Pēc ManaBalss.lv sekmīgās iniciatīvas Saeima ķeras pie darba 18. Oct (2018)

Izsludinātais grozījums nosaka, ka Valsts prezidentu ievēlē Saeima, atklāti balsojot. Savukārt likuma esošā redakcijā ir noteikts, ka Valsts prezidentu ievēl, balsojot aizklāti, kas tad arī ir jāmaina. Lai novērstu pretrunu starp Satversmes 36. pantu un Valsts prezidenta ievēlēšanas likuma 8. pantu, grozījums paredz izslēgt balsošanas veidu, jo tas ir noteikts Satversmes 36. pantā. Grozījumam būs jāstājas spēkā vienlaikus ar grozījumu Satversmes 36. pantā – 2019. gada 1. janvārī. 12. Saeimas pēdējā sēdē pirms vēlēšanām tika nolemts, ka turpmāk Valsts prezidentu vēlēs atklāti. Diskusijas par iespējamām izmaiņām Valsts prezidenta vēlēšanu procedūrā ilga aptuveni septiņus gadus. Līdz šim Valsts prezidents bija vienīgā amatpersona, kuru Saeima ievēlēja aizklātā balsojumā. Līdz ar Satversmes grozījumiem nepieciešami grozījumi arī Valsts prezidenta ievēlēšanas likumā un Saeimas kārtības rullī. Prezidents grozījumus izsludināja 16. oktobrī.