PRET INDUSTRIĀLĀ PARKA IZBŪVI VALSTS MEŽĀ AR BŪTISKĀM DABAS VĒRTĪBĀM

Augšdaugavas novads plāno izviedot industriālo parku, transformējot un izcērtot 252 hektārus valsts meža ar būtiskām dabas vērtībām. Aicinām pašvaldību pasargā mežu un meklēt alternatīvas teritorijas!

10'000
Jau parakstījuši 259
9'741
PAR 1. TIPA DIABĒTA PACIENTU VESELĪBAS SAGLABĀŠANU

Par valsts atbalstu insulīna sūkņa un nepārtrauktas glikozes monitorēšanas sistēmas uzturēšanā ikvienam 1. tipa diabēta pacientam!

10'000
Jau parakstījuši 3'709
6'291
VIENLĪDZĪGAS PIEMAKSAS VUGD GLĀBĒJIEM

Formāli izpildīts Satversmes tiesas spriedums rada nevienlīdzība starp IeM padotības iestāžu darbiniekiem, tāpēc jānodrošina vienaldzīgas piemaksas par darbu svētku dienās.

10'000
Jau parakstījuši 2'058
7'942
STARPTAUTISKĀ VĪRIEŠU DIENA

Ar Starptautiskās vīriešu dienas ieviešanu arī Latvijā akcentēt vīriešu tiesības un to diskrimināciju dažādās jomās. Uzlabot attiecības starp dzimumiem un nodrošināt dzimumu līdztiesību.

10'000
Jau parakstījuši 86
9'914
APTURĒT SAULES PANEĻU NETO UZSKAITES SISTĒMAS IZNĪCINĀŠANU UN NEIEROBEŽOT ZAĻĀS ENERĢIJAS RAŽOŠANU

Par neierobežotu saules paneļu neto uzskaites sistēmas darbības periodu, iespēju nodot/pārņemt sistēmu citām personām, loģisku uzskaites periodu un zaļās enerģijas izmantošanu ierastā kurināmā vietā.

10'000
Jau parakstījuši 1'294
8'706
PAR BIOLOĢISKĀS DAUDZVEIDĪBAS SAGLABĀŠANU ZIEMEĻVIDZEMES BIOSFĒRAS REZERVĀTĀ

Par bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā, pārtraucot VES parka "Limbaži" un saistītās infrastruktūras projekta īstenošanu.

10'000
Jau parakstījuši 688
9'312

pirms nedēļas ZIŅASveiks! Tu saņem šo ziņu, jo esi parakstījis/-usi kādu no iniciatīvām par vēja parku projektiem un to sabiedrisko...

PAR LABĀKU PRAKSI VĒJA PARKU IZBŪVEI LATVIJAS MEŽOS

Aicinu balstot PRET vēja parka "Valka-Valmiera" izbūvi meža teritorijā un par pienācīgu šādu projektu regulējumu. 60 VES izbūve ir plānota tuvumā esošajam valsts nozīmes aizsargājamo ainavu apvidum.

10'000
Jau parakstījuši 1'780
8'220

pirms nedēļas ZIŅASveiks! Tu saņem šo ziņu, jo esi parakstījis/-usi kādu no iniciatīvām par vēja parku projektiem un to sabiedrisko...

PAR IESPĒJU AR EKSĀMENIEM AUTOVADĪTĀJA TIESĪBAS ATGŪT AGRĀK

Atļaut atgūt autovadītāja tiesības pēc puses no aizlieguma termiņa, nokārtojot gan teorētisko, gan braukšanas eksāmenu.

10'000
Jau parakstījuši 82
9'918
CĪRAVAS DIŽOZOLA SAGLABĀŠANA

Par nelegāli izbraukta ceļa pārvietošanu Cīravas dižozola ilgmūžības nodrošināšanai!

400
Jau parakstījuši 268
132
TAISNĪGUMU VIEGLO AUTO VADĪTĀJIEM RĪGĀ

Taisnīgumu pret visiem satiksmes dalībniekiem Rīgā! Ieviesīsim koplietošanas joslas pašreizējo sabiedriskā transporta joslu vietā!

3'000
Jau parakstījuši 450
2'550
PAR RETĀS SLIMĪBAS MIASTĒNIJAS ZĀĻU PILNĪGU KOMPENSĀCIJU

Palielināt retajai slimībai miastēnijai nepieciešamo zāļu valsts kompensācijas apjomu no 75% līdz 100%, kā tas ir citām retajām un hroniskajām diagnozēm, lai glābtu 250 Latvijas cilvēku dzīves.

10'000
Jau parakstījuši 2'484
7'516