Ukrainā nostiprina no Latvijas pārņemto sabiedrības līdzdalības pieredzi 15. Oct (2019)

Attēlā: Latvijas vēstnieks Ukrainā Juris Poikāns atklāj konferenci Kijevā "E-demokrātijas forums 2.0: kvalitātei ir nozīme".

Šonedēļ, 20. oktobrī, Ukrainas sabiedrības iniciatīvu platforma pāriet uz jaunu domēnu MiiHolos.ua un nostiprina iniciatīvu kvalitātes kritērijus.

Ukrainas kolēģi ar sistēmisku uzlabojumu – iniciatīvu kvalitātes digitālo redakciju – nostiprina labo praksi un kalpo par piemēru valsts un pašvaldību e-demokrātijas platformām.

Sekojot Ukrainas valsts valodas politikas tendencēm, 2016. gadā izveidotā platforma "Мій Голос" ir pārtapusi par "Mii Holos", bet tā nav tikai formalitāte! No augusta līdz novembra beigām Sabiedrības Līdzdalības Fonds, kas vada ManaBalss platformu, Ārlietu ministrijas granta programmas ietvarā īsteno projektu "Sabiedrības līdzdalības un rīcībpolitikas dialoga kvalitātes celšana Ukrainas digitālās demokrātijas platformās". "Mii Holos" ieviestais iniciatīvu kvalitātes redakcijas rīks ir tā būtiska daļa.

"Mii Holos" ir Latvijas platformas ManaBalss Ukrainas versija, kas darbojas kopš 2016. gada septembra. No sākta gala platformā ir ManaBalss kvalitātes kritērijiem līdzīgi noteikumi, kuriem iesniegtajām iniciatīvām jeb petīcijām, kā tās sauc Ukrainā, ir jāatbilst. Projekta ietvaros ieviestais redakcionālais rīks ļauj vienuviet – pašā platformā "Mii Holos" un ļoti ērti ‒ iesaistīt dažādu jomu ekspertus petīciju izskatīšanā un rediģēšanā. Tas tekstus padarīs kvalitatīvākus gan izteiksmes, gan juridiskajā, gan faktu ziņā, un tas jau paredzami cels arī to efektivitātes potenciālu, nonākot izskatīšanā Ukrainas parlamentā, Valsts prezidenta kancelejā un citur.

Atšķirībā no Latvijas, kur ManaBalss līdz šim ir praktiski vienīgais efektīvais sabiedrības digitālās līdzdalības rīks, un citas alternatīvas ir uz vienas rokas pirkstiem saskaitāmas, Ukrainā līdzdalības platformu ir simtiem, jo šādu instrumentu esamību katrā pašvaldībā un lielākā valsts iestādē nosaka likums. Diemžēl likums Ukrainā nenosaka nekādus petīciju konkrēti un digitālās līdzdalības vispār kvalitātes standartus (vēl Ukrainā izplatīti ir pašvaldību līdzdalības budžeti, un šai ziņā Latvijai ir, ko mācīties). Iznākums ir desmitos tūkstošu mērāma petīciju gūzma ar ļoti zemu juridisko, politisko, nozaru specifikas un vienkārši tekstuālo kvalitāti.

Tāpēc nav brīnums, ka Ukrainas Valsts prezidenta platformā, kas pilsoņu vidū ir vispopulārākā, kopš 2015. gada sekmīgas ir tikai četras petīcijas, proti, viena no apmēram desmit tūkstošiem. Latvijā kopš 2011. gada likumdošanas grozījumus ir panākušas 29 no 44 Saeimā un citās valsts institūcijās izskatītajām iniciatīvām. Latvijas sabiedrības līdzdalības apmēram 66% rezultativitāte ir augstākā pasaulē.

Pastāvošās tehniskās infrastruktūras, politiskās gribas iespējas un sabiedrības aktivitātes dēļ Ukrainā ir lielisks potenciāls ļoti kvalitatīvai un vērienīgai sabiedrības līdzdalībai rīcībpolitikas procesos. Par MiiHolos.ua piemēru, kas balstās ManaBalss pieredzē un zināšanās, jau ir interese Ukrainas parlamentā – Augstākajā Radā, kā arī vairākās lielajās pašvaldībās, digitālās demokrātijas praktiķu un pilsoniskās sabiedrības sektorā, Jaroslava Gudrā Nacionālajā Juridiskajā universitātē Harkovā, kā arī par to lietas kursā ir Ukrainas Valsts prezidenta birojs.

Bet pamatā visam, protams, ir pilsoniskā aktivitāte! Tāpēc mēs aicinām ManaBalss kopienu ‒ dalies ar šo ziņu jautā saviem Ukrainas draugiem: "Kāds ir tavs skats uz Ukrainas nākotni?" Aicini Ukrainas pilsoņus balsot platformā MiiHolos.ua, iesniegt arī savas petīcijas, un "Mii Holos" komanda jau palīdzēs, lai iznākums būtu kvalitatīvs un maksimāli efektīvs.

Lūdzam dalīties ar šo rakstu un saiti uz "Mii Holos" publikāciju ukraiņu valodā!

Projekts ir saņēmis Ārlietu ministrijas finansējumu 2019. gadā no attīstības sadarbības budžeta.