Iesniegta pašvaldībā

Pārstāvis: Jūrmalas aizsardzības biedrībaPublicēta: 05. Jan

36'000 KVADRĀTMETRI MEŽA JAUNDUBULTU KĀPĀS JĀPATUR IEDZĪVOTĀJU PASTAIGĀM
Iniciatīva tiks iesniegta Jūrmalas pilsētas domē

1'000
4'126
Jau parakstījuši 4'126

Jaundubultu kāpas ir viena no jūrmalnieku iecienītajām pastaigu vietām, un šī mūsu iespēja tagad ir apdraudēta. 36'000 kvadrātmetru starp Ogres un Amulas ielām (Jaundubulti 1402, kadastra Nr. 13000111402) nākotnē var kļūt iedzīvotājiem nepieejama. Politiķi ir veikuši izmaiņas Meža likumā, kas ļauj privatizēt milzīgo kāpu meža gabalu jūras krastā. Vienīgais privatizētājs ir SIA "EM Investments", kas iegādājies pussabrukušu nojumi šajā zemesgabalā. Nav šaubu, ka nākotnē zemesgabals var tikt apbūvēts, jo domes deputāti līdzīgu vēlmi pašā jūras krastā apmierināja bijušajam Parex bankas līdzīpašniekam blakus viņa villai Bulduros 4. līnijā 1A. Domes priekšsēdētājs atteicās lūgt valsti nodot šo zemesgabalu pašvaldības īpašumā, jo to nepieļaujot Aizsargjoslu likums, un viņš neesot saņēmis nevienu iedzīvotāju iesniegumu. Pretēji apgalvotajam, likums tomēr atļauj nodot zemesgabalu pašvaldībai autonomo funkciju īstenošanai, un mēs esam panākuši, ka valsts Publisko aktīvu pārvaldītāja "Possessor" personā to ir piedāvājis Jūrmalas domei. Par to plānots lemt Jūrmalas domes 2022. gada 27. janvāra sēdē.

Parakstoties par šo iniciatīvu, Tu lūdz Jūrmalas pilsētas domi pieņemt Publisko aktīvu pārvaldītāja "Possessor" izteikto piedāvājumu – pārņemt bez atlīdzības no valsts zemesgabalu Jaundubulti 1402, kadastra Nr. 13000111402 tās autonomo funkciju veikšanai – "parku un zaļo zonu ierīkošanai un uzturēšanai". Tā būs garantija, ka šis zemesgabals aizvien paliks iedzīvotāju pastaigas vieta un nākotnē netiks apbūvēts. Detalizētāku informāciju lūdzu skatīt šeit – https://ej.uz/jaundubultukapas.

Kāpu zonai jūras krastā Jūrmalā ir jābūt pieejamai un izmantojamai iedzīvotāju vajadzībām!

Iniciatīvas jaunumi

Iecere Jūrmalā apbūvēt senu mežu ir neprāts15. Mar

Tā sarunā ar LSM Jūrmalas domes plānu komentē Latvijas Dabas fonds.

LSM raidījums "Vides fakti" un uz tā balstītā publikācija analizē domes ieceri, pret kuru iebilst arī iniciatīvas "36'000 kvadrātmetri meža Jaundubultu kāpās jāpatur iedzīvotāju pastaigām", kas ir iesniegta Jūrmalas domē.

LSM sižetā ir ietverts arī iniciatīvas autora, Jūrmalas aizsardzības biedrības vadītāja Ulda Kronblūma komentārs, ka paredzētajā plānā nav līdzsvarotas ekonomiskās un sabiedrības intereses.

Avots: LSM

_______________________________________

Lūgums no ManaBalss komandas:

Tā kā interesējies par šo ziņu un visdrīzāk esi arī ManaBalss plašās kopienas dalībnieks/-ce, mēs būtu ļoti pateicīgi, ja Tu ziedotu platformas darbības uzturēšanai.

Arī Tavi ziedojumi palīdz nodrošināt lielo "aizkulišu" darbu, ko prasa pilsonisko iniciatīvu reālas ietekmes panākšana. Ar 36 pēc pilsoņu iniciatīvām mainītiem likumiem kopš 2011. gada ap ManaBalss platformu radītā pilsoniskās līdzdalības ekosistēma ir unikāli sekmīga pasaules mērogā.

Tās efektivitāte izriet no platformas ManaBalss darba augstās kvalitātes un ar to saistītās uzticības pret to, ko mēs arī kopā ar Tevi darām. Mūsu kopējam darbam ir salīdzinoši pat ļoti atsaucīgi un pret to ar cieņu izturas politiķi, ministrijas un citas publiskā sektora iestādes, amatpersonas, juristi un dažādu jomu eksperti, nevalstiskās organizācijas un mediji.

Arī Tu esi lieliska Latvijas sasnieguma un spēcīga stāsta daļa! Ļauj tam skanēt arī turpmāk – iesaisties, balso, dalies ar ManaBalss iniciatīvu ziņām soctīklos, rosini savas iniciatīvas. Un apsver arī atbalstīt mūsu darbu ar ziedojumu.

Tavai balsij ir nozīme!

AUTORS: MANA BALSS

Jūrmalas dome vēl papildus vērtēs nepieciešamību un lietderību pārņemt zemesgabalu Jaundubultu kāpās22. Feb

Pēc atliktā lēmuma janvāra beigās par 36'000 kvadrātmetru lielā zemesgabala Jaundubultu kāpās pārņemšanu pašvaldības autonomo funkciju veikšanai Jūrmalas dome ir papildus vērsusies kompetentajās institūcijās ar lūgumu sniegt skaidrojumu un viedokli par šo jautājumu un atkārtoti izvērtēs nepieciešamību un lietderību pārņemt zemesgabalu Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības īpašumā.

Tā ir teikts Jūrmalas domes 22. februāra vēstulē iniciatīvas "36'000 kvadrātmetri meža Jaundubultu kāpās jāpatur iedzīvotāju pastaigām" autoriem no Jūrmalas aizsardzības biedrības.

Domē iesniegtā 2850 parakstītāju atbalstītā iniciatīva prasa nepieļaut apjomīgā zemesgabala privatizāciju kāpu mežā jūras krastā. Jānorāda, ka kopš iniciatīvas iesniegšanas domē to ManaBalss.lv platformā ir parakstījuši vēl vairāk nekā 600 cilvēku. Tas norāda uz sabiedrības turpinošo interesi par šo prasību.

Vienīgais privatizētājs SIA "EM Investments" ir iegādājies pussabrukušu nojumi šajā zemesgabalā, argumentē iniciatīvas autori un izsaka pieņēmumu, ka nākotnē zemesgabals paredzami tiks apbūvēts. Jo ir jau precedenti, ka iepriekš līdzīgās situācijās dome ir atļāvusi būvniecību arī pašā jūras krastā.

Lai gan Jūrmalas domes priekšsēdētājs sākotnēji atteicās lūgt valsti nodot šo zemesgabalu pašvaldības īpašumā, iniciatīvas autori ir panākuši, ka valsts Publisko aktīvu pārvaldītāja "Possessor" personā ir piedāvājis Jūrmalas domei bez atlīdzības no valsts pārņemt attiecīgo zemesgabalu Jaundubultos.

Saskaņā ar domes vēstuli, šis piedāvājums tad tagad arī tiek īpaši izskatīts, pirms tiek pieņemts kāds tālāks lēmums.

_______________________________________

Lūgums no ManaBalss komandas:

Tā kā interesējies par šo ziņu un visdrīzāk esi arī ManaBalss plašās kopienas dalībnieks/-ce, mēs būtu ļoti pateicīgi, ja Tu ziedotu platformas darbības uzturēšanai.

Arī Tavi ziedojumi palīdz nodrošināt lielo "aizkulišu" darbu, ko prasa pilsonisko iniciatīvu reālas ietekmes panākšana. Ar 36 pēc pilsoņu iniciatīvām mainītiem likumiem kopš 2011. gada ap ManaBalss platformu radītā pilsoniskās līdzdalības ekosistēma ir unikāli sekmīga pasaules mērogā.

Tās efektivitāte izriet no platformas ManaBalss darba augstās kvalitātes un ar to saistītās uzticības pret to, ko mēs arī kopā ar Tevi darām. Mūsu kopējam darbam ir salīdzinoši pat ļoti atsaucīgi un pret to ar cieņu izturas politiķi, ministrijas un citas publiskā sektora iestādes, amatpersonas, juristi un dažādu jomu eksperti, nevalstiskās organizācijas un mediji.

Arī Tu esi lieliska Latvijas sasnieguma un spēcīga stāsta daļa! Ļauj tam skanēt arī turpmāk – iesaisties, balso, dalies ar ManaBalss iniciatīvu ziņām soctīklos, rosini savas iniciatīvas. Un apsver arī atbalstīt mūsu darbu ar ziedojumu.

Tavai balsij ir nozīme!

AUTORS: MANA BALSS

Autors aicina turpināt parakstīt iniciatīvu līdz 24. janvārim10. Jan

Iniciatīvu par Jaundubultu kāpu lielas teritorijas paturēšanu publiskai pieejamībai tās autors plāno iesniegt Jūrmalas domē pirms 27. janvāra sēdes. Tāpēc lūgums ir atbalstītājiem turpināt to parakstīt, lai gan sākotnējais autora noteiktais parakstu slieksnis ir jau sasniegts.

Iniciatīvu autors plāno iesniegt domē 24. janvārī, "lai deputāti 27. janvāra sēdē, kad būs jāpieņem lēmums, būtu informēti par iedzīvotāju vēlmi, kuru intereses viņi pārstāvot. Iniciatīvas rezultāti tiks nosūtīti arī visu domē pārstāvēto partiju vadītājiem," saziņā ar ManaBalss.lv raksta autors.

AUTORS: MANA BALSS