Pārstāvis: Marks AmosejevsPublicēta: 12. Sep (2022)

ALKOHOLS NAV PĀRTIKAS PRECE
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā

10'000
2'073
Jau parakstījuši 2'073
7'927

Sabiedrībā ir kļūdains pieņēmums, ka alkohols ir pārtikas prece, jo tas tiek tirgots praktiski visos pārtikas veikalos. Tā cilvēkiem jau no bērnības veidojas priekšstats par alkohola vieglu pieejamību un tā normālumu. Uzskatu, ka ir nepieciešams ierobežot vieglu alkohola pieejamību, tā veidojot jaunu sabiedrības attieksmi un vērtību kritērijus. Ierobežojumam jāattiecas uz visām pārtikas preču un alkohola pārdošanas vietām.

Rosinu veikt grozījumus likumdošanā, atļaujot alkoholu tirgot tikai specializētos veikalos ar atsevišķu ieeju.

Līdz ar šādu regulējumu paredzami mazināsies alkohola patēriņš un uzlabosies sabiedrības veselība.