Publicējam iniciatīvu kā maksas pakalpojumu 25. Mar (2019)

Pēc konsultāciju procesa un redakcionāliem labojumiem ManaBalss ir publicējusi politiķes Tatjanas Ždanokas iniciatīvu „Par pieminekļu cīnītājiem pret nacismu aizsardzību”, piemērojot tai maksas pakalpojuma statusu.

1000 eiro „slieksnis” politiķu, partiju amatpersonu un arī kompāniju rosinātajiem priekšlikumiem ManaBalss platformā ir uzstādīts, lai partejiskas un izteikti komerciālas intereses netiktu īstenotas uz visplašākās sabiedrības ziedojumu rēķina.

Kopš 2011. gada ManaBalss ikdienas darbību sedz iedzīvotāju mikroziedojumi. Latvijas iedzīvotāji šajos gados ir parādījuši noturīgu interesi par ManaBalss darbības uzturēšanu. 2018. gadā tie bija 13,5 tūkstoši unikālo ziedotāju, kas paralēli balsojumiem par iniciatīvām sniedza arī ziedojumus ManaBalss darbībai. Populārākais ziedojumu apjoms ir diapazonā no 50 eirocentiem līdz pieciem eiro.

Esam ļoti pateicīgi par šo atbalstu! Tas nodrošina ManaBalss platformas darbību ‒ iespēju jūsu interesēm tikt pārstāvētām politisko lēmumu pieņemšanas procesos un jūsu balsīm tikt labāk sadzirdētām.

Runājot par mikroziedojumiem, no vienas puses cauri gadiem Latvijas sabiedrība ir praktiski pierādījusi savu gribu un gatavību kaut minimālā operacionālās darbības līmenī, tomēr šādu platformu uzturēt. Un no otras puses šāds modelis pieprasa konsekventu politisko neitralitāti, kas platformā nodrošina visplašāko leģitīmu, demokrātisku ideju pārstāvniecību. Jo tikai visplašākā sabiedrības uzticība, pat ja ManaBalss atsevišķie lietotāji individuāli ir ar atšķirīgiem un pat konfliktējošiem politiskajiem uzskatiem, nodrošina ManaBalss sekmīgumu.

Saprotams, ka partiju administratīvās, juridiskās un finanšu spējas ir ievērojami lielākas, nekā atsevišķiem cilvēkiem. Šā iemesla dēļ – lai par tautas mikroziedojumiem uzturēto platformu ManaBalss nepārņemtu iespēju ziņā jaudīgās politiskās organizācijas – tām tiek piemērots „ieejas slieksnis” – maksas pakalpojums par katru iniciatīvu 1000 eiro apmērā.

Šādu iespēju ir izmantojusi arī politiskās partijas „Latvijas Krievu savienība” līdere Tatjana Ždanoka ar iniciatīvu „Par pieminekļu cīnītājiem pret nacismu aizsardzību”.

Iepriekšējais maksas pakalpojuma gadījuma partijai ManaBalss platformā bija 2018. gada vidū, kad Jaunā Konservatīvā partija publicēja iniciatīvu „Azartspēļu zāļu aizliegšana visā Latvijas teritorijā”. Dažus mēnešus pirms tam partija „Progresīvie” ar šādiem pat noteikumiem publicēja iniciatīvu „Par pilnvērtīgu valsts veselības aprūpi katram”. Šādos gadījumos ar skaidri deklarētu politiskās partijas interesi tiek pieļauts, ka attiecīgās iniciatīvas tiek izmantotas arī partiju komunikācijā ar sabiedrību. Ir arī individuāli gadījumi, kad ManaBalss ir līgumi ar partiju ierindas biedriem, kas personiski ir ierosinājuši iniciatīvas, ka tās netiks izmantotas partiju popularizēšanā. Ja šī vienošanās tiek pārkāpta un iniciatīva tomēr tiek izmantota partijas vai ar to saistītā retorikā, balsošana par attiecīgo iniciatīvu ManaBalss platformā tiek apturēta, kamēr netiek pārformēts tās statuss uz maksas pakalpojumu. Tas mēdz izraisīt arī negatīvas emocijas, tomēr būsim savstarpēji saprotoši – maksas pakalpojuma noteikums partijām un kompānijām ir mūsu kopējās demokrātijas telpas, politiskā dialoga kvalitātes un uzticamas sabiedrības līdzdalības uzturēšanai. Paldies par uzticēšanos! Jūsu balsīm ir nozīme! Organizācijas ManaBalss komanda