Prasība par PVN samazināšanu medikamentiem ir iesniegta Saeimā 14. Oct (2019)

Saeimā iesniegtās iniciatīvas mērķis ir pacientiem pieejamāki medikamenti. Lai to panāktu, tiek piedāvāts samazināt zāļu un medikamentu PVN līdz 5%. Šis nodoklis zālēm Latvijā ir viens no augstākajiem Eiropas Savienībā.

Zāļu pieejamības mērķa sasniegšanai autore plāno vēl citas aktivitātes.

Iniciatīvas iesniegšanas dienā sarunā ar ManaBalss Ingūna Bedikere pauda, ka papildus pašreizējam kolektīvajam iesniegumam viņa apsver izveidot un vākt pilsoņu atbalstu citai saistītai iniciatīvai. Proti, lai gan atbalsts PVN samazināšanai zālēm acīmredzami ir liels, jo desmit tūkstoši parakstu tika savākti apmēram deviņu mēnešu laikā, zāļu dārdzības problēmu šis risinājums viens pats visdrīzāk nenovērsīs.

PVN viedo vien daļu no medikamentu cenas – to, kas nonāk Valsts kasē. Savukārt augstos zāļu uzcenojumus, kurus uzliek tirgotāji un kas Latvijā nepārprotami ir lielāki par kaimiņvalstīm, šī iniciatīva arī tās apstiprināšanas gadījumā neietekmētu.

Tāpēc I. Bedikere plāno izveidot un vākt atbalstu arī prasībai par zāļu un medikamentu uzcenojumu griestu noteikšanu Latvijā. Proti, ka farmācijas preču tirgotāja uzcenojums nedrīkst būt lielāks par attiecīgā medikamenta vai tā analoga uzcenojuma vidējo lielumu Lietuvā un Igaunijā.

Iniciatīvas iesniegšanas video ar autores pateicību atbalstītājiem skatieties šeit.