Veido savu iniciatīvu kvalitatīvu un sekmīgu! 30. Jul (2019)

Attēls: Līna Putene

Latvijas pilsoņu izveidotās iniciatīvas astoņu ManaBalss platformas darba gadu laikā ir uzrādījušas augstāko mums zināmo sekmīgumu pasaulē. Panākumu pamatā ir iniciatīvu kvalitatīva izstrāde pirms to publicēšanas un mērķtiecīga to popularizēšana sabiedrībā un lēmumu pieņēmēju vidē. Arī Tavi priekšlikumi var būt sekmīgi un darīt Latviju labāku!

Kopš 2011. gada 29 no Saeimā un citās instancēs izskatītajām 44 sabiedrības iniciatīvām un to idejām ir pozitīvi ietekmējušas likumdošanu un praksi. Šāds sekmīgums tomēr nav vienkārši veiksme vien, un tam pamatā ir virkne mērķtiecīgu rīcību jo sevišķi no pašu autoru puses – gan iniciatīvu rakstot un veidojot, gan piesaistot tai sabiedrības atbalstu, gan lobējot tālāk jau Saeimā.

Lai Tavi priekšlikumi būtu maksimāli kvalitatīvi un sasniegtu dzirdīgas ausis, esam izveidojuši mācību video sēriju, kas ir skatāma šeit (parullē lapu uz leju, līdz video ir redzami).

Ar zināmiem papildinājumiem uz izvērstu teorētisko analīzi organizācijas ManaBalss komandas līdzšinējos secinājumus apstiprina arī nesens akadēmiskais pētījums. To ir veikusi Latvijas Universitātes maģistrante Kristīne Antonova maģistra darbā "Platformā ManaBalss.lv iesniegto sabiedrisko iniciatīvu vēstījumu un kolektīvās rīcības izpēte laika posmā no 2011. līdz 2019. gadam" (iegūstams šeit).

Autore secina, ka veiksmīgākās kolektīvās iniciatīvas pārsvarā iesniedz organizācijas vai biedrības, un to saturs balstās sabiedrības neapmierinātībā par kādu problēmu vai notikumu. Jāpiekrīt K. Antonovai, ka arī pēc mūsu novērojumiem visefektīvākā ir mērķtiecīga un aktīva iniciatīvu virzīšana, nevis to atstāšana savā vaļā, un šajā ziņā organizācijas parasti tiešām ir spējīgākas par atsevišķajiem pilsoņiem.

No ManaBalss komandas puses mēs palīdzam ikvienam autoram gan ar ekspertu piesaisti, gan ar principiālu lobēšanu Saeimā un citās institūcijās, lai iniciatīvas tiktu izskatītas pēc būtības. Tomēr pašu autoru aktīva un noturīga iesaiste savu iniciatīvu kampaņās ir ļoti izšķirīga. Sākot ar pašu vienkāršāko – dalīšanos Facebook un citos sociālajos medijos, no kurienes nāk ievērojams ManaBalss apmeklētāju daudzums. Sevišķi Facebook kā svarīgu faktoru sekmīgam iniciatīvas rezultātam pētījumā izceļ arī K. Antonova.

Vienvārdsakot – kopā mēs varam! Skaties mācību video sērijas un nevilcinies sazināties ar mums mājaslapas sadaļā "Izveidot jaunu iniciatīvu", ja prātā nāk laba ideja!

This document has been produced with the financial assistance of the European Union. The contents of this document are the sole responsibility of Public Participation Foundation and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union.