Saeimas lemšanas process kļūst pilsoniskajai sabiedrībai pieejamāks 17. May (2022)

Organizācija ManaBalss ir izstrādājusi un publiskojusi likumprojektu koprakstīšanas platformu. Tā pavērs plašāk Saeimas durvis dažādām nevalstiskajām organizācijām.

Līdz ar OpenSaeima.lv publiskošanu, pilsoniskās sabiedrības organizācijām, kas ik dienu strādā, lai veidotu labāku Latviju, ir iespēja vēl efektīvāk ietekmēt tos Saeimas lēmumus un likumprojektus, kas vēl ir tikai izstrādes gaitā – komentēt, rosināt un sniegt priekšlikumus par aktuālajiem Saeimas komisijās esošajiem likumprojektiem, kā arī balsot par dažādām likumprojektu redakcijām.

Sabiedrības visdažādākās intereses pārstāvošo nevalstisko organizāciju (NVO) aktivitātes līmenis parlamenta likumdošanā Latvijā ir visai zems. Lai gan vairāku NVO iesaiste parlamenta komisiju darbā kopumā ir ievērojama, to skaits un spektrs ir ierobežots. Nav arī vienotas NVO un Saeimas parlamenta komisiju sadarbības kārtības, tāpēc likumu pieņemšanas process Saeimā prasa pastāvīgu uzraudzību no NVO un interešu grupu puses, jo sākotnējie likumprojekti var būtiski atšķirties no galu galā pieņemtajiem likumiem.

OpenSaeima ļauj šo interešu aizstāvības procesu optimizēt. Reģistrējoties sistēmā un norādot savas interešu jomas, organizācija saņems automātisku ziņu, kad Saeimas dienaskārtībā nonāks šīs NVO interešu pārstāvniecībai svarīgs likumprojekts. OpenSaeima sistēmā organizācijām būs iespēja gan iepazīties ar attiecīgo likumprojektu, gan iesniegt savus priekšlikumus tā uzlabošanai, gan arī komentēt citu NVO kolēģu sniegtos ieteikumus. Priekšlikumi tiks apkopoti un nodoti attiecīgajai Saeimas komisijai.

Saeimas sekretāra biedre Inese Voika norāda, ka "Saeima jau vairāk nekā desmit gadus veiksmīgi sadarbojas ar kolektīvo iesniegumu pieteicējiem, kuri parakstās par iniciatīvām vietnē ManaBalss.lv. Jaunais rīks ļaus iedzīvotājiem aktīvāk sekot likumdošanas procesam un tajā iesaistīties likumprojektu tapšanas gaitā. Mums kā deputātiem likumdošanas procesa gaitā svarīgi saprast visdažādāko grupu nostāju, tāpēc aicinu iedzīvotājus un organizācijas iesaistītes!"

Šobrīd galvenais informācijas iegūšanas avots par parlamenta darbu ir Saeimas vietne, kurai galvenokārt ir informatīva funkcija. Lai nodrošinātu, ka viss likumdošanas process kļūst publiski atklātāks un ar iespējām pilsoņiem iesaistīties likumdošanā, organizācija ManaBalss uzsāka OpenSaeima projektu. Mērķis ir izveidot labvēlīgu infrastruktūru un vidi tieši mazo un vidējo Latvijas pilsoniskās sabiedrības organizāciju iesaistei lēmumu pieņemšanas procesos Saeimā.

OpenSaeima ir iespēja savlaikus iesaistīties likumdošanas procesā, pirms vēl likums ir pieņemts. Ja arī jūsu organizācija ir ieinteresēta iesaistīties kvalitatīva likuma radīšanas procesā, piesakieties!

Lūdzam skatīt arī OpenSaeima lietošanas pamācību!

Projektu "Automatizētas PSO līdzdalības sistēmas izstrāde" finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu "Aktīvo iedzīvotāju fonds".


_______________________________________

Lūgums no ManaBalss komandas:

Tā kā interesējies par šo ziņu un visdrīzāk esi arī ManaBalss plašās kopienas dalībnieks/-ce, mēs būtu ļoti pateicīgi, ja Tu ziedotu platformas darbības uzturēšanai.

Arī Tavi ziedojumi palīdz nodrošināt lielo "aizkulišu" darbu, ko prasa pilsonisko iniciatīvu reālas ietekmes panākšana. Ar 54 pēc pilsoņu iniciatīvām mainītiem likumiem kopš 2011. gada ap ManaBalss platformu radītā pilsoniskās līdzdalības ekosistēma ir unikāli sekmīga pasaules mērogā.

Tās efektivitāte izriet no platformas ManaBalss darba augstās kvalitātes un ar to saistītās uzticības pret to, ko mēs arī kopā ar Tevi darām. Mūsu kopējam darbam ir salīdzinoši pat ļoti atsaucīgi un pret to ar cieņu izturas politiķi, ministrijas un citas publiskā sektora iestādes, amatpersonas, juristi un dažādu jomu eksperti, nevalstiskās organizācijas un mediji.

Arī Tu esi lieliska Latvijas sasnieguma un spēcīga stāsta daļa! Ļauj tam skanēt arī turpmāk – iesaisties, balso, dalies ar ManaBalss iniciatīvu ziņām soctīklos, rosini savas iniciatīvas. Un apsver arī iespēju atbalstīt mūsu darbu ar ziedojumu!