Iniciatīva ir iesniegta pašvaldībā

Pārstāvis: Jūrmalas aizsardzības biedrībaPublicēta: 05. Aug

2,6 MILJONI KVADRĀTMETRU JŪRMALAS KĀPU TIEK PAKĻAUTI APBŪVES RISKAM. NEPIEĻAUSIM TO!
Iniciatīva tiks iesniegta Jūrmalas pilsētas domē

1'000
3'338
Jau parakstījuši 3'338

Jūrmalas dome ir nodevusi publiskajai apspriešanai "Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu" pilnveidoto redakciju. Arī šajā redakcijā pašvaldība nevēlas atteikties no ieceres likvidēt krasta kāpu aizsargjoslu bez apbūves. Mūsu aptuvenie aprēķini liecina, ka apbūves riskam, ja nerēķinām īpaši aizsargājamas dabas teritorijas, tiks pakļauti 2,6 miljoni kvadrātmetru kāpu. Šo aizsargjoslu kāpu aizsardzībai savulaik izveidoja pati pašvaldība, bet tagad tā sāk traucēt apšaubāmu projektu īstenošanai. Savukārt iecere atcelt prasību, ka kultūrvēsturiski vērtīgu ēku pārbūves gadījumā jāsaglabā vismaz 20% to vēsturiskās substances, ir pretrunā arī ar pašas pašvaldības plānošanas dokumentos un pieteikumā "Eiropas kultūras galvaspilsēta 2027" pausto mērķi – kultūras mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu. Savukārt būvniecības ieceres applūstošajās teritorijās un "viesnīcas" savrupmāju kvartālos diemžēl ir jau ierasta prakse.

Parakstoties par šo iniciatīvu, Tu piekrīti Jūrmalas pilsētas domei adresētā Jūrmalas aizsardzības biedrības 02.08.2021. iesniegumā Nr. 02/2020 Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu pilnveidoto redakciju paustajiem iebildumiem (skat. pielikumā). Mūsu iesniegumā minētos iebildumus vari apskatīt šeit – https://ej.uz/JAB_iebildumi2, bet paši dokumenti ir pielikumā. Mēs aicinām to darīt ne tikai Jūrmalas, bet arī visas Latvijas iedzīvotājiem. Tikai kopā mēs varam nosargāt tās dabas un kultūrvides vērtības, kas nav novērtējamas naudā un ir saglabājamas visas Latvijas iedzīvotājiem un mūsu nākamajām paaudzēm.

Mums ir dziļa pārliecība, ka ilgtermiņā dabas un kultūrvides vērtību saglabāšana ir ekonomiski izdevīga. Neapbūvētas kāpas ir iespēja saglabāt šīs pilsētas unikalitāti un pievilcību.

Pievienots dokuments

JAB_iebild_TPG_2020_pilnveid_red_pielikums_final.pdf 750 KB (atvērt)