ManaBalss.lv ziņas skatīt visas

"Tev un tavam suņam." Šonedēļ stājas spēkā stingrāki regulējumi par mājdzīvnieku labturību pirms 14 dienām

1. jūlijā stājas spēkā aizliegums suņus, kas dzimuši pēc 2023. gada 31. augusta, turēt pie ķēdes. Savukārt 4. jūlijā stājas spēkā Krimināllikuma 230. panta grozījumi, paredzot reālu brīvības atņemšanu par cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvniekiem.

Līdz ar to ir īstenotas divas ManaBalss.lv autoru iniciatīvas ‒ "Ieviest humānākus suņu turēšanas noteikumus" un "Reālu cietumsodu dzīvnieku spīdzinātājiem un slepkavām". Lasīt tālāk…

Aktuālās iniciatīvas skatīt visas

IESPĒJA ATTEIKTIES NO REKLĀMAS MATERIĀLIEM PASTKASTĪTĒS

Par iespēju atteikties no drukātās reklāmas pastkastītēs!

10'000
Jau parakstījuši 423
9'577
INTERNETA KAZINO SLĒGŠANA LATVIJĀ

Bez interneta kazino - mazāk atkarību un laimīgāki cilvēki!

10'000
Jau parakstījuši 3'168
6'832
VAIRĀK SABIEDRISKO PLAŠSAZIŅAS LĪDZEKĻU RAIDĪJUMU UKRAIŅU VALODĀ

Mazākumtautību sabiedrisko mediju redakcijām lielāku raidlaika daļu veidot ukraiņu valodā, attiecīgi samazinot ētera laiku krievu valodā.

10'000
Jau parakstījuši 107
9'893
Iniciatīvas prasība Saeimā nav apstiprināta
PAR NODOKĻU SAMAZINĀŠANU ELEKTRĪBAI UN GĀZEI VISIEM IEDZĪVOTĀJIEM

Samazināt nodokļu likmes elektrībai un gāzei visiem iedzīvotājiem uz laiku vismaz līdz apkures sezonas beigām!

10'000
Jau parakstījuši 24'559

04. Apr ZIŅAAr zināmu laika nobīdi informējam, ka iniciatīva "Par nodokļu samazināšanu elektrībai un gāzei visiem iedzīvotājiem"...

PAR SAKARĪGIEM DATUMIEM VISUR

Par starptautiski atzītu datumu pierakstu arī Latvijā!

100
Jau parakstījuši 59
41
Iniciatīvas prasība ir izpildīta! Paldies par atbalstu!
PAR RETĀS SLIMĪBAS MIASTĒNIJAS ZĀĻU PILNĪGU KOMPENSĀCIJU

Palielināt retajai slimībai miastēnijai nepieciešamo zāļu valsts kompensācijas apjomu no 75% līdz 100%, kā tas ir citām retajām un hroniskajām diagnozēm, lai glābtu 250 Latvijas cilvēku dzīves.

10'000
Jau parakstījuši 3'973
6'027

02. Apr ZIŅATā saziņā ar ManaBalss kopā ar lielu paldies ikvienam iniciatīvas parakstītājam, medijiem un likumdošanas maiņas procesā...

ŪDENS POLICIJAS IZVEIDE ĀDAŽU NOVADĀ

Izveidot vienotu Ādažu novada ūdens policiju, kas veiks kontroles pasākumus novada publiskajās ūdenstilpnēs, rūpesies par to drošību un kārtību, sekos, lai ir ievēroti likumi un noteikumi.

300
Jau parakstījuši 123
177
PAR ARODBIEDRĪBU TIESĪBĀM SLĒGT KOPLĪGUMUS UN KOPLĪGUMU ATTIECINĀŠANU UZ ARODBIEDRĪBAS BIEDRIEM

Grozīt Darba likumu paredzot, ka darba koplīgumu slēdz darba devējs un darbinieku arodbiedrība un darba koplīguma noteikumi var tikt attiecināti tikai uz arodbiedrības biedriem.

10'000
Jau parakstījuši 7'497
2'503

19. Apr ZIŅAIniciatīvas publicēšana platformā ManaBalss.lv ir ļoti svarīgs solis vēlamā sasniegšanai, tomēr ‒ tikai pirmais solis....

PAR MAKSAS ZONĀM IEBRAUKŠANAI RĪGĀ

Likvidēsim negodīgumu attiecībā pret Latvijas galvaspilsētu! Par maksas zonām iebraukšanai Rīgā!

3'000
Jau parakstījuši 1'208
1'792
VIENLĪDZĪGAS PIEMAKSAS VUGD GLĀBĒJIEM

Formāli izpildīts Satversmes tiesas spriedums rada nevienlīdzība starp IeM padotības iestāžu darbiniekiem, tāpēc jānodrošina vienaldzīgas piemaksas par darbu svētku dienās.

10'000
Jau parakstījuši 5'747
4'253
REORGANIZĒT AUTOTRANSPORTA DIREKCIJU!

Reorganizēt Autotransporta direkciju, lai transporta plānošanā novērstu korupcijas riskus un funkciju dublēšanos un nodalītu funkcijas starp valsts pārvaldes iestādēm.

10'000
Jau parakstījuši 215
9'785