Visi ManaBalss ieteikumi par līdzdalības budžetēšanu ir ņemti vērā 10. Mar (2020)

Tiek izstrādātas vadlīnijas līdzdalības budžetiem Latvijā – citviet pasaulē savu lietderību un efektivitāti pierādījušai sabiedrības līdzdalības praksei.

Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrija (VARAM) drīzumā plāno publicēt Konceptuālo ziņojumu “Par līdzdalības budžeta ieviešanu Latvijā”. Tā izstrādes gaitā notiek konsultācijas ar virkni publiskā sektora institūciju un pilsoniskās sabiedrības organizāciju, tai skaitā ar organizāciju ManaBalss.

Konceptuālais ziņojums ir plānots kā vadlīnijas līdzdalības budžetēšanas ieviešanai pašvaldībās. ManaBalss ir saņēmusi VARAM ziņu, ka konsultāciju procesā ir uzklausīti un ziņojumā ir iekļauti visi mūsu ieteikumi par līdzdalības budžetēšanu.

Īsi pirms Ziemassvētkiem VARAM nāca klajā ar šo ziņojumu, kam aktīvi pievērsās vairākas organizācijas, tostarp ManaBalss. Mēs nosūtījām astoņus ierosinājumus, kā vēl veiksmīgāk īstenot līdzdalības budžetēšanu pašvaldībās.

Daži, mūsuprāt, nozīmīgākie no tiem ir šie.

1. Augstas autorizācijas pakāpes ieviešana (viens cilvēks = viena balss) - internetbanku autorizēšanās, e-paraksts vai pašvaldībai atbilstīgs ID risinājums (piemēram, Siguldas ID karte vai Rīdzinieka karte).

2. Nodrošināt aizsardzības pasākumus un satura neiespaidošanas soļus, stiprinot pilsoņu, nevis šauru ekonomisko un politisko grupu noteicošo lomu publiskās naudas pārdales procesā. Tas nepieļaus diskreditēt šo tiešās demokrātijas instrumentu - līdzdalības budžetēšanu.

3. Iespēja iedzīvotājiem balsot par līdzdalības budžetu projektiem arī klātienē informācijas punktos (izmantojot, piemēram, Rīdzinieka karti vai ID dokumentu).

ManaBalss uzskata, ka kvalitātes kritērijiem projektu iesniegšanā un caurspīdīgam balsojumam būs sevišķi svarīga nozīme līdzdalības budžetēšanas izveidē un šā demokrātijas instrumenta veiksmīgā īstenošanā.

Līdzdalības budžets ir demokrātisks process, kas sniedz iespēju iedzīvotājiem noteikt to, kā tiek iztērēta daļa no pašvaldības vai valsts budžeta. Līdzdalības budžets pasaulē tiek īstenots vairāk nekā 1000 pašvaldībās, un īstenošanas formas ir ļoti atšķirīgas.

Būtiskākais ieguvums no līdzdalības budžeta ir tiešās demokrātijas vērtību veicināšana un iedzīvotāju iesaiste lēmumu pieņemšanas procesā. Līdzdalības budžets palīdz iesaistīt sabiedrību jau problēmas definēšanas stadijā, kā arī tas palīdz iedzīvotājiem pašiem piemeklēt, viņuprāt, piemērotāko risinājumu konkrētai problēmai. Šādi tiek gan risinātas konkrētas sabiedrībai svarīgas problēmas, gan stiprināta pilsoniskā sabiedrība.

Esam gandarīti par politikas veidotāju izpratni, līdzdalības budžetēšanas izstrādē iesaistot pilsoniskās sabiedrības pārstāvjus. Lai līdzdalības budžeti piepildītu savu labo, konstruktīvo potenciālu, sabiedrība par tiem ir laikus jāinformē un jāmāca.

Seko ziņām par līdzdalības budžetēšanas tapšanu, esi sabiedriski aktīvs un iesaisties! Tikai tā mēs spēsim paveikt labas lietas kopā.


Apsver arī savu atbalstu jaunākajām ManaBalss autoru iniciatīvām!