Pie likumdošanas maiņas par NĪN vienīgajam mājoklim tiek strādāts intensīvi 07. Jul (2020)

Pie likumdošanas maiņas par NĪN vienīgajam mājoklim tiek strādāts intensīvi – tā atbildes vēstulē biedrībai "Par NĪN atcelšanu vienīgajam īpašumam" raksta Valsts prezidenta kancelejas vadītājs Andris Teikmanis.

Jūnija sākumā biedrības vadītājs Estris Hiršsons vēstulē aicināja Valsts prezidentu pievienoties šai iniciatīvai.

Prezidenta kancelejas vadītājs norāda, ka kolektīvie iesniegumi Latvijā ir radīti kā Saeimas kopdarbības instruments ar pilsoniski aktīviem pilsoņiem. Jānorāda, ka platformas ManaBalss autoru iniciatīvas, kad tās ir savākušas nepieciešamo atbalstu un ir iesniegtas Saeimā, juridiski turpmāk tiek sauktas par kolektīvajiem iesniegumiem.

Šie iesniegumi dod iespēju tautas priekšstāvjiem nepastarpināti saņemt informāciju un argumentus par sabiedrībai būtiskiem jautājumiem un ar tiem jautājumiem strādāt, raksta A. Teikmanis. Tālāk viņš norāda, ka jautājumā par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu vienīgajam mājoklim pašlaik jau notiek intensīvs likumdošanas darbs. Savukārt Valsts prezidents šim jautājumam pievērsīsies jau paveiktā likumdošanas darba beigu posmā, lemjot par pieņemto likumu izsludināšanu, teikts vēstulē.

2019. gada rudenī pēc konsultācijām ar juristiem iniciatīvas "Par NĪN atcelšanu vienīgajam īpašumam" pārstāvis E. Hiršsons un ManaBalss šo kolektīvo iesniegumu Saeimā iesniedza atkārtoti – ar jau klāt pienākušajiem 40’518 Latvijas pilsoņu parakstiem, kas par šo priekšlikumu tika nodoti kopš pirmā iesnieguma 2016. gadā. Pērn 19. decembrī Saeima uzdeva Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai izvērtēt iespēju neaplikt ar NĪN fiziskajai personai piederošu īpašumu, kas ir īpašnieka dzīvesvieta, vai rast citus labvēlīgus risinājumus šādiem gadījumiem.

Līdz ar to tika atjaunots praktiski kopš 2016. gada "iestrēgušais" politiskais process. Togad jūnija vidū Saeima uzdeva Ministru kabinetam sagatavot informatīvu ziņojumu par iespējām izdarīt grozījumus normatīvajos aktos, lai īstenotu principus, kas ļautu NĪN vienīgajam īpašumam nepiemērot vai arī piemērot vienoto samazināto procentu likmi no nekustamā īpašuma vērtības. Diemžēl MK un Finanšu ministrijas ziņojumam praktiska un politiska rīcība nesekoja, un iesnieguma statuss bija neskaidrs, tomēr pilsoņu interese par šo priekšlikumu nerima, kā iznākumā sekoja atkārtotais iesniegums.

Pēc tā šogad 5. martā Valsts sekretāru sanāksmē jau ir izsludināts Tieslietu ministrijas sagatavotais likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli"". Tā mērķis ir stiprināt ikviena iedzīvotāja tiesības uz privātīpašumā esošu mājokli un veidot godīgāku nekustamā īpašuma nodokļa politiku, ieviešot neapliekamo minimumu primārajam mājoklim un mazinot konkurenci starp pašvaldībām nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanā.

Jūnija sākumā E. Hiršsons argumentēja, ka Covid-19 krīze ir vēl vairāk saasinājusi NĪN konfiscējošo blakni, un par šo jautājumu notika arī diskusija kanāla RīgaTV 24 raidījumā "Mana Balss". Visai karstais politiskais jautājums paredzami nonāks Saeimas dienaskārtībā rudens sesijā un Valsts prezidenta pilī – jau vēlāk likumdošanas procedūrā paredzētajā kārtībā.

Avots: biedrība "Par NĪN atcelšanu vienīgajam īpašumam"; ManaBalss


Lūgums no ManaBalss komandas:

Tā kā esi ManaBalss plašās kopienas dalībnieks, mēs būtu ļoti pateicīgi, ja Tu ziedotu platformas darbības uzturēšanai.

Arī Tavi ziedojumi palīdz nodrošināt lielo "aizkulišu" darbu, ko prasa pilsonisko iniciatīvu reālas ietekmes panākšana. Ar 36 pēc pilsoņu iniciatīvām mainītiem likumiem kopš 2011. gada ap ManaBalss platformu radītā pilsoniskās līdzdalības ekosistēma ir unikāli sekmīga pasaules mērogā.

Tās efektivitāte izriet no platformas ManaBalss darba augstās kvalitātes un ar to saistītās uzticības pret to, ko mēs arī kopā ar Tevi darām. Mūsu kopējam darbam ir salīdzinoši pat ļoti atsaucīgi un pret to ar cieņu izturas politiķi, ministrijas un citas publiskā sektora iestādes, amatpersonas, juristi un dažādu jomu eksperti, nevalstiskās organizācijas un mediji.

Arī Tu esi lieliska Latvijas sasnieguma un spēcīga stāsta daļa! Ļauj tam skanēt arī turpmāk - iesaisties, balso, dalies ar ManaBalss iniciatīvu ziņām soctīklos, rosini savas iniciatīvas. Un apsver arī atbalstīt mūsu darbu ar ziedojumu.

Tavai balsij ir nozīme!