Pārstāvis: Vera SemjonovaPublicēta: 18. Dec (2017)

ATCELT NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKLI 1., 2., 3. GRUPAS INVALĪDIEM!
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā

10'000
2'168
Jau parakstījuši 2'168
7'832

Invalīdu pensija Latvijā ir maza līdz ar to ir nepieciešams izmainīt likumu par nekustamā īpašuma nodokli (NĪN), piešķirot visu grupu invalīdiem 100 procentu atlaidi nekustamā īpašuma un zemes nodoklim. Pašlaik atlaides nekustamā īpašuma nodoklim ir vairākās pašvaldībās. Katrā pašvaldībā NĪN atlaidēm ir savs regulējums. Lielākoties atlaides pienākas 1 un 2 grupas invalīdiem, tomēr arī ne 100 procentu apmērā. 3. Grupas invalīdiem atlaides parasti nepienākas. Lielākoties invalīdi ir ar zemiem ienākumiem, viņiem ir traucēta integrācija sabiedrībā, un invalīdus būtu nepieciešams īpaši atbalstīt. Invalīdi, ņemot vērā Latvijas invalīdu pensiju līmeni, ja tiem nav papildu ienākumu pēc būtības ir pakļauti sociālās atstumtības riskam, tieši dēļ sava veselības stāvokļa.

Būtu jamaina likums par nekustamā īpašuma nodokli. Jāieraksta ka invalīdiem neatkarīgi no invaliditātes grupas pienāktos 100 procentu atlaide

Sabiedrība iegūs: 1) Cilvēki ar invaliditāti būs mazāk pakļauti sociālās atstumtības riskam 2) Cilveki ar invaliditāti neterēs tik daudz naudas, lai samaksātu par īpašumu, it īpaši tas skar tos invalīdus, kas dzīvo vietās, kur viņu īpašumam ir liela kadastrālā vērtība 3) Tā būtu laba dāvana Latvijas simtgadē visiem invalīdiem

Iniciatīvas parakstītāji 2'168

Iniciatīvas jaunumi

Piedalies jaunā "Mana Balss" raidījuma par "Nekustamā īpašuma nodokļa atcelšana vienīgajam īpašumam" uzņemšanā RīgaTV24 2. martā pl. 19:00!02. Mar (2018)

Šobrīd sabiedrībā notiek aktīvas diskusijas par vajadzību atcelt nekustamā īpašuma nodokli vienīgajam īpašumam. Par šo jautājumu domas dalās ne tikai sabiedrībā kopumā, bet arī starp politiķiem un sabiedrības inteliģenci. Platformā ManaBalss.lv ir iesniegta iniciatīva “Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu vienīgajam īpašumam." Iniciatīva šobrīd ir jau savākusi vairāk nekā 34 000 parakstus, tā ir tikusi iesniegta Saeimā, kur tā tika noraidīta, tādēļ šobrīd tiek vākti 50 000 parakstu, lai to iesniegtu atkārtoti. Arī portālā Latvija.lv šobrīd notiek parakstu vākšanu par grozījumiem likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli", kur parakstus nodevuši vairāk nekā 22 000 iedzīvotāju, tādējādi kopumā secinot, ka šis ir aktuāls jautājums visai sabiedrībai.

Diskusijā piedalīsies:
Moderators Māris Zanders
Saeimas deputāte Inguna Sudraba
Iniciatīvas "Par nekustamā nodokļa atcelšanu vienīgajam īpašumam" pārstāvis E.Hiršsons
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas parlamentārais sekretārs Jānis Eglītis
Latvijas Pašvaldību savienības padomniece finanšu un ekonomikas jautājumos Sanita Šķiltere

Dosim iespēju auditorijai uzdot jautājumus uzaicinātajiem diskusijas dalībniekiem klātienē, kā arī iesūtot tos elektroniski uz manabalss@rigatv24.lv

Vairāk informācijas: https://www.facebook.com/events/572986766399963/

Tiekamies 2. martā, pl. 19:00 RīgaTV24 studijā, Blaumaņa ielā 32!

AUTORS: ZIņAS MB

Iesniedz sūdzību Satversmes tiesā par NĪN prettiesisko būtību18. Dec (2017)

Iniciatīvas „Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu vienīgajam īpašumam” autore un
biedrības „Par NĪN atcelšanu vienīgajam īpašumam” valdes locekle Liāna Hiršsone un
Valdis Vītols ,81 gadus vecs pensionārs, iesnieguši konstitucionālās sūdzības Satversmes
tiesā par nekustamā īpašuma nodokļa prettiesisko būtību.

Gan L.Hiršsonei, gan V.Vītolam, vēršoties Satversmes tiesā, tiek apstrīdēts likuma “Par
nekustamā īpašuma nodokli” 5.pants tiktāl, ciktāl tas neparedz NĪN atvieglojumus personām,
kurām nav pietiekamu ienākumu, lai varētu samaksāt nekustamā īpašuma nodokli par savu
vienīgo mājokli. Tiek apstrīdēta iepriekšminētās tiesību normas atbilstība Latvijas Republikas
Satversmes 105.panta pirmajam teikumam kopsakarā ar 91.panta otro teikumu un 1.pantu, kā arī
atbilstība Latvijas Republikas Satversmes 105.panta 3.teikumam. Būtībā pieteikuma iesniedzēju
iebildumi ir par to, ka normatīvajos aktos iztrūkst tiesiskais regulējums, kuram demokrātiskā
sabiedrībā būtu jāparedz atvieglojumi atbrīvošanai no NĪN pilnībā vai daļēji tām personām,
kurām NĪN slogs vienīgajam nekustamajam īpašumam (mājoklim) ir nepanesami augsts.

Nepārdomātā NĪN politika draud radīt stāvokli, ka iedzīvotāju kategorijai ar relatīvi zemiem
ienākumiem tiek atņemta iespēja paturēt sev pajumtei nepieciešamo nekustamo īpašumu, kas
būtiski palielinātu sociālo nevienlīdzību, kas ir viens no lielākajiem nabadzības cēloņiem Latvijā.

L.Hiršsone uzskata, ka mūsu valsts dibinātāji un Satversmes tēvi bija izglītoti, pēc pasaules
uztveres un politiskās pārliecibas sociāldemokrāti, kas nākuši no strādnieku, vai zemnieku
ģimenēm,daži arī 1905. gada dumpja dalībnieki, tādēļ, var droši apgalvot, ka 1918. gadā
izstrādajot jaunās valsts konstitūciju viņi tieši tā arī bija domājuši, ka tiesības uz savu īpašumu
viņu jaundibināmajā valstī tiks nodrošinātas visiem tās iedzīvotājiem, neatkarīgi no sociālā un
mantiskā stāvokļa, nevis tā, kā tas ir tagad, ka neatbilstošu ienākumu dēļ pati valsts ar bezgalīgi
pieaugošo NĪN atņem mājas pensionāriem un arī strādājošajiem Latvijas iedzīvotājiem, atdodot
tās bagātakajiem.

Atgādinām, ka nesen tika nosūtīta atklāta vēstule Valsts prezidentam, aicinot atcelt nekustamā
īpašuma nodokli vienīgajam īpašumam.

Cieņā,
Liāna Hiršsone
Iniciatīvas “Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu vienīgajam īpašumam” autore un
biedrības ‘’Par NĪN atcelšanu vienīgajam īpašumam’’ valdes locekle

AUTORS: LIāNA HIRšSONE