Iniciatīva ir sekmīga!

Pārstāvis: SOLVEIGA STRAUBERGAPublicēta: 20. Jun (2014)

PAR LATVIJU, BRĪVU NO ĢMO !!
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā

10'000
11'735
Jau parakstījuši 11'735

Jau vairākus gadus Latvijā tirgo ģenētiski modificētus pārtikas produktus. Bet par ĢMO AUDZĒŠANU Latvijā izlemj pašvaldības un paši ĢMO ražotāji. Pieprasām pieņemt LIKUMU, kurš stingri reglamentē ĢMO audzēšanu Latvijā !

Latvijas VARAM Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (!) 12.06.2014. Briselē deva ĢMO ražotājiem tiesības izlemt par ĢM kultūraugu audzēšanu Latvijā. Pieprasām pieņemt LIKUMU, kurš Latvijā atļauj audzēt tikai ne-ĢM kultūras, ievest un tirgot tikai ne-ĢM sēklas !Likumam jāattiecas gan uz Latvijā, gan ārvalstīs reģistrētiem uzņēmumiem un personām.Likumā jāiekļauj prasība visiem tirgotājiem : Obligāti un ļoti redzamā veidā norādīt, ja kādā produktā vai tā sastāvā ir izmantoti ĢMO. Uz sēklu paciņām precīzi norādīt to izcelsmi ar atzīmi, ka tās nav ĢM.Par likuma pārkāpšanu noteikt atbilstošu lielu sodu gan audzētājiem, gan tirgotājiem ! Ienākumus ieskaitīt Ģimenes valsts pabalstu budžetā.

ĢMO bīstamību ir pierādījuši dažādu valstu zinātnieki. To vērienīgā izplatība pasaulē var novest pie tā, ka daudzu sugu pārstāvji kļūs neauglīgi, palielināsies onkoloģisko saslimšanu daudzums, ģenētiskās kroplības un alerģiskās reakcijas, palielināsies cilvēku un dzīvnieku mirstība, strauji samazināsies bioloģiskā daudzveidība un pasliktināsies apkārtējā vide. ĢM konstrukciju bīstamība ir lielāka nekā tā, ko rada ķīmiski savienojumi, jo tie ir pilnīgi “nepazīstami” apkārtējai videi, tie nesadalās, tieši otrādi – šūnas tos pieņem un tajās tie var neierobežoti vairoties un mainīties. ĢMO ražotāju, t.sk. “Monsanto” mērķis ir panākt, lai zemnieki būtu spiesti audzēt tikai ĢM kultūraugus. Turklāt ir ļoti grūti cīnīties pret ĢMO iefiltrēšanos organiskajās lauksaimniecības platībās.ASV Vides medicīnas akadēmija aicinājusi uz ĢM pārtikas moratoriju, apgalvojot, ka pētījumi ar dzīvniekiem ir pierādījuši — tā nopietni apdraud veselību, sagrauj imūnsistēmu, turklāt daudzi medikamenti vairs nepalīdz. Facebook/GMO Dangers ...

Iniciatīvas jaunumi

Sarežģīti vērtējamo iniciatīvu marķējam kā izpildītu26. Jul (2022)

Pašvaldība arī Saulkrastu novada jaunajā sastāvā aizliedz audzēt jebkādus ģenētiski modificētus (ĢMO) kultūraugus.

Tā lasāms oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" 25. jūlija laidienā.

Šie ir jau kārtējie kādas Latvijas pašvaldības saistošie noteikumi par ĢMO aizliegumu to teritorijās. Piemēram, šogad tādus izdeva arī Kuldīga.

Šīs ziņas sasaucas ar ManaBalss.lv autora jau 2016. gadā Saeimā iesniegto un izskatīto iniciatīvu "Par Latviju, brīvu no ĢMO", kuras statusu līdz šim ManaBalss.lv uzskatīja par neskaidru.

Proti, Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas mājaslapā šī iniciatīva ir traktēta kā izpildīta (šeit 16. punkts). Proti, komisijas statistikā tā ir iezīmēta ar zaļu jau vairākus gadus. Tomēr plašsaziņā laiku pa laikam ir lasāms, ka viena vai otra pašvaldība turpina izdot noteikumus par ĢMO aizliegumu.

Saskaņā ar jau 2016. un 2017. gadā izskanējušajiem politiķu un ekspertu komentāriem, kā arī ar pašlaik vērojamo praksi, ka ĢMO aizliegums pašvaldībās, lai arī bez aptveroša nacionālā regulējuma, tomēr tiek noteikts un praktiski ir spēkā, ManaBalss.lv arī iniciatīvu "Par Latviju, brīvu no ĢMO" vērtē kā izpildītu.

Iniciatīvu reālā statusa noteikšana mēdz būt pretrunīga, un dažkārt ManaBalss.lv pat neieskaita pie izpildītām tādas iniciatīvas, kuru panāktos grozījumus šo iniciatīvu autori uzskata par neapmierinošiem. Šādu gadījumu ir ļoti maz, tomēr tā gadās. Nesenākais šāds gadījums ir iniciatīva par pirmsskolas pedagogu algām, ko Saeima traktē kā izpildītu, bet iniciatīvas autori rudenī rīkos streiku.

Šādos gadījumos ManaBalss.lv komanda tomēr pievienojas autoru vērtējumam, kā arī mūsu komandas politika ir būt konservatīviem un nesteidzīgiem pret iniciatīvu statusa novērtējumu – cik no tām ir sekmīgas.

Ar visu to, Latvijas pilsoniskā sabiedrība tieši digitālās līdzdalības jomā ir pārliecinoša pasaules čempione! Kad pieskaitām tomēr arī ĢMO aizliegumu kā izpildītu, jo tas praktiski un noturīgi ir spēkā visā Latvijas teritorijā, tad kopš 2011. gada, kad sāka darboties platforma ManaBalss.lv, nu jau 56 valsts līmeņa likumi un noteikumi ir grozīti, pateicoties tieši pilsoņu iniciatīvām.

Konkrētajā ĢMO jautājumā aizliegums ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai visā Saulkrastu novada administratīvajā teritorijā uz pieciem gadiem ir saskaņā ar likumu "Par pašvaldībām", un tā nepieciešamība izriet no nesenās administratīvi teritoriālās reformas, mainoties novada apmēram – pievienojās agrākais Sējas novads.

Pašvaldība norāda, ka aizlieguma tiešie ieguvēji būs lauksaimnieciskās produkcijas ražotāji, iedzīvotāji un vide, "ko var negatīvi ietekmēt nekontrolēta ģenētiski modificēto organismu audzēšana un aprite".

Decentralizētā regulējuma dēļ ziņas par ĢMO aizliegumu noteikšanu noteikti izskanēs arī turpmāk. Tomēr ManaBalss.lv komanda pievienojas jau iepriekš ekspertu secinātajam, ka, ievērojot Latvijas normatīvo regulējumu, Latvijas teritorijā praktiski nepastāv iespēja audzēt ģenētiski modificētus kultūraugus. Un līdz ar to arī attiecīgā iniciatīva ir uzskatāma par izskatītu un sekmīgu.

_______________________________________

Lūgums no ManaBalss komandas:

Tā kā interesējies par šo ziņu un visdrīzāk esi arī ManaBalss plašās kopienas dalībnieks/-ce, mēs būtu ļoti pateicīgi, ja Tu ziedotu platformas darbības uzturēšanai.

Arī Tavi ziedojumi palīdz nodrošināt lielo "aizkulišu" darbu, ko prasa pilsonisko iniciatīvu reālas ietekmes panākšana. Ar 54 pēc pilsoņu iniciatīvām mainītiem likumiem kopš 2011. gada ap ManaBalss platformu radītā pilsoniskās līdzdalības ekosistēma ir unikāli sekmīga pasaules mērogā.

Tās efektivitāte izriet no platformas ManaBalss darba augstās kvalitātes un iesaistīto pušu uzticības pret to, ko mēs arī kopā ar Tevi darām. Mūsu kopējam darbam salīdzinoši ir pat ļoti liela atsaucība, un pret to ar cieņu izturas politiķi, ministrijas un citas publiskā sektora iestādes, amatpersonas, juristi un dažādu jomu eksperti, nevalstiskās organizācijas un mediji. Tomēr dažām idejām patīk stiept gumiju, un noturīga to pārstāvniecība prasa laiku.

Arī Tu esi lieliska Latvijas sasnieguma un spēcīga stāsta daļa! Ļauj tam skanēt arī turpmāk – iesaisties, balso, dalies ar ManaBalss iniciatīvu ziņām soctīklos, rosini savas iniciatīvas. Un apsver arī iespēju atbalstīt mūsu darbu ar ziedojumu!

AUTORS: MANA BALSS

Diskusijās Saeimā secina - patlaban Latvija ir pietiekami aizsargāta no ĢMO, par sodu palielināšanu vēl spriedīs!27. Jan (2017)

Solveiga Strauberga iniciatīvu PAR LATVIJU, BRĪVU NO ĢMO iesniedza 2014.gada 20.jūnijā. Vairāk kā 11 000 iedzīvotāji parakstījās par tāda likuma pieņemšanu, kas stingri reglamentētu ĢMO audzēšanu un izplatīšanu Latvijā.

Saeimas atbildīgā komisija, izanalizējot situāciju secināja, ka Latvijas teritorijā praktiski nepastāv iespēja audzēt ĢM kultūraugus! Arī vienīgajam ĢM kultūraugam, ko ES ir atļāvusi dalībvalstīs audzēt - Latvija noteikusi aizliegumu. Savukārt jautājums par atbilstošiem sodiem komisijā uztverts pozitīvi un par iespējām sodus palielināt vēl tiks spriests.

"Visas sēdes Saeimā ir notikušas. Neviens no aicinātajiem zemes draugiem, VAK, utt. nebija izrādījis nekādu interesi piedalīties, noskaidrot vai atbalstīt, tāpēc tagad ir tā, kā ir. Katrā ziņā pilsoņu iniciatīva Saeimā radīja diskusijas, kas lika pārbaudīt esošo situāciju Zemkopības ministrijai," atturīgi komisijas rezultātus komentē iniciatīvas autore.

“Ir svarīgi, lai par visām iniciatīvām, kas nonāk Saeimā, tālāk notiktu diskusija starp sabiedrību, nozares ekspertiem un lēmumu pieņēmējiem. Un ĢMO iniciatīva ir tieši tāda, kurā šāda saruna ir ļoti būtiska. Redzam, ka Saeima pozitīvi raugās uz atsevišķiem iniciatīvas punktiem, tātad sabiedrības viedoklis tiek respektēts un virzīts tālāk”, norāda ManaBalss.lv vadītājs Imants Breidaks.

Pateicoties iniciatīvai, komisija:

-> nolēma vērsties pie pašvaldībām, kuras vēl nav noteikušas ierobežojumus ĢM kultūraugu audzēšanai (tādas ir tikai 8) ar lūgumu šos noteikumus pieņemt.
-> uzdeva ZM sagatavot grozījumus, kas noteiktu pieļaujamā ĢM piejaukuma līmeni sēklām ne lielāku par 0,1%, kā arī sagatavot priekšlikumus sodu apmēru paaugstināšanai.
-> uzdeva ZM aktīvāk informēt sabiedrību par pašreiz esošajiem ĢM kultūraugu audzēšanas ierobežojumiem Latvijas teritorijā.
-> aicināja Pārresorsu koordinācijas centru izvērtēt vai politikas plānošanas dokumentos ir pietiekami aptverta ĢMO joma un vai nav nepieciešams veikt izmaiņas vai papildināt plānošanas dokumentus šajā jomā.

Lasi pilno komisijas pamatojumu un argumentus šeit.

AUTORS: ANNIJA EMERSONE

Iniciatīvas autores Solveigas Straubergas komentārs par iniciatīvas virzību!27. Jan (2017)

Visas sēdes Saeimā ir notikušas. Neviens no aicinātajiem zemesdraugiem, VAK, utt. nebija izrādījis nekādu interesi jebkādā veidā piedalīties, noskaidrot vai atbalstīt, tāpēc tagad ir tā, kā ir. Katrā ziņā pilsoņu iniciatīva Saeimā radīja diskusijas, kas lika pārbaudīt esošo situāciju Zemkopības ministrijai. Pēdējā Tautsaimniecības komisijas sēdē 14. dec. 2016. tika apspriests jaunais partijas ”No sirds Latvijai” izstrādātais likumprojekts, kas aizliegtu Latvijā audzēt ĢMO. Jaunais likums atceltu esošos MK noteikumus (14 km buferzonu ap ĢMO laukiem un pašvaldību iespējamo ĢMO audz. aizliegumu). ZZS un Zemkopības ministrijas arguments, ka Eiropas Komisija šo jauno likumu neakceptēs (paies kāds laiks, kamēr tas tur nonāks), un paši būsim atteikušies no esošajiem regulējumiem. Sēdē klātesošā Saeimas juriste nedeva skaidru atbildi. “No sirds Latvijai” to neuzskatīja par problēmu, bet spieda apelēt pie deputātu jūtām, turklāt I.Sudraba teica, ka īsti jauno likumu vēl neesot izlasījusi. Nebija viegli saprast, kurš mazāk blefo, kam vairāk taisnības vai ambīciju. Pēdējā sēdē tautas pārstāvim vārds netika dots, deputāti balsoja – 1 pret jauno likumu (ZZS-Līdaka), 3 par (opozīcija), 3 atturējās (arī Krauze).

Skaidrs ir tas, ka pēc TTIP parakstīšanas un stāšanās spēkā nevarēsim vairs vienkārši pirkt dārgāku, tīru pārtiku vai cukura vietā medu, jo tā vairs nebūs, jo nebūs bišu, un ūdeņos būs vēl daudz vairāk glifosāta un ķimikāliju, kā tas ir ASV, Kanādā u.c. pasaulē, kur audzē ĢMO.

Ar cieņu

Solveiga Strauberga

AUTORS: SOLVEIGA STRAUBERGA

Tautsaimniecības komisijā izskata ĢMO iniciatīvu - secinājums: jāveicina lielāka sabiedrības izpratne par ĢMO ierobežojumiem Latvijas teritorijā!28. Sep (2016)

Tautsaimniecības komisijā 21. septembrī tika diskutēts par piedāvātajiem risinājumiem iniciatīvā PAR LATVIJU, BRĪVU NO ĢMO!

Par iniciatīvas virzību stāsta tās autore, Solveiga Strauberga: "Galvenais ir tas, ka iniciatīva ir rosinājusi Zemkopības ministriju kopā ar deputātiem domāt perspektīvā par to, kā uzlabot un nākotnē nepasliktināt situāciju ar ĢMO audzēšanu Latvijā.

Runa nav tikai par šo brīdi. Ja neizdosies ieviest uzlabojumus esošajos normatīvos, kad situāciju kontrolē pašvaldības, būtu jāpieņem jauns likums, kuru ES varētu neakceptēt, bet mēs varētu arī būt celmlauži šajā smagajā ekonomiski - politiskajā cīņas laukā, kur cilvēku un vides veselībai būtu jābūt prioritātei. Likumam jābūt kvalitatīvam, kas nepieļauj ĢMO audzēšanu un ar to saistīto ķimikāliju lietošanu Latvijā, un uzsvaram jābūt uz to, kā mūsu mazo zemīti padarīt tīrāku un ražīgāku, kur var audzēt dabīgu, veselīgu pārtiku, atbalstot Latvijas zemniekus un atveseļojot mūsu laukus."

Par apspriesto komisijas sēdē:

Pašlaik Latvijā ģenētiski modificētu organismu (ĢMO) audzēšana praktiski ir neiespējama, un to apliecina stingrie ierobežojumi, ko patlaban paredz Ģenētiski modificēto organismu aprites likums, konstatēja Tautsaimniecības komisijas deputāti, uzklausot otrdien, 21.septembrī, Zemkopības ministrijas (ZM) sniegto informāciju. Deputāti aicināja atbildīgo ministriju sabiedrībai plašāk skaidrot ĢMO ierobežojumus Latvijas teritorijā. Komisijas deputāti sprieda par rosinātajām izmaiņām ĢMO regulējumā, kā arī skatīja iedzīvotāju kolektīvo iesniegumu “Par Latviju, brīvu no ĢMO”.

Patlaban ĢMO regulējums ir pietiekami stingrs, taču komisijas deputāti uzsvēra, ka tam ir nepieciešami atsevišķi pilnveidojumi. Atbildīgajai ministrijai mēneša laikā jāsagatavo priekšlikumi par sodu pārskatīšanu saistībā ar ĢMO aprites noteikumu pārkāpšanu, kā arī jāsagatavo informatīvi materiāli iedzīvotājiem par šādu organismu audzēšanas ierobežojumiem. Savukārt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija aicināta sagatavot skaidrojumu pašvaldību deputātiem par ĢMO kaitīgo ietekmi uz vidi un to, kāpēc Latvijā tos nevajadzētu audzēt, lēma deputāti.

Tautsaimniecības komisijas deputāti arī vienojās atsevišķu sēdi veltīt ĢMO uzraudzībai pārtikā un dzīvnieku barībā, kā arī turpināt pievērst pastiprinātu uzmanību ĢMO jautājumiem.

Likumprojekta iesniedzēji, kā arī kolektīvā iesnieguma autori norāda, ka ĢMO bīstamību pierādījuši dažādu valstu zinātnieki, brīdinot par apdraudējumu videi un cilvēku veselībai. Likuma grozījumi aizliegtu pilnībā Latvijā audzēt ĢMO. Savukārt kolektīvajā iesniegumā iedzīvotāji aicinājuši atļaut audzēt tikai ne-ĢMO kultūras, ievest un tirgot tikai ne-ĢMO sēklas, aizliegt audzēšanai izmantot bīstamās ķimikālijas, kā arī uz produktu iepakojumiem norādīt, vai tā sastāvā ir izmantoti ĢMO.

Lasi vairāk par viedokļiem sēdē: http://saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/25122-tautsaimniecibas-komisija-javeicina-lielaka-sabiedribas-izpratne-par-gmo-ierobezojumiem-latvijas-ter

AUTORS: ANNIJA EMERSONE

Partiju veidokļi par iniciatīvu!16. May (2016)

NACIONĀLĀ APVIENĪBA “VISU LATVIJAI!” – “TĒVZEMEI UN BRĪVĪBAI/LNNK” 

Šāda likuma pieņemšana nav nepieciešama, jo spēkā esošie normatīvie akti to regulē, un Latvijā jau tagad nedrīkst audzēt nekādus ĢMO kultūraugus. Ir problēmas attiecībā uz ĢMO riska novērtēšanu un kontroli un uzraudzību, taču arī tās valdība ir apzinājusi un 2016. gada 26. aprīlī pieņēmusi  Nacionālā bioloģiskā drošuma sistēmas attīstības plānu 2017.-2019. gadam, kura mērķis ir bioloģiskā drošuma sistēmas izveide, lai nodrošinātu augsta līmeņa aizsardzību visos ĢMO aprites posmos, novērstu negatīvo ietekmi uz cilvēku un dzīvnieku veselību vai vidi un saglabātu bioloģisko daudzveidību. Protams, tas, kā strādās šī Zinātnisko ekspertu komisija, būs atkarīgs arī no piešķirtā finansējuma. 
Arī marķēšana ir regulēta, un visiem produktiem, kas ražoti no/ kuru sastāvā ir ĢMO, jābūt marķētiem, un tirdzniecības vietās tie jāizvieto savrup no citiem pārtikas produktiem.  
Jautājums ir aktuāls gan sabiedrības negatīvās nostājas dēļ, gan tādēļ, ka pasaulē pieaug ĢMO produktu klāsts un to iespējamība nonākt Latvijas tirgū. Latvijas pārstāvjiem aktīvi jāpiedalās diskusijās par šo jautājumu  nacionālā un starptautiskā līmenī, aizstāvot mūsu valsts nacionālo pozīciju, kas tika pieņemta 2009. gadā. Tā paredz, ka Latvija neatbalsta ģenētiski modificētu organismu izplatīšanu tirgū (pārtika, dzīvnieku barība un audzēšana).
 
NO SIRDS LATVIJAI

Frakcija “No sirds Latvijai” atbalsta “Mana balss” virzīto iniciatīvu “PAR LATVIJU, BRĪVU NO ĢMO” un Saeimas sēdē balsos par tās tālāku virzību, tajā skaitā tāda likuma izstrādi un pieņemšanu, kurš stingri reglamentēs ģenētiski modificētu organismu audzēšanu. Latvijas daba un salīdzinoši tīra pārtika ir vērtības, ar kurām varam patiesi lepoties. Lai gan ģenētiski modificētu organismu audzēšanas pieredze ir salīdzinoši neilga, tomēr jau šobrīd ir pietiekami daudz pētījumu, kas pierāda, ka ģenētiski modificēti organismi var radīt neatgriezeniskus riskus dabai un cilvēka veselībai.
Cilvēku neizmērojamā vēlme iejaukties dabas procesos un nopelnīt arvien vairāk rezultātā izjauc līdzsvaru dabā un apdraud cilvēku pašu. Tāpēc “No sirds Latvijai” uzskata, ka mūsu pienākums ir saglabāt arī nākamajām paaudzēm iespējami kvalitatīvāku, veselīgāku un drošāku vidi.
 
ZAĻO UN ZEMNIEKU SAVIENĪBA

ZZS Saeimas frakcijas deputāti 11. maija sēdē izskatīja iniciatīvu "Par Latviju, Brīvu no ĢMO!" un diskusijās pauda atbalstu stingrai uzraudzībai attiecībā uz ģenētiski modificētu organismu apriti mūsu valstī. Patlaban ģenētiski modificēto organismu apriti un uzraudzību regulē Ģenētiski modificēto organismu aprites likums un virkne Ministru kabineta noteikumu. Likuma mērķis ir nodrošināt ģenētiski modificētu organismu drošu izmantošanu un izplatīšanu, novēršot negatīvo ietekmi uz cilvēku, dzīvnieku veselību un vidi, saglabājot bioloģisko daudzveidību, veicinot ilgspējīgās lauksaimniecības un biotehnoloģijas attīstību. Jāuzsver, ka Latvijā ģenētiski modificēti kultūraugi netiek audzēti (ES atļauts audzēt divus ģenētiski modificētus kultūraugus - kukurūzu un kartupeļus).
Attiecībā uz manabalss.lv portālā publicēto iniciatīvu, kuru atbalstījuši vairāk nekā 10 000 iedzīvotāju, ZZS Saeimas deputāti padziļināti to vērtēs, kad tā tiks iesniegta izskatīšanai Saeimā.

VIENOTĪBA

Sabiedrības nostāja pret ģenētiski modificētu pārtiku kopumā ir negatīva, un jau šobrīd 95% Latvijas pašvaldību ir ieviesušas ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas aizliegumus savā teritorijā. Ņemot vērā, ka Latvijas prezidentūras laikā Eiropas Savienībā tika panākts regulējums, kas paplašina dalībvalstu tiesības, paredzot tām iespēju noteikt šādu aizliegumu arī nacionālā līmenī, partija VIENOTĪBA nesaskata šķēršļus atbildīgajām ministrijām nākt klajā ar piedāvājumu par stingra regulējuma ieviešanas šajā jomā un pilnīgu atteikšanos no ģenētiski modificētu kultūraugu audzēšanas Latvijā. 

PIE FRAKCIJĀM NEPIEDEROŠS DEPUTĀTS ARTUSS KAIMIŅŠ

Es balsošu par iniciatīvas nodošanu tālākai izskatīšanai Saeimas komisijās.  Ja tas izdosies, tad ar interesi sekošu debatēm.  It īpaši man interesē ZZS argumenti, jo ĢMO jautājums iemieso Latvijas Zemnieku savienības un Latvijas Zaļās partijas pretrunīgās intereses.  Man būs interesanti vērot arī Vienotības pozīciju, jo ĢMO jautājums pieprasa izšķiršanos starp Latvijas iedzīvotāju un Briseles interesēm.  Ja likumprojekts nonāks līdz plenārsēdei, es to atbalstīšu.  

LATVIJAS REĢIONU APVIENĪBA

Latvijas Reģionu apvienības frakcija ir pret ģenētiski modificētu pārtiku.

SASKAŅA
Partija savu viedokli nav iesūtījusi!

AUTORS: ANNIJA EMERSONE

Neatkarīgu žurnālistu un zinātnieku pētījumi par GMO un ar to saistīto pesticīdu un herbicīdu izmantošanu!17. Mar (2016)

Filma latviešu valodā http://ltv.lsm.lv/lv/raksts/15.03.2016-no-mazas-seklas-lidz-lielam-biznesam.-dokumentala-filma.id67943/
Tiem, kas nevar redzēt no šīs vietnes (ārzemēs dzīvojošiem)
https://www.youtube.com/watch?v=Lu3tdzctPVk

Ar cieņu
Solveiga Strauberga

AUTORS: SOLVEIGA STRAUBERGA

Skaties video, kas ilustrē GMO iniciatīvas globalitāti!08. Mar (2016)

Monsanto, lielākais GMO gigants, ir iesūdzēts tiesā par veselības graušanu miljoniem cilvēku un dabas piesārņošanu milzu apmēros. Tiesa paredzēta 2016. gada oktobrī.

Video skaties šeit: https://www.youtube.com/watch?v=nm1sdzse450

AUTORS: SOLVEIGA STRAUBERGA

PAR LATVIJU, BRĪVU NO ĢMO!25. Aug (2015)

08.07.2015. Latvijas pārstāvji Briselē balsoja par TTIP līgumu
http://www.votewatch.eu/en/term8-negotiations-for-the-transatlantic-trade-and-investment-partnership-ttip-motion-for-resolution-vote-.html (Transatlantic Trade and Investment Partnership) starp ES un ASV,
kas tiešā veidā ietekmēs to, ko redzēsim veikalu plauktos, arī lopbarību un lauksaimn. ķimikālijas, GMO netiks marķēti produktos, jo ASV un Kanādā tas ir aizliegts. Šis līgums atceļ vietējos tautsaimniecības un vides likumus, kā arī ES valstis, t.sk. Latvija tiks finansiāli sodītas, ja Investori negūs vēlamo peļņu, līg.p-ts par īpašajām tiesībām ārzemju Investoriem (Investor State Dispute Settlement (ISDS).
Jautājiet mūsu pārstāvjiem Briselē, kāpēc viņi nebalsoja pret TTIP ! Tas ir svarīgi, jo sarunas par līgumu vēl nav beigušās.
[email protected], [email protected], [email protected],
[email protected], [email protected], [email protected]

Mums ir iespēja balsot pret šo līgumu šeit https://stop-ttip.org/ (lapa tiek bloķēta, ja nevar uzreiz, mēģiniet vēlāk) Svarīgi - lai paraksts būtu derīgs, tas jāapstiprina e-pastā.

AUTORS: EGIJA DINGA

Ko vēl varam iesākt, lai Latvija būtu brīva no ĢMO?20. Feb (2015)

Iniciatīvai "Par Latviju, brīvu no ĢMO" jau vairāk kā 3000 parakstu! Iniciatīvas autori informē: "Arī citur Eiropā tas ir ļoti aktuāls temats - tūkstošiem cilvēku Berlīnē 17. janvārī iestājās pret ĢMO pārtikas industriju un Transatlantisko brīvās tirdzniecības līgumu. Vai mēs varam šādu akciju sarīkot arī savā zemē ?
http://rt.com/news/223723-ttip-gmo-protest-berlin/ "

AUTORS: MADARA PEIPIŅA

Palīdzēsim iniciatīvai savākt vēl vairāk parakstus!28. Aug (2014)

Iniciatīva savākusi vairāk kā 1000 parakstus - lieliski! Palīdzam tai tikt tālāk! Iniciatīvas autore Solveiga lūdz palīdzēt izplatīt informāciju par šo iniciatīvu, kā arī tajā aplūkotajām problēmām un ĢMO bīstamo ietekmi uz vidi, biodaudzveidību, lauksaimniecību un cilvēku veselību! Autore ir nobažījusies, ka publiskajā telpā izskan maldinošas ziņas par iniciatīvā skartajā tēmām, tāpēc lūdz jūsu palīdzību un atbalstu tās atspēkot! Kopīgiem spēkiem mēs varam šo iniciatīvu nogādāt Saeimā!

AUTORS: MADARA PEIPIŅA