma "Par iespēju Jūrmalas pludmalēs pastaigāties ar suņiem" saņemšanas pilsētas dome ir ierosinājusi aptauju sabiedrības viedokļa noskaidrošanai, teikts domes vēstulē ManaBalss iniciatīvas autorei.

Tā kā pats kolektīvais iesniegums ne vien ietver vairāk par 1500 stingrās autorizācijas parakstiem, bet arī konkrētu attiecīgo prasību, iniciatīvas autore šādu domes atbildi uzskata par neapmierinošu.

"Ir uzsākta diskusija un tiek vērtēts šis jautājums," vēstulē iesnieguma autorei raksta Jūrmalas domes izpilddirektors. "Jūsu iesniegtie paraksti atspoguļo tikai vienas puses viedokli, taču pašvaldība saņem iedzīvotāju sūdzības par pretējo, ka suņi pludmalē mēdz traucēt, un pašvaldības policija to par maz kontrolē. Pašvaldībai ir jāsalāgo iedzīvotāju dažādās intereses."

Jānorāda, ka iniciatīvas prasība noteikt Jūrmalas pludmalēs vietas, kurās drīkst pastaigāties ar mājdzīvniekiem, ir arī nosacījums, ka "protams, suņiem ir jābūt pie siksniņas, un noteikums ir savākt aiz tiem izkārnījumus". Tāpēc nevar teikt, ka prasība būtu pēc visatļautības, neievērojot citu atpūtnieku intereses un tiesības. Savukārt pašvaldības policijas kontrolei iniciatīvas ieviešana dzīvē tikai palīdzētu, jo tiktu skaidri atrunāti noteikumi, kur un kā pludmalē ir ļauts uzturēties saimniekiem kopā ar saviem mīļdzīvniekiem.

Pagaidām iniciatīvas autore par piemērotāko uzskata nogaidīt domes veiktās aptaujas iznākumu. Autore aicina arī iniciatīvas atbalstītājus vēlreiz paust savu viedokli šajā aptaujā.

Tiesa, salīdzinot ar iniciatīvas elektronisko parakstu datiem, šīs aptaujas rezultāti būs krietni nedrošāki. Piemēram, pēc šīs anketas datiem nevarēs noteikt atbilžu patiesumu – vai tās aizpildītājs tiešām ir jūrmalnieks, kā arī vai cilvēks nav aizpildījis vairākas anketas. Ar ManaBalss iniciatīvu parakstiem šādas manipulācijas ir izslēgtas, un domei jau iesniegto parakstu dati pašvaldībai būtu viegli analizējami iedzīvotāju reģistrā.

Kopumā gan iniciatīvas autore, gan ManaBalss vērtē, ka pašvaldības izpratne par to, kas ir iedzīvotāju līdzdalība, stipri klibo. Jo parakstu skaita un to savākšanas ātruma ziņā itin reprezentatīvais kolektīvais iesniegums domē nav analizēts un izskatīts piemēroti tā reālajam statusam, un tā liktenis tiek pakļauts apšaubāmākiem un manipulējamiem datiem.

Tiesa, pagaidām kolektīvo iesniegumu pašvaldībām juridiskais statuss likumdošanā nav atrunāts. No juridiskā viedokļa dome arī ar šo iesniegumu var rīkoties, kā grib, pat ja tas nozīmētu zemu politisko kultūru.

Topošie grozījumi "Pašvaldību likumā" šo situāciju labos, paredzami no 2021. gada jūlija regulējot arī kolektīvo iesniegumu pašvaldībām statusu. ManaBalss ar citām NVO gan vērš uzmanību, ka pašreizējā likuma grozījumu redakcijā no līdzdalības pašvaldību lēmumu veidošanā tiek izslēgta ievērojama sabiedrības daļa. Tas līdzdalīgā, demokrātiskā un integrētā sabiedrībā nav pieņemami.

Tāpēc aicinām parakstīt iniciatīvu "Atveram pašvaldības!", lai pašu valdība Latvijā nebūtu ķeksīša pēc!

Jānorāda, ka arī Jūrmalas domes reakcija uz kolektīvo iesniegumu "Par iespēju Jūrmalas pludmalēs pastaigāties ar suņiem" liecina par topošo "Pašvaldību likuma" grozījumu nepilnību. Proti, domes veidotājā aptaujā, lai cik tā arī būtu kritizējama kā nepiemērota atbilde uz kolektīvo iesniegumu, pilnīgi pamatoti par pilsētas dzīvi tiek prasīti arī citu pašvaldību iedzīvotāju viedokļi.

Ja tiks ieviesti tikai pašreizējie "Pašvaldību likuma" grozījumi, no šādas viedokļa paušanas ar parakstu par kolektīvajiem iesniegumiem pašvaldībām tiks izslēgtas vairākas sava viedokļa paušanai leģitīmas Latvijas iedzīvotāju grupas, kā arī Latvijas diaspora. Balsojot par iniciatīvu "Atveram pašvaldības!", jums ir iespēja to novērst.