Pirmais kolektīvais iesniegums privātajam sektoram ir sekmīgs 06. May (2020)

Līdz ar vienoto moratoriju kredītu pamatsummas maksājuma atlikšanai ManaBalss autora iniciatīva "Atlikt kredīta maksājumus Latvijas iedzīvotājiem" ir tikusi atbalstīta – tā saziņā ar ManaBalss vērtē Latvijas Finanšu nozares asociācija (Finance Latvia), kurai tika adresēts attiecīgais kolektīvais iesniegums "Atlikt kredīta maksājumus Latvijas iedzīvotājiem".

Šis ir pirmais gadījums, kad kolektīvais iesniegums ir adresēts privātajam sektoram, jo līdz šim adresāti ir bijuši tikai publiskajā sektorā. Attiecīgi Finance Latvia attieksme pret saņemto kolektīvo iesniegumu ManaBalss vērtējumā ir pozitīvs precedents un solis uz vēl pilnīgāku un kvalitatīvāku sabiedrības līdzdalību Latvijā. Paldies Finance Latvia par to!

Šeit publicējam Finance Latvia ManaBalss un Finanšu un kapitāla tirgus komisijai adresēto vēstuli.


Latvijas Finanšu nozares asociācija iepazinās ar ManaBalss iniciatīvu atlikt Latvijas iedzīvotājiem kredītmaksājumu veikšanu līdz Covid-19 krīzes beigām. Pateicamies jums par iniciatīvu.

Informējam, ka šā gada aprīlī sadarbībā ar mūsu biedriem, Igaunijas un Lietuvas Banku Asociācijām, Finanšu un kapitāla tirgus komisiju, Latvijas Banku un Konkurences padomi strādājām pie vienota moratorija kredītu pamatsummas maksājuma atlikšanai. Moratorija izstrādē bija vienlaikus jāievēro Eiropas Centrālās bankas un Eiropas Banku iestādes pamatnostādnes, kā arī tas jāveido līdzīgs visās Baltijas valstīs. Moratorijs ir publicēts un stājies spēkā 2020.gada 29. aprīlī.

Moratorijs nosaka, ka fiziskām personām hipotekārajam kredītam pamatsummas maksājums tiek atlikts līdz 12 mēnešiem (konkrēto termiņu izvēlas klients), bet patēriņa aizdevumiem un līzingam – līdz 6 mēnešiem (konkrēto termiņu izvēlas klients). Klientam jāpamato, bet nav jāpierāda, kā tieši Covid-19 krīze viņu jau ir skārusi vai ticami skars.

Komisijas maksa par moratorijā paredzēto kredīta pamatsummas maksājuma atlikšanu netiek piemērota. Citi līguma noteikumi nav maināmi, izņemot, piemēram, klienta iespēju lūgt pagarināt arī kopējo atmaksas termiņu. Moratorijs neattiecas uz procentu maksājumiem. Pievēršam uzmanību, ka kredītiestāžu primārā atbildība ir to noguldītāju, kas aizdevuši kredītiestādēm naudu, un sabiedrības, kas ir ieinteresēta stabilā un raitā finanšu sistēmas funkcionēšanā, priekšā. Ievērojot šo apstākli un to, ka kredītiestādēm to noguldītājiem ir jāmaksā procenti, minētais Moratorijs uz procentu maksājumiem netiek attiecināts.

Informāciju par finanšu institūcijām, kas pievienojušās moratorijam, varat atrast mūsu mājaslapā internetā. Vēršam uzmanību, ka šīs institūcijas aptver nozīmīgu tirgus daļu. Finanšu institūciju pievienošanās moratorijam ir brīvprātīga.

No 2020. gada 12. marta līdz šodienai mūsu biedri ir ieviesuši vairākas savas individuālās programmas saistību izpildes atlikšanai. Šobrīd saistību izpilde ir atlikta jau vairāk nekā 7921 fiziskajām personām ar kopējo prasību apmēru virs 260 miljoniem eiro. Moratorijs salāgos finanšu institūciju individuālo praksi. Studiju un studējošā kredīta pamatsummas samaksas atlikšanas kārtību Covid-19 apstākļos regulē attiecīgie Ministru kabineta noteikumi.

Informējam, ka nevar precīzi paredzēt, cik ilga un kāda tieši būs Covid-19 ārkārtējo apstākļu ietekme. Tādēļ lēmumi finanšu nozarē tiks pieņemti pakāpeniski, ņemot vērā situācijas attīstību un prognozes, protams, ievērojot arī Eiropas Banku iestādes, Eiropas Centrālās Bankas un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas ieteikumus.

Pateicamies par pilsonisko iniciatīvu un esam pārliecināti par veiksmīgu sadarbību mūsu valsts tautsaimniecības attīstībā un ikviena tās iedzīvotāja labklājības veicināšanā!

Ar cieņu,
Sanita Bajāre, valdes priekšsēdētāja