Инициатива успешна!

Представитель: SOLVEIGA STRAUBERGAДата публикации: 20. Jun (2014)

ЗА ЛАТВИЮ, СВОБОДНУЮ ОТ ГМО!
Инициатива будет подана В Сейм Латвийской Республики

10'000
11'734
Уже подписались 11'734

Уже несколько лет в Латвии продаются генетически модифицированные продукты питания. Однако о ВЫРАЩИВАНИИ ГМО в Латвии принимают решение самоуправления и сами производители ГМО. Мы требуем принять ЗАКОН, который будет строго регламентировать выращивание ГМО в Латвии!

МООСРР – Министерство охраны окружающей среды и регионального развития Латвии (!) 12.06.2014 в Брюсселе предоставило производителям ГМО право решать о выращивании генетически модифицированных культурных растений в Латвии. Мы требуем принять ЗАКОН, позволяющий выращивать в Латвии только генетически не модифицированные культуры, ввозить и продавать только генетически не модифицированные семена! Закон должен распространяться на предприятия и лиц, зарегистрированных как в Латвии, так и в иностранных государствах. Закон должен содержать требование ко всем торговцам: обязательно и в очень заметном месте указывать, что в каком-либо продукте или его составе использованы ГМО. На пачках семян точно указывать их происхождение с отметкой, что они не генетически модифицированные. За нарушение закона предусмотреть соответствующий крупный штраф как для растениеводов, так и для торговцев! Доходы зачислять в бюджет государственных семейных пособий.

Опасность ГМО доказана учеными из разных стран. Масштабное распространение ГМО в мире может привести к тому, что представители многих видов станут бесплодными, повысится количество онкологических заболеваний, генетических уродств и аллергических реакций, повысится смертность людей и животных, стремительно уменьшится биологическое многообразие и ухудшится состояние окружающей среды. Опасность генетически модифицированных конструкций выше, чем создаваемая химическими соединениями, поскольку они совершенно незнакомы окружающей среде, не разлагаются, наоборот – клетки их принимают и в них они могут неограниченно размножаться и меняться. Цель производителей ГМО, в т. ч. Monsanto – добиться, чтобы крестьяне были вынуждены выращивать только генетически модифицированные культурные растения. К тому же очень трудно бороться с проникновением ГМО на органические сельскохозяйственные площади. Академия медицины окружающей среды США призвала объявить мораторий на генетически модифицированное продовольствие, утверждая, что испытания на животных показали, что оно серьезно угрожает здоровью, разрушает иммунную систему, к тому же многие медикаменты перестают помогать. Facebook/GMO Dangers ...

Новинки инициативы

26. Jul (2022)

АВТОР: MANA BALSS

27. Jan (2017)

АВТОР: ANNIJA EMERSONE

27. Jan (2017)

АВТОР: SOLVEIGA STRAUBERGA

28. Sep (2016)

АВТОР: ANNIJA EMERSONE

Partiju veidokļi par iniciatīvu!16. May (2016)

NACIONĀLĀ APVIENĪBA “VISU LATVIJAI!” – “TĒVZEMEI UN BRĪVĪBAI/LNNK” 

Šāda likuma pieņemšana nav nepieciešama, jo spēkā esošie normatīvie akti to regulē, un Latvijā jau tagad nedrīkst audzēt nekādus ĢMO kultūraugus. Ir problēmas attiecībā uz ĢMO riska novērtēšanu un kontroli un uzraudzību, taču arī tās valdība ir apzinājusi un 2016. gada 26. aprīlī pieņēmusi  Nacionālā bioloģiskā drošuma sistēmas attīstības plānu 2017.-2019. gadam, kura mērķis ir bioloģiskā drošuma sistēmas izveide, lai nodrošinātu augsta līmeņa aizsardzību visos ĢMO aprites posmos, novērstu negatīvo ietekmi uz cilvēku un dzīvnieku veselību vai vidi un saglabātu bioloģisko daudzveidību. Protams, tas, kā strādās šī Zinātnisko ekspertu komisija, būs atkarīgs arī no piešķirtā finansējuma. 
Arī marķēšana ir regulēta, un visiem produktiem, kas ražoti no/ kuru sastāvā ir ĢMO, jābūt marķētiem, un tirdzniecības vietās tie jāizvieto savrup no citiem pārtikas produktiem.  
Jautājums ir aktuāls gan sabiedrības negatīvās nostājas dēļ, gan tādēļ, ka pasaulē pieaug ĢMO produktu klāsts un to iespējamība nonākt Latvijas tirgū. Latvijas pārstāvjiem aktīvi jāpiedalās diskusijās par šo jautājumu  nacionālā un starptautiskā līmenī, aizstāvot mūsu valsts nacionālo pozīciju, kas tika pieņemta 2009. gadā. Tā paredz, ka Latvija neatbalsta ģenētiski modificētu organismu izplatīšanu tirgū (pārtika, dzīvnieku barība un audzēšana).
 
NO SIRDS LATVIJAI

Frakcija “No sirds Latvijai” atbalsta “Mana balss” virzīto iniciatīvu “PAR LATVIJU, BRĪVU NO ĢMO” un Saeimas sēdē balsos par tās tālāku virzību, tajā skaitā tāda likuma izstrādi un pieņemšanu, kurš stingri reglamentēs ģenētiski modificētu organismu audzēšanu. Latvijas daba un salīdzinoši tīra pārtika ir vērtības, ar kurām varam patiesi lepoties. Lai gan ģenētiski modificētu organismu audzēšanas pieredze ir salīdzinoši neilga, tomēr jau šobrīd ir pietiekami daudz pētījumu, kas pierāda, ka ģenētiski modificēti organismi var radīt neatgriezeniskus riskus dabai un cilvēka veselībai.
Cilvēku neizmērojamā vēlme iejaukties dabas procesos un nopelnīt arvien vairāk rezultātā izjauc līdzsvaru dabā un apdraud cilvēku pašu. Tāpēc “No sirds Latvijai” uzskata, ka mūsu pienākums ir saglabāt arī nākamajām paaudzēm iespējami kvalitatīvāku, veselīgāku un drošāku vidi.
 
ZAĻO UN ZEMNIEKU SAVIENĪBA

ZZS Saeimas frakcijas deputāti 11. maija sēdē izskatīja iniciatīvu "Par Latviju, Brīvu no ĢMO!" un diskusijās pauda atbalstu stingrai uzraudzībai attiecībā uz ģenētiski modificētu organismu apriti mūsu valstī. Patlaban ģenētiski modificēto organismu apriti un uzraudzību regulē Ģenētiski modificēto organismu aprites likums un virkne Ministru kabineta noteikumu. Likuma mērķis ir nodrošināt ģenētiski modificētu organismu drošu izmantošanu un izplatīšanu, novēršot negatīvo ietekmi uz cilvēku, dzīvnieku veselību un vidi, saglabājot bioloģisko daudzveidību, veicinot ilgspējīgās lauksaimniecības un biotehnoloģijas attīstību. Jāuzsver, ka Latvijā ģenētiski modificēti kultūraugi netiek audzēti (ES atļauts audzēt divus ģenētiski modificētus kultūraugus - kukurūzu un kartupeļus).
Attiecībā uz manabalss.lv portālā publicēto iniciatīvu, kuru atbalstījuši vairāk nekā 10 000 iedzīvotāju, ZZS Saeimas deputāti padziļināti to vērtēs, kad tā tiks iesniegta izskatīšanai Saeimā.

VIENOTĪBA

Sabiedrības nostāja pret ģenētiski modificētu pārtiku kopumā ir negatīva, un jau šobrīd 95% Latvijas pašvaldību ir ieviesušas ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas aizliegumus savā teritorijā. Ņemot vērā, ka Latvijas prezidentūras laikā Eiropas Savienībā tika panākts regulējums, kas paplašina dalībvalstu tiesības, paredzot tām iespēju noteikt šādu aizliegumu arī nacionālā līmenī, partija VIENOTĪBA nesaskata šķēršļus atbildīgajām ministrijām nākt klajā ar piedāvājumu par stingra regulējuma ieviešanas šajā jomā un pilnīgu atteikšanos no ģenētiski modificētu kultūraugu audzēšanas Latvijā. 

PIE FRAKCIJĀM NEPIEDEROŠS DEPUTĀTS ARTUSS KAIMIŅŠ

Es balsošu par iniciatīvas nodošanu tālākai izskatīšanai Saeimas komisijās.  Ja tas izdosies, tad ar interesi sekošu debatēm.  It īpaši man interesē ZZS argumenti, jo ĢMO jautājums iemieso Latvijas Zemnieku savienības un Latvijas Zaļās partijas pretrunīgās intereses.  Man būs interesanti vērot arī Vienotības pozīciju, jo ĢMO jautājums pieprasa izšķiršanos starp Latvijas iedzīvotāju un Briseles interesēm.  Ja likumprojekts nonāks līdz plenārsēdei, es to atbalstīšu.  

LATVIJAS REĢIONU APVIENĪBA

Latvijas Reģionu apvienības frakcija ir pret ģenētiski modificētu pārtiku.

SASKAŅA
Partija savu viedokli nav iesūtījusi!

АВТОР: ANNIJA EMERSONE

Neatkarīgu žurnālistu un zinātnieku pētījumi par GMO un ar to saistīto pesticīdu un herbicīdu izmantošanu!17. Mar (2016)

Filma latviešu valodā http://ltv.lsm.lv/lv/raksts/15.03.2016-no-mazas-seklas-lidz-lielam-biznesam.-dokumentala-filma.id67943/
Tiem, kas nevar redzēt no šīs vietnes (ārzemēs dzīvojošiem)
https://www.youtube.com/watch?v=Lu3tdzctPVk

Ar cieņu
Solveiga Strauberga

АВТОР: SOLVEIGA STRAUBERGA

Skaties video, kas ilustrē GMO iniciatīvas globalitāti!08. Mar (2016)

Monsanto, lielākais GMO gigants, ir iesūdzēts tiesā par veselības graušanu miljoniem cilvēku un dabas piesārņošanu milzu apmēros. Tiesa paredzēta 2016. gada oktobrī.

Video skaties šeit: https://www.youtube.com/watch?v=nm1sdzse450

АВТОР: SOLVEIGA STRAUBERGA

PAR LATVIJU, BRĪVU NO ĢMO!25. Aug (2015)

08.07.2015. Latvijas pārstāvji Briselē balsoja par TTIP līgumu
http://www.votewatch.eu/en/term8-negotiations-for-the-transatlantic-trade-and-investment-partnership-ttip-motion-for-resolution-vote-.html (Transatlantic Trade and Investment Partnership) starp ES un ASV,
kas tiešā veidā ietekmēs to, ko redzēsim veikalu plauktos, arī lopbarību un lauksaimn. ķimikālijas, GMO netiks marķēti produktos, jo ASV un Kanādā tas ir aizliegts. Šis līgums atceļ vietējos tautsaimniecības un vides likumus, kā arī ES valstis, t.sk. Latvija tiks finansiāli sodītas, ja Investori negūs vēlamo peļņu, līg.p-ts par īpašajām tiesībām ārzemju Investoriem (Investor State Dispute Settlement (ISDS).
Jautājiet mūsu pārstāvjiem Briselē, kāpēc viņi nebalsoja pret TTIP ! Tas ir svarīgi, jo sarunas par līgumu vēl nav beigušās.
[email protected], [email protected], [email protected],
[email protected], [email protected], [email protected]

Mums ir iespēja balsot pret šo līgumu šeit https://stop-ttip.org/ (lapa tiek bloķēta, ja nevar uzreiz, mēģiniet vēlāk) Svarīgi - lai paraksts būtu derīgs, tas jāapstiprina e-pastā.

АВТОР: EGIJA DINGA

Ko vēl varam iesākt, lai Latvija būtu brīva no ĢMO?20. Feb (2015)

Iniciatīvai "Par Latviju, brīvu no ĢMO" jau vairāk kā 3000 parakstu! Iniciatīvas autori informē: "Arī citur Eiropā tas ir ļoti aktuāls temats - tūkstošiem cilvēku Berlīnē 17. janvārī iestājās pret ĢMO pārtikas industriju un Transatlantisko brīvās tirdzniecības līgumu. Vai mēs varam šādu akciju sarīkot arī savā zemē ?
http://rt.com/news/223723-ttip-gmo-protest-berlin/ "

АВТОР: MADARA PEIPIŅA

Palīdzēsim iniciatīvai savākt vēl vairāk parakstus!28. Aug (2014)

Iniciatīva savākusi vairāk kā 1000 parakstus - lieliski! Palīdzam tai tikt tālāk! Iniciatīvas autore Solveiga lūdz palīdzēt izplatīt informāciju par šo iniciatīvu, kā arī tajā aplūkotajām problēmām un ĢMO bīstamo ietekmi uz vidi, biodaudzveidību, lauksaimniecību un cilvēku veselību! Autore ir nobažījusies, ka publiskajā telpā izskan maldinošas ziņas par iniciatīvā skartajā tēmām, tāpēc lūdz jūsu palīdzību un atbalstu tās atspēkot! Kopīgiem spēkiem mēs varam šo iniciatīvu nogādāt Saeimā!

АВТОР: MADARA PEIPIŅA

Как работает ManaBalss.lv?

Покажи это видео друзьям: