Iniciatīva ir iesniegta adresātam

Pārstāvis: Sabiedrība par atklātību – DelnaPublicēta: 20. Oct (2022)

APTURĒT NEGODĪGU LATVIJAS VALSTS MEŽU PĀRVALDĪBU!
Iniciatīva tiks iesniegta Ministru prezidentam

1'000
1'565
Jau parakstījuši 1'565

Apmēram pusi Latvijas teritorijas klāj meži – 3,08 miljonus hektāru. Aptuveni pusi no visiem Latvijas mežiem – 1,39 miljonu hektāru – pārvalda un apsaimnieko valsts akciju sabiedrība “Latvijas valsts meži” (LVM). LVM pārvaldībā ir apmēram 22% Latvijas valsts teritorijas. Pēc LVM teiktā, viņi īsteno valsts intereses meža apsaimniekošanā, nodrošinot meža vērtību saglabāšanu, palielināšanu un gūstot maksimālos iespējamos ienākumus īpašniekam – valstij. Tātad – valsts iedzīvotājiem. Ilgus gadus LVM ir bijis paraugs mūsdienīgai un sabiedrības interesēs esošai kopīgo resursu pārvaldībai. Pēdējā laika notikumi – LVM padomes un valdes apstiprināšanas process un rezultāti – liecina, ka LVM nav ievēroti labas pārvaldības principi, un Latvijas valstij piederošo mežu pārvaldība vairs nav gādīgu un godprātīgu saimnieku rokās. Notikušais LVM augstu amatpersonu – padomes un valdes – atlases process rada iespaidu, ka ir uzvarējušas negodīgas un korumpētas intereses, nevis godprātība. Latvijas iedzīvotājiem ir svarīgi, lai mūsu visu kopīgā bagātība – mūsu meži – būtu saudzīgi un rūpīgi apsaimniekoti, saglabājot un uzlabojot to vērtību nākamajām paaudzēm. Pašlaik ar jauno LVM vadību un tās amatā nokļūšanas kārtību tas, visdrīzāk, ir nopietni apdraudēts. Jau iepriekš, neilgi pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas, korumpētas intereses sagrāba un izsaimniekoja visai sabiedrībai piederošos resursus veidā, kas dažus padarīja bagātus, bet daudzus – nabagus. Šāda negatīva rīcība ir jāatstāj pagātnē, un Latvijas valsts uzņēmumiem ir jābūt sabiedrības un nākamo paaudžu interesēs labi pārvaldītām. Mēs iebilstam pret to, ka Latvijas nacionālā bagātība – mūsu meži – nonāk sliktas pārvaldības rokās, kas apdraud to labu apsaimniekošanu, saglabāšanu un vērtības palielināšanu. Laikā, kad pasaulē neprognozējami pieaug energoresursu cenas, un klimata pārmaiņas rada arvien jaunus izaicinājumus, Latvijas mērenais klimats un dabas bagātības ļauj mums ar paļāvību skatīties nākotnē. Politiski ietekmēta Latvijas dabas resursu – mūsu mežu – pārvaldība nozīmē sliktu saimniekošanu īstermiņā un sabiedrības uzticības graušanu ilgtermiņā. Tas rada nopietnu apdraudējumu mūsu valsts labklājībai un drošībai. Līdz ar augstāko vadības standartu ievērošanu LVM amatpersonu izraudzīšanā, sākot ar nevainojamu reputāciju un profesionalitāti, sabiedrība gūs pārliecību, ka mūsu kopējais īpašums šajā jomā ir pārvaldīts tiešām profesionāli un sabiedrības interesēs.

Tāpēc prasām Ministru prezidentam nodrošināt, ka Zemkopības ministrija kā LVM kapitāla daļu turētāja 1) atsauc Latvijas Valsts mežu padomi; 2) noorganizē jaunu caurskatāmu un godīgu padomes locekļu atlases konkursu; 3) un ieceļ jaunu padomi, kura nekavējoties novērš valdes neatbilstību konkursa prasībām.

Ir jānodrošina, ka LVM padomes un valdes locekļu amatus ieņem cilvēki ar nevainojamu reputāciju un profesionālu atbilstību. Šobrīd padomes un valdes amatus ieņem cilvēki, kas neatbilst labas reputācijas prasībām, kas bija to atlases konkursa obligāto minimālo prasību sarakstā. Latvijā ir bijuši vairāki piemēri, ka atklātu un godīgi vadītu procesu ietekmē augstos pārvaldes amatos ir iecelti kompetenti un pašaizliedzīgi cilvēki. Pieprasām darīt visu, lai tas attiektos arī uz LVM padomi un valdi! SĪKĀKA INFORMĀCIJA --> https://delna.lv/lv/2022/10/19/apturet-negodigu-latvijas-valsts-mezu-parvaldibu/.