Iniciatīva noraidīta!

Pārstāvis: Lauris MisaPublicēta: 21. Aug (2013)

VISU GADU VASARAS LAIKS, NEVEICOT PĀREJU UZ ZIEMAS
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā

10'000
11'666
Jau parakstījuši 11'666

Atcelt pulksteņa laiku pāreju 2x gadā uz ziemas/vasaras laiku.

Priekšlikums ir mainīt Latvijas laika zonu no UTC+2 (GMT+2) uz UTC+3 (GMT+3) un vienlaicīgi atcelt pulksteņa laiku pāreju 2x gadā. Laika zonas noteikšana ir ekskluzīvi katras valsts likumdevēja institūcijas kompetencē, un priekšlikuma īstenošanai būtu jāpieņem normatīvais akts par laika zonas maiņu, kā arī jāatceļ LR MK 26.10.2010 noteikumi Nr.1010. Minēto neliedz darīt 19.01.2001 ES Direktīva 2000/84/EK, jo tās mērķis ir noteikt vienotu datumu un laiku vasaras laika sākumam un beigām, lai novērstu situāciju, kad katra ES valsts pāriet uz vasaras laiku citā datumā un laikā, radot apgrūtinājumu iekšējā tirgus darbībai, un Direktīva valstīm jāievēro tad, ja tās vispār pāriet uz vasaras laiku. Direktīva neliedz valstij tiesības pieņemt lēmumu nepiemērot pāreju uz vasaras laiku un/vai mainīt laika zonu.

Tā kā pulksteņa laika pāreja no ziemas uz vasaras un otrādi izjauc cilvēku bioloģisko ritmu, kas visvairāk ietekmē mazus bērnus, cilvēkus gados un cilvēkus ar hroniskām slimībām, tad kopumā sabiedrība iegūs mazāk nevajadzīga stresa. Latvijai ir jāmaina laika zona uz UTC+3 (GMT+3), jo pretējā gadījumā atstājot kā vienīgo laiku ziemas laiku (kas atbilst pašreizējai laika zonai UTC+2 (GMT+2)), vakaros vasaras periodā nesamērīgi agri iestātos tumsa. Turpretī, mainot Latvijas laika zonu uz UTC+3 (GMT+3), patstāvīgi atstājot pašreizējo vasaras laiku, gada tumšajā laikā, kad Latvijā ir ziema, nebūs ne vērā ņemama atšķirība, ne arī nodarīts kāds zaudējums valsts ekonomikā, līdz ar to būs vairāki ieguvumi sabiedrībai. Neliela neērtība, atstājot pašreizējo vasaras laiku, būs attiecībā uz starptautiskajām komunikācijām, taču tas būs salīdzinoši nebūtiski, jo jau šobrīd Latvijai ir laika zonas atšķirības ar lielāko daļu ES valstīm, savukārt kaimiņvalstīm ir visas iespējas sekot Latvijas piemēram.

Iniciatīvas jaunumi

Vasaras laiks varētu būt uz palikšanu20. Feb (2019)

Latvija atbalsta atteikšanos no sezonālas laika maiņas, pastāvīgi paliekot vasaras laikā. Atsaucoties uz otrdien, 19. februārī, valdības sēdes slēgtajā daļā uzklausīto Ekonomikas ministrijas ziņojumu, raksta TVnet.lv. Tas sasaucas ar divām ManaBalss platformā publicētām iniciatīvām.

Ja pastāvīga palikšana vasaras laikā (GMT+3) īstenosies, kā to iesaka EM, tad tas apstiprinās Laura Misas iniciatīvas „Visu gadu vasaras laiks, neveicot pāreju uz ziemas” prasību. Atbalsts ManaBalss platformā tai tika vākts kopš 2013. gada. Tā savāca nepieciešamos parakstus, lai tiktu iesniegta Saeimā, un tur 2016. gada sākumā tika noraidīta.

Šo pašu ierosinājumu nākamajā ‒ 2017. gadā ‒ atjaunoja Guntis Jankovskis, argumentējot, ka „iniciatīva ir jāiesniedz Saeimai katru gadu, lai panāktu, ka Tevī ieklausās. Ja iniciatīva tiek noraidīta, lūdzu, atsūtiet detalizētākus iemeslus, kas bija par pamatu noraidījumam un kas ir labojams.” Šī iniciatīva platformā aizvien ir spēkā un ir savākusi nedaudz mazāk par pusi nepieciešamā atbalsta, lai to iesniegtu Saeimā.

Jānorāda, ka paralēli šai iniciatīvai ManaBalss platformā tiek virzīts arī pretējs ierosinājums – Roberta Franceviča iniciatīva „Visu gadu Latvijas ģeogrāfiskās joslas laiks, nevis „Maskavas laiks””. Autors argumentē, ka „Latvijas laika zonas (GMT+2) atjaunošana ir viens no neatkarīgās Latvijas valsts ieguvumiem pēc neatkarības atjaunošanas no bijušās PSRS”, un ka „celšanās pēc „Maskavas laika” atņem veselīgo rīta miegu iedzīvotājiem un spiež celties agrāk, nekā Latvijas ģeogrāfiskajā atrašanās vietā būtu nepieciešams”.

Vienlaikus EM vērtējumam par Latvijas palikšanu vasaras laikā ministrija ir atzīmējusi, ka līdz Eiropas Komisijas (EK) gala lēmuma pieņemšanai laika maiņa turpināsies. Proti, līdz EK gala lēmuma pieņemšanai visās ES dalībvalstīs pavasarī notiks pāreja uz vasaras laiku un rudenī pulksteņa rādītāji tiks griezti atpakaļ, raksta TVnet.lv. Šogad Latvijā pāreja uz vasaras laiku notiks 31. martā.

Ministrijā arī atgādināja, ka pagājušā gada laikā Eiropā aktualizējās jautājums par nepieciešamību pārskatīt pašreizējo pulksteņa pārregulēšanas kārtību. Tāpēc EK veica ES dalībvalstu iedzīvotāju aptauju, kurā lielākā daļa iedzīvotāju pauda viedokli, ka pastāvošā kārtība būtu atceļama. Līdz ar to 2018. gada 12. septembrī EK iepazīstināja ES dalībvalstis ar jaunas direktīvas projektu, rosinot pārtraukt sezonālo laika maiņu visā ES no 2019. gada.

„Diskusijas par priekšlikumu ES turpinās, gala lēmums vēl nav pieņemts un šobrīd nav indikāciju par iespējamo apstiprināšanas laiku. Līdz šim notikušās diskusijas liecina, ka priekšlikumā noteiktais 2019.gads sezonālās laika maiņas atcelšanas termiņš nav īstenojams un piemērotākais laiks sezonālās laika maiņas atcelšanai būtu 2021.gads,” informēja EM.

Ministrija ir izanalizējusi EK sagatavotās direktīvas projektu, konsultējusies ar virkni Latvijas tautsaimniecības nozaru uzņēmējiem, nevalstiskajām organizācijām un citām valsts pārvaldes iestādēm, un sagatavojusi Latvijas nacionālo pozīciju par sezonālās laika maiņas atcelšanu, kas tika akceptēta Ministru kabineta sēdē.

Latvija kopumā atbalsta atteikšanos no sezonālās laika maiņas, un pēc jaunās direktīvas pieņemšanas gatava pāriet uz vasaras laiku (GMT+3) un tajā palikt pastāvīgi.

Avots: TVnet.lv; ManaBalss.lv

AUTORS: MANA BALSS

Saeima noraida iniciatīvas tālāko virzīšanu!18. Feb (2016)

Ar nožēlu jāsaka, ka Latvijas republikas Saeima noraidīja mūsu kopējo ierosinājumu - Latvijā atstāt vasaras laiku cauru gadu.
Ņemot vērā, ka Saeimas balsošana bija par uzdevumu valdībai primāri noskaidrot, vai tas ir iespējams un vai tādā veidā nepārkāpjam kādus Eiropas kopējos noteikumus, nevis jau veikt mūsu minētās izmaiņas normatīvajos aktos, šķiet pilnīgi nesaprotami, kāpēc deputāti izvēlējās balsot pret šo iniciatīvu.
Kā redzams no balsošanas rezultātiem, tad pārsvarā pret mūsu iniciatīvu balsoja VL-TB/LNNK un VIENOTĪBA frakciju deputāti, kā arī daži ZZS pārstāvji. Grūti spriest par faktiskajiem iemesliem, kādēļ noraidīja mūsu iniciatīvu pat nepārbaudot detalizētāk, iespējams, tās ir kaut kādas politiskās spēles.

Tā vai citādi, liels paldies visiem par atbalstu, jo īpaši ManaBalss komandai!

Iniciatīvas autors Lauris Misa

AUTORS: LAURIS MISA

Ziņa no inciatīvas autora - Palīdzi atrast ekspertus diskusijai Saeimas sēdē!07. Jan (2016)

Sveicināti visi iniciatīvas atbalstītāji!

Meklējam kādu ekspertu (indivīdu, organizāciju, biedrību u.c.), kurš 13.janvārī plkst.12:00 varētu piedalīties Saeimas Mandātu un Ētikas komisijas sēdē un aizstāvēt mūsu kopīgo iniciatīvu, pamatojot, kādēļ vasaras laiks visu gadu būtu vajadzīgs mūsu zemē.

Šobrīd ir paredzēts, ka sēdē piedalīsies eksperti no Ekonomikas ministrijas, Satiksmes ministrijas, Veselības ministrijas, Aizsardzības ministrijas, Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras un Latvijas Darba devēju konfederācijas pārstāvji.

Vairākas no šīm iestādēm paudīs viedokli, ka šī iniciatīva nav atbalstāma, tādēļ meklējam cilvēku (-us), kurš (-i) varētu oponēt Saeimas noteiktajiem ekspertiem un aizstāvēt mūsu iniciatīvu!

Ekspertus nepieciešams pieteikt līdz pirmdienai, 11.janvārim!

Šobrīd Tava palīdzība ir ļoti nepieciešama, lai Saeima likumu neatmestu atpakaļ, bet to atbalstītu!

AUTORS: LAURIS MISA