Uzvara iniciatīvai!

Pārstāvis: Jūrmalas aizsardzības biedrībaPublicēta: 05. Jan (2022)

36'000 KVADRĀTMETRI MEŽA JAUNDUBULTU KĀPĀS JĀPATUR IEDZĪVOTĀJU PASTAIGĀM
Iniciatīva tiks iesniegta Jūrmalas pilsētas domē

1'000
4'292
Jau parakstījuši 4'292

Jaundubultu kāpas ir viena no jūrmalnieku iecienītajām pastaigu vietām, un šī mūsu iespēja tagad ir apdraudēta. 36'000 kvadrātmetru starp Ogres un Amulas ielām (Jaundubulti 1402, kadastra Nr. 13000111402) nākotnē var kļūt iedzīvotājiem nepieejama. Politiķi ir veikuši izmaiņas Meža likumā, kas ļauj privatizēt milzīgo kāpu meža gabalu jūras krastā. Vienīgais privatizētājs ir SIA "EM Investments", kas iegādājies pussabrukušu nojumi šajā zemesgabalā. Nav šaubu, ka nākotnē zemesgabals var tikt apbūvēts, jo domes deputāti līdzīgu vēlmi pašā jūras krastā apmierināja bijušajam Parex bankas līdzīpašniekam blakus viņa villai Bulduros 4. līnijā 1A. Domes priekšsēdētājs atteicās lūgt valsti nodot šo zemesgabalu pašvaldības īpašumā, jo to nepieļaujot Aizsargjoslu likums, un viņš neesot saņēmis nevienu iedzīvotāju iesniegumu. Pretēji apgalvotajam, likums tomēr atļauj nodot zemesgabalu pašvaldībai autonomo funkciju īstenošanai, un mēs esam panākuši, ka valsts Publisko aktīvu pārvaldītāja "Possessor" personā to ir piedāvājis Jūrmalas domei. Par to plānots lemt Jūrmalas domes 2022. gada 27. janvāra sēdē.

Parakstoties par šo iniciatīvu, Tu lūdz Jūrmalas pilsētas domi pieņemt Publisko aktīvu pārvaldītāja "Possessor" izteikto piedāvājumu – pārņemt bez atlīdzības no valsts zemesgabalu Jaundubulti 1402, kadastra Nr. 13000111402 tās autonomo funkciju veikšanai – "parku un zaļo zonu ierīkošanai un uzturēšanai". Tā būs garantija, ka šis zemesgabals aizvien paliks iedzīvotāju pastaigas vieta un nākotnē netiks apbūvēts. Detalizētāku informāciju lūdzu skatīt šeit – https://ej.uz/jaundubultukapas.

Kāpu zonai jūras krastā Jūrmalā ir jābūt pieejamai un izmantojamai iedzīvotāju vajadzībām!

Iniciatīvas jaunumi

Panākums – pateicoties iniciatīvas autora neatlaidībai, 36'000 kvadrātmetri Jaundubultu kāpu meža netiks privatizēti02. Feb (2023)

Sveiks! Tu saņem šo ziņu, jo esi parakstījis/-usi kādu no Jūrmalas aizsardzības biedrības iniciatīvām. Ja esi parakstījis vairākas tematiski līdzīgas ManaBalss.lv iniciatīvas, tad Tu šo ziņu e-pastā vari saņemt vairākkārt. Atvainojamies par sagādāto neērtību un lūdzam Tavu sapratni – šī nav "nospamošana", bet gan mēģinājums turēt Tevi lietas kursā. Lai novērstu šādu ziņu dublēšanos vienam adresātam, ir nepieciešams programmēšanas darbs, ko pašlaik nevaram atļauties. Solām pie pirmās iespējas to paveikt.

Pateicoties vairāk nekā 4'000 jūrmalnieku atbalstam un Jūrmalas aizsardzības biedrības (JAB) ļoti daudzajiem iesniegumiem visdažādākajām institūcijām, skaistā 36'000 kvadrātmetrus lielā Jaundubultu kāpu meža privatizācija ir novērsta. Kāpa arī turpmāk paliks pilsētas zaļā zona!

Tā saziņā ar ManaBalss.lv saka JAB pārstāvis Uldis Kronblūms, kā arī tas ir lasāms biedrības mājas lapā.

Sekojot JAB argumentiem, Ministru kabinets sagatavoja privatizācijas atteikumu un  vēlreiz piedāvāja zemesgabalu pārņemt Jūrmalas domei.

Iepriekš pašvaldība atklāti atbalstīja privatizāciju, jo atteicās lūgt valsti nodot zemesgabalu tai bez atlīdzības. Bet, kad nu valsts pati piedāvāja, – par to vispār nelēma. Tagad, kad kļuva skaidrs, ka privatizācija tiks atteikta, dome 2023. gada 26. janvāra sēdē izmantoja atkārtotu piedāvājumu un nolēma pārņemt zemesgabalu savā īpašumā. Protams, mums jābūt modriem, jo nojumes uzturēšanai pašvaldībai būs jāiznomā atbilstīga zemes platība.

Minētais gadījuma sākums atspoguļots arī  2021. gada 19. decembra LTV radījumā. Tas vēstīja, ka dēļ izmaiņām Meža likumā būvju īpašniekiem ar valdības lēmumu būs iespēja privatizēt daudz lielākas valsts meža zemes, nekā agrāk bija atļauts.

Viens no ieguvējiem būtu bijis Rietumu bankas īpašniekam piederošais uzņēmums "EM Investments", kurš pieteicās privatizēt apmēram 36'000 kvadrātnetru kāpu meža jūras krastā, jo tam piederēja būves (nojume, caurlaižu punkts)  ar 100 kvadrātmetru kopējo platību pašā zemesgabala malā. Privatizācijas rezultātā 36'000 kvadrātmetru lielais zemesgabals tiktu iegūts par 29'000 EUR jeb aptuveni par 80 centiem kvadrātmetrā.

Nav šaubu, ka agrāk vai vēlāk zemesgabals ar kārtējo  Jūrmalas deputātu lēmumu kļūtu apbūvējams, un tā vērtība būtu mērāma jau miljonos. Protams, ka galvenais tādā gadījumā būtu zaudēta pastaigu vieta Jūrmalas iedzīvotājiem un viesiem.

Notikumu hronoloģija:

1. Jūrmalas dome atsakās lūgt valsti SIA "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor" personā atdot zemesgabalu bez atlīdzības pašvaldībai.

2. Panācām, ka SIA "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor" pats piedāvā zemesgabalu  Jūrmalas domei. 19.01.2022. Jūrmalas domes attīstības un vides jautājumu komitejas sēdē tomēr tiek nolemts to nepārņemt un virzīt šādu lēmumu uz Domes sēdi. 27.01.2022. sēdē domes priekšsēdētājs Gatis Truksnis noņem šo jautājumu no dienaskārtības, un turpmāk tas netiek izskatīts.

3. Pēc ilgstošām aktivitātēm (iesniegumi, paraksti ManaBalss.lv) izdodas panākt, ka Ministru kabinets pretēji Jūrmalas domes cerētajam sagatavo tiesību aktu projektu "Par atteikumu nodot privatizācijai valsts meža zemi zemesgabalā "Jaundubulti 1402", Jūrmalā".

4. SIA "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor" atkārtoti piedāvā Jūrmalas domei pārņemt zemesgabalu.

5. Jūrmalas dome pēkšņi maina kādreizējo viedokli, un 26.01.2023. domes sēdē pieņem lēmumu pārņemt zemesgabalu.

Viedokļa maiņu cenšas skaidrot ar to, ka iepriekš Aizsargjoslu likums neatļāva nodot valsts zemi pašvaldībai un otrādi, bet tagad grozījumi Aizsargjoslu likumā to atļauj. Tā nav patiesība, jo pirms grozījumu pieņemšanas pastāvēja atšķirīgi ministriju viedokļi, un praksē šādas nodošanas jau notika.

Jebkurā gadījumā pašvaldība drīkstēja pieņemt lēmumu par pārņemšanu, kas pārtrauktu privatizācijas procesu, un tālākais būtu Ministru kabineta kompetencē. Jūrmalas dome jau ir pieņēmusi šādus lēmumus, un konkrētajā piemērā zemesgabali ar kadastra nr. 13000071116 un 13000191103 ir bez jebkādām pašvaldībai piederošām būvēm un neatšķiras jau no minētā Jaundubulti 1402.

6. Vēl pieminēšanas vērts ir tas, ka jau minētajā 19.01.2022. komitejas sēdē, kur lēma zemesgabalu nepārņemt, domes priekšsēdētāja un komitejas vadītāja vietnieks Jānis Lediņš (arī Zemkopības ministra padomnieks un "Apvienotā saraksta" valdes loceklis) pauž diezgan interesantu viedokli:

"Ievērojot to, ka zemesgabals ir jākopj un jāuztur, jāveic nekustamā īpašuma nodokļa samaksa, jautājuma izskatīšana par zemesgabala pārņemšanu ir izdevīga zemesgabala īpašniekam un pārvaldītājam SIA "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor" un būvju īpašniekam SIA "EM Investments". Ierosina zemesgabalu nepārņemt."

Domes sēdē uz jautājumu, kā pēc viedokļa maiņas gatavojas izvairīties no zemesgabala kopšanas, Lediņa kungs īsti neatbild.

7. 31.03.2022. Jūrmalas dome pieņēma lēmumu Nr. 118 "Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Dubultu prospektā 51, Jūrmalā un Jaundubulti 1402, Jūrmalā, lai izdarītu grozījumus Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumā", kur blakus esošās, tam pašam būdiņu īpašniekam piederošās bijušās sanatorijas "Jūras līcis" teritorijā atļauto izmantošanu mainīs no tikai publiskās apbūves arī uz daudzdzīvokļu. Iepriekš īpašnieki rakstīja, ka viņiem lielais 36'000 kvadrātmetru gabals nepieciešams, jo blakus atjaunošot dziednīcu, kas nu vairs īsti neatbilst patiesībai.

8. Mūsu pūlēm ir arī tāds rezultāts, ka vismaz Jūrmalā ne visi privatizācijas pieteikumi tiek apmierināti. Piemēram, zemesgabals Bulduri 1607.

Iniciatīvas autors pateicas ikvienam parakstītājam!

Avots: Jūrmalas aizsardzības biedrība

Seko ManaBalss.lv ziņām arī Facebook!

Un, kā jau vienmēr uzsveram pie katras ManaBalss.lv ziņas, – apsver savu atbalstu ManaBalss.lv autoru jaunākajām iniciatīvām!

_______________________________________

Lūgums no ManaBalss komandas:

Tā kā interesējies par šo ziņu un visdrīzāk esi arī ManaBalss plašās kopienas dalībnieks/-ce, mēs būtu ļoti pateicīgi, ja Tu ziedotu platformas darbības uzturēšanai.

Arī Tavi ziedojumi palīdz nodrošināt lielo "aizkulišu" darbu, ko prasa pilsonisko iniciatīvu reālas ietekmes panākšana. Ar 56 pēc pilsoņu iniciatīvām mainītiem likumiem kopš 2011. gada ap ManaBalss platformu radītā pilsoniskās līdzdalības ekosistēma ir unikāli sekmīga pasaules mērogā.

Tās efektivitāte izriet no platformas ManaBalss darba augstās kvalitātes un iesaistīto pušu uzticības pret to, ko mēs arī kopā ar Tevi darām. Mūsu kopējam darbam salīdzinoši ir pat ļoti liela atsaucība, un pret to ar cieņu izturas politiķi, ministrijas un citas publiskā sektora iestādes, amatpersonas, juristi un dažādu jomu eksperti, nevalstiskās organizācijas un mediji. Tomēr dažām idejām patīk stiept gumiju, un noturīga to pārstāvniecība prasa laiku.

Arī Tu esi lieliska Latvijas sasnieguma un spēcīga stāsta daļa! Ļauj tam skanēt arī turpmāk – iesaisties, balso, dalies ar ManaBalss iniciatīvu ziņām soctīklos, rosini savas iniciatīvas. Un apsver arī iespēju atbalstīt mūsu darbu ar ziedojumu!

AUTORS: MANA BALSS

Iecere Jūrmalā apbūvēt senu mežu ir neprāts15. Mar (2022)

Tā sarunā ar LSM Jūrmalas domes plānu komentē Latvijas Dabas fonds.

LSM raidījums "Vides fakti" un uz tā balstītā publikācija analizē domes ieceri, pret kuru iebilst arī iniciatīvas "36'000 kvadrātmetri meža Jaundubultu kāpās jāpatur iedzīvotāju pastaigām", kas ir iesniegta Jūrmalas domē.

LSM sižetā ir ietverts arī iniciatīvas autora, Jūrmalas aizsardzības biedrības vadītāja Ulda Kronblūma komentārs, ka paredzētajā plānā nav līdzsvarotas ekonomiskās un sabiedrības intereses.

Avots: LSM

_______________________________________

Lūgums no ManaBalss komandas:

Tā kā interesējies par šo ziņu un visdrīzāk esi arī ManaBalss plašās kopienas dalībnieks/-ce, mēs būtu ļoti pateicīgi, ja Tu ziedotu platformas darbības uzturēšanai.

Arī Tavi ziedojumi palīdz nodrošināt lielo "aizkulišu" darbu, ko prasa pilsonisko iniciatīvu reālas ietekmes panākšana. Ar 36 pēc pilsoņu iniciatīvām mainītiem likumiem kopš 2011. gada ap ManaBalss platformu radītā pilsoniskās līdzdalības ekosistēma ir unikāli sekmīga pasaules mērogā.

Tās efektivitāte izriet no platformas ManaBalss darba augstās kvalitātes un ar to saistītās uzticības pret to, ko mēs arī kopā ar Tevi darām. Mūsu kopējam darbam ir salīdzinoši pat ļoti atsaucīgi un pret to ar cieņu izturas politiķi, ministrijas un citas publiskā sektora iestādes, amatpersonas, juristi un dažādu jomu eksperti, nevalstiskās organizācijas un mediji.

Arī Tu esi lieliska Latvijas sasnieguma un spēcīga stāsta daļa! Ļauj tam skanēt arī turpmāk – iesaisties, balso, dalies ar ManaBalss iniciatīvu ziņām soctīklos, rosini savas iniciatīvas. Un apsver arī atbalstīt mūsu darbu ar ziedojumu.

Tavai balsij ir nozīme!

AUTORS: MANA BALSS

Jūrmalas dome vēl papildus vērtēs nepieciešamību un lietderību pārņemt zemesgabalu Jaundubultu kāpās22. Feb (2022)

Pēc atliktā lēmuma janvāra beigās par 36'000 kvadrātmetru lielā zemesgabala Jaundubultu kāpās pārņemšanu pašvaldības autonomo funkciju veikšanai Jūrmalas dome ir papildus vērsusies kompetentajās institūcijās ar lūgumu sniegt skaidrojumu un viedokli par šo jautājumu un atkārtoti izvērtēs nepieciešamību un lietderību pārņemt zemesgabalu Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības īpašumā.

Tā ir teikts Jūrmalas domes 22. februāra vēstulē iniciatīvas "36'000 kvadrātmetri meža Jaundubultu kāpās jāpatur iedzīvotāju pastaigām" autoriem no Jūrmalas aizsardzības biedrības.

Domē iesniegtā 2850 parakstītāju atbalstītā iniciatīva prasa nepieļaut apjomīgā zemesgabala privatizāciju kāpu mežā jūras krastā. Jānorāda, ka kopš iniciatīvas iesniegšanas domē to ManaBalss.lv platformā ir parakstījuši vēl vairāk nekā 600 cilvēku. Tas norāda uz sabiedrības turpinošo interesi par šo prasību.

Vienīgais privatizētājs SIA "EM Investments" ir iegādājies pussabrukušu nojumi šajā zemesgabalā, argumentē iniciatīvas autori un izsaka pieņēmumu, ka nākotnē zemesgabals paredzami tiks apbūvēts. Jo ir jau precedenti, ka iepriekš līdzīgās situācijās dome ir atļāvusi būvniecību arī pašā jūras krastā.

Lai gan Jūrmalas domes priekšsēdētājs sākotnēji atteicās lūgt valsti nodot šo zemesgabalu pašvaldības īpašumā, iniciatīvas autori ir panākuši, ka valsts Publisko aktīvu pārvaldītāja "Possessor" personā ir piedāvājis Jūrmalas domei bez atlīdzības no valsts pārņemt attiecīgo zemesgabalu Jaundubultos.

Saskaņā ar domes vēstuli, šis piedāvājums tad tagad arī tiek īpaši izskatīts, pirms tiek pieņemts kāds tālāks lēmums.

_______________________________________

Lūgums no ManaBalss komandas:

Tā kā interesējies par šo ziņu un visdrīzāk esi arī ManaBalss plašās kopienas dalībnieks/-ce, mēs būtu ļoti pateicīgi, ja Tu ziedotu platformas darbības uzturēšanai.

Arī Tavi ziedojumi palīdz nodrošināt lielo "aizkulišu" darbu, ko prasa pilsonisko iniciatīvu reālas ietekmes panākšana. Ar 36 pēc pilsoņu iniciatīvām mainītiem likumiem kopš 2011. gada ap ManaBalss platformu radītā pilsoniskās līdzdalības ekosistēma ir unikāli sekmīga pasaules mērogā.

Tās efektivitāte izriet no platformas ManaBalss darba augstās kvalitātes un ar to saistītās uzticības pret to, ko mēs arī kopā ar Tevi darām. Mūsu kopējam darbam ir salīdzinoši pat ļoti atsaucīgi un pret to ar cieņu izturas politiķi, ministrijas un citas publiskā sektora iestādes, amatpersonas, juristi un dažādu jomu eksperti, nevalstiskās organizācijas un mediji.

Arī Tu esi lieliska Latvijas sasnieguma un spēcīga stāsta daļa! Ļauj tam skanēt arī turpmāk – iesaisties, balso, dalies ar ManaBalss iniciatīvu ziņām soctīklos, rosini savas iniciatīvas. Un apsver arī atbalstīt mūsu darbu ar ziedojumu.

Tavai balsij ir nozīme!

AUTORS: MANA BALSS

Autors aicina turpināt parakstīt iniciatīvu līdz 24. janvārim10. Jan (2022)

Iniciatīvu par Jaundubultu kāpu lielas teritorijas paturēšanu publiskai pieejamībai tās autors plāno iesniegt Jūrmalas domē pirms 27. janvāra sēdes. Tāpēc lūgums ir atbalstītājiem turpināt to parakstīt, lai gan sākotnējais autora noteiktais parakstu slieksnis ir jau sasniegts.

Iniciatīvu autors plāno iesniegt domē 24. janvārī, "lai deputāti 27. janvāra sēdē, kad būs jāpieņem lēmums, būtu informēti par iedzīvotāju vēlmi, kuru intereses viņi pārstāvot. Iniciatīvas rezultāti tiks nosūtīti arī visu domē pārstāvēto partiju vadītājiem," saziņā ar ManaBalss.lv raksta autors.

AUTORS: MANA BALSS