ManaBalss.lv ziņas skatīt visas

Arī Bērnu slimnīca aicina deputātus aizliegt aromatizētās elektroniskās cigaretes pirms 9 stundām

Bērnu slimnīca aicina 14. Saeimas deputātus pieņemt grozījumus "Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likumā", kas ierobežos šo produktu pieejamību, lai pasargātu bērnus un jauniešus, kuri neapzināti pakļauj sevi nikotīna atkarības riskam, ziņo LSM.

Tas sasaucas ar iniciatīvas "Novērst maldināšanu ar aromatizētajām e-cigaretēm" prasību, kas aizvien vāc pilsoņu parakstus, lai to iesniegtu Saeimā. Lasīt tālāk…

Aktuālās iniciatīvas skatīt visas

PRIVĀTĀS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS MAKSU IEKĻAUT ATTAISNOTAJOS IZDEVUMOS

Ja bērns ir pašvaldības rindā uz pirmsskolas izglītības iestādi, tad maksājuma dokumenti par privāto pirmsskolas izglītības iestāžu apmeklējumu ir iekļaujami VID attaisnotajos izdevumos.

10'000
Jau parakstījuši 4'350
5'650

22. Jun (2021) ZIŅALai gan izdevumi par izglītību ir vieni no tā sauktajiem attaisnotajiem izdevumiem, kurus ik gadu var iekļaut ienākumu...

IEKĻAUT ĢIMENĒM AR BĒRNIEM DATORA IEGĀDI ATTAISNOTAJOS IZDEVUMOS

Lai atvieglotu finansiālu slodzi ģimenēm ar bērniem līdz 18 gadiem, kuri mācās attālināti, katra datora iegāde ir jāiekļauj 2020.-2021. gada ienākumu deklarācijā kā attaisnotie izdevumi.

10'000
Jau parakstījuši 2'719
7'281
PAR PAMATOTU NEKUSTAMA ĪPAŠUMA NODOKLI

Aicinu ar savu parakstu apstiprināt, ka pievienojies prasībai veikt grozījumus Valsts kadastra likuma 67.pantā. Nekustamā īpašuma tirgus cena nedrīkst tikt noteikta par nekustamā īpašuma bāzes vērtību.

10'000
Jau parakstījuši 7'831
2'169

11. Jul (2019) ZIŅALīdz ar jaunu pieeju kadastrālo vērtību noteikšanā Tieslietu ministrija (TM) vēlās būtiskas pārmaiņas nekustamā īpašuma...

BĒRNA KOPŠANAS ATVAĻINĀJUMS VAIRĀKU VIENLAIKUS DZIMUŠU BĒRNU ABIEM VECĀKIEM

Lai, piedzimstot vairākiem bērniem, bērna kopšanas atvaļinājums pienākas abiem vecākiem.

10'000
Jau parakstījuši 527
9'473
NACIONĀLAJAI KONCERTZĀLEI JĀBŪT UZVARAS PIEMINEKĻA VIETĀ

Tautas balsojumam ir jābūt būtiskākajam elementam un arī spēcīgākajam argumentam, lai varas struktūras izlemtu par labu Nacionālās akustiskās koncertzāles būvniecībai Uzvaras parkā.

10'000
Jau parakstījuši 1'095
8'905
Iniciatīvas prasība ir izpildīta
PAR LŪŠU MEDĪBU AIZLIEGUMU

Latvija ir viena no 3 ES valstīm, kurās atļauts medīt lūšus. Lai arī citās valstīs lūšu ir daudzāk, Latvijā tie tiek medīti visvairāk. Latvija ir sniegusi maldīgus skaitļus par lūšu populāciju.

10'000
Jau parakstījuši 12'216

27. Apr ZIŅAAr Ministru kabineta (MK) lēmumu Eirāzijas lūsis Latvijā ir iekļauts īpaši aizsargājamo sugu sarakstā, ziņo Delfi. Līdz...

PAR VESELĪBAS APDROŠINĀŠANU ZEMESSARGIEM

Ir jānodrošina veselības apdrošināšana zemessargiem.

10'000
Jau parakstījuši 542
9'458
Iniciatīva ir iesniegta Saeimā
PAR MIGRĒNAS IEKĻAUŠANU KOMPENSĒJAMO DIAGNOŽU SARAKSTĀ

Migrēnas pacientiem medikamenti pilnā apmērā ir jāpērk par saviem līdzekļiem. Liela daļa pacientu nevar atļauties zāles piemērotai ārstēšanai, kas sniegtu iespēju dzīvot produktīvāk un pilnvērtīgāk.

10'000
Jau parakstījuši 10'812

27. Oct (2021) ZIŅAValstij 2023. gadā vajadzētu sākt kompensēt kādu no migrēnas novēršanai paredzētajiem medikamentiem. Atsaucoties uz...

APTURĒSIM LATVIJAS UPJU PIESĀRŅOŠANU

Ar platākām aizsargjoslām apturēsim lauksaimniecības mēslojuma ieskalošanu meliorācijas grāvjos, mazajās upītēs un upēs!

10'000
Jau parakstījuši 1'181
8'819
PAR DATU NESĒJU NODEVAS ATCELŠANU

Datu nesēju nodeva ir jāatceļ, jo tā nepilda tai paredzēto funkciju un sadārdzina elektroierīces.

10'000
Jau parakstījuši 8'270
1'730

12. May (2021) ZIŅATavs paraksts un dalīšanās ar iniciatīvām sociālajos tīklos palīdzēs sabiedrībā populārām idejām nonākt parlamenta...

ELEKTRONISKĀS BALSOŠANAS IEVIEŠANA

Elektroniskā balsošana ir efektīvs veids, kā uzlabot vēlēšanu sistēmu Latvijā, eventuāli palielinot vēlētāju skaitu un nodrošinot arī drošu balsošanu ārkārtas situācijās.

10'000
Jau parakstījuši 2'083
7'917