Iniciatīva ir iesniegta Saeimā!

Pārstāvis: Ģirts LapškalnsPublicēta: 24. Jan (2016)

ATCELT PASTĀVOŠO CEĻA NODOKĻA IEKASĒŠANAS MODELI, IEVIEST PĒC IGAUNIJAS PARAUGA.
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā

20'000
23'874
Jau parakstījuši 23'874

Atcelt esošo ceļa nodokli autotransportam, izveidot tā iekasēšanu ar reālo degvielas patēriņu pēc Igaunijas vai Lietuvas parauga. Pēc atcelšanas dzēst esošos ceļa nodokļa parādus autotransportam, ja tādi ir iekrāti dēļ tā, ka iedzīvotājiem šis nodoklis esot nepanesams slogs.

Igaunijā un Lietuvā ceļa nodokli iekasē ar katru reāli nopirkto un patērēto degvielas litru. Latvijā to iekasē nesamērīgi lielā apmērā, neiedziļinoties vai mašīna, pēc nodokļa apmaksas, brauc vai stāv veselu gadu. Pluss degviela Igaunijā ir lētāka nekā Latvijā, lai arī tajā jau esot ieskaitīts ceļa nodoklis. Piemēram, ceļa nodoklis Latvijā ir 80 euro, kas ir 8000 centi. Ja Igaunijā liek 1 centu pie litra, Latvijas piemērā, automašīnai ar 8 litru patēriņu gadā jāveic 100000 km nobraukums, kas lielākai daļai privātā autotransporta īpašnieku esot fiziski nereāli. Ja nodoklis esot 160 euro, gadā jānobrauc 200000 km. Absolūti nereāli! Pēc CSDD datiem, vidējais privātā autransporta nobraukums esot 10000-20000 km. Igaunijā ceļa segums ir labākā stāvoklī, kas nozīmē, ka Latvijas iekasēšanas modelis pēc autotransporta masas ir aplams.

Sabiedrības ieguvums būs, ka tā ekonomēs savu naudu, spēs braukt ar mašīnām, kuras šobrīd stāv dīkstāvē. Spēs pirkt jaunas mašīnas. Tiks veicināta valsts ekonomika. Patreiz daudziem ceļa nodokļa slogs ir grūti panesams, cilvēki neizmanto privāto transportu tik daudz un bieži, cik gribētu. Igaunijā ģimenē vidēji ir 2-3 mašīnas. Katram ģimenes loceklim.

Iniciatīvas parakstītāji 23'874

Iniciatīvas jaunumi

Saeima nobalso par iniciatīvas tālāku nodošanu FM vērtēšanaipirms 21 dienām

Saeima šodien nolēma nodot izvērtēšanai Finanšu ministrijā (FM) iedzīvotāju iniciatīvu par ceļa nodokļa iekasēšanas modeļa maiņu.

Kolektīvais iesniegums tiek nodots FM, lai tās izveidotā Nodokļu politikas pamatnostādņu darba grupa to izvērtētu. Iepriekš šādu lēmumu atbalstīja arī Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija.

Jautājumā par transportlīdzekļu ekspluatācijas nodokļa piemērošanu Saeima pagājušā gada martā, izskatot līdzīgu iniciatīvu par ceļiem bez bedrēm, uzdeva Ministru kabinetam izvērtēt ceļa nodokļa izmantošanas efektivitāti un Saeimā iesniegt informatīvo ziņojumu par iespējām veikt izmaiņas līdzšinējā regulējumā. Ziņas avots: nra.lv

Diskusijas ministrijās par abām iniciatīvām vēl turpinās un iniciatīvu autori aktīvi iesaistās sarunās ar atbildīgajām ministrijām. Sekosim līdzi jaunumiem!

AUTORS: MANA BALSS

Diskusijas par Transportlīdzeļa ekspluatācijas nodokļa pievienošanu degvielas cenai Saeimā turpinās!12. Jan

Šonedēļ Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijā skatīja iniciatīvu ATCELT PASTĀVOŠO CEĻA NODOKĻA IEKASĒŠANAS MODELI, IEVIEST PĒC IGAUNIJAS PARAUGA un sēdē piedalījās Satiksmes ministrija(SM), Finanšu ministrijas, kā arī biedrības “Latvijas degvielas tirgotāju asociācija” pārstāvji.

Atgādinām, ka jau iepriekš Saeimā tika iesniegta iniciatīva PAR CEĻIEM, BEZ BEDRĒM, kas saturiski ir ļoti līdzīga, arī pieprasot mainīt transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli, to pievienojot degvielas cenai.

Lai gan abu ministriju pārstāvji uz ideju raugās pozitīvi, vēljoprojām darba grupās notiek diskusijas par to, kā atrisināt problēmas, ar ko iniciatīvas ieviešanas rezultātā nākotos saskarties. No tām galvenās - kā nodrošināt pašlaik spēkā esošos atvieglojumus (piemēram, daudzbērnu ģimenēm), ko darīt ar komerctransportu un kā nelikt maksāt smagajām u.c. mašīnām nodokli divreiz?

SM apgalvo, ka politiskā līmenī iniciatīvai atbalsts ir, darba grupās vēl tiks meklēti risinājumi un darbs pie iniciatīvas virzības tiks turpināts. SM neizslēdz iespēju, ka 2-3 gadu laikā būs pieņemts lēmums, kad pakāpensiki no transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa varētu atteikties.

Iniciatīvas pārstāvis, Ģirts Lapškalns, norāda: "Redzam, ka šobrīd Satiksmes ministrija nav pret iniciatīvas ideju, bet tā arī nav gatava to uzreiz ieviest! Mums jāuzmanās, lai nenonākam situācijā, kad laba ideja atkal tiek norakta, kamēr tā ar laiku zaudēs savu aktualitāti! Sarunas darba grupās notiek un Satiksmes ministrija ieklausījusies iniciatīvas atbalstītājos ir. Pašlaik esam iesaistīti arī diskusijās par iniciatīvas problēmjautājumiem."

Lai uzzinātu vairāk par nozares ekspertu viedokļiem, lasi šeit: http://titania.saeima.lv/livs/saeimasnotikumi.nsf/0/138E446658D6C35AC225809F0038B22A?OpenDocument&prevCat=

AUTORS: MANA BALSS

Ministrijas skeptiskas par nodokļa iekļaušanu benzīna cenā, iniciatīvas pārstāvji turpinās cīnīties!02. Nov (2016)

Skaties LTV1 Panorāmas sižetu par divām iniciatīvām PAR CEĻIEM BEZ BEDRĒM un ATCELT PASTĀVOŠO CEĻA NODOKĻA IEKASĒŠANAS MODELI, IEVIEST PĒC IGAUNIJAS PARAUGA, kas prasa transportlīdzekļu ekspluatācijas nodokli pievienot benzīna cenai.

ĪSUMĀ:

- Lai gan atbildīgās ministrijas sola par iniciatīvas ideju runāt ar tās autoriem, pagaidām tās noskaņotas skeptiski;
- Satiksmes ministrs Uldis Augulis iniciatīvas piedāvājumu, pievienot transportlīdzekļa nodokli degvielas cenai (tiešā veidā), uzskata par neiespējamu;
- Finanšu ministrija: atsakoties no ikgadējā transportlīdzekļu ekspluatācijas nodokļa, valsts zaudētu 80 miljonus eiro - par tik lielu summu nāktos arī samazināt budžeta izdevumus;

Drīzumā plānota Saeimas komisijas sēde, kurā iniciatīvas pārstāvji iestāsies par iniciatīvas ideju. Notiek cītīga gatavošanās, vācot dažādus datus par un ap reālo situāciju Latvijā un citās valstīs, kas palīdzēs aizstāvēt iniciatīvu komisijas sēdē ar ekspertiem un dažādu institūciju pārstāvjiem. Iniciatīvas autori arī plāno tikties ar atbildīgajām personām Satiksmes ministrijā, lai sabiedrības balss ministrijas gaiteņos tiktu sadzirdēta!

Nesen Saeimā saņemts arī Satiksmes ministrijas lūgums pagarināt izvērtējuma iesniegšanas datumu līdz 1. decembrim.

Izvērtējumā jābūt iekļautam vērtējumam par iespējām izdarīt grozījumus normatīvajos aktos, lai ceļu lietotāju maksātie nodokļi un nodevas tiktu izlietoti ceļu un tiltu remontiem un to uzturēšanai labā tehniskā stāvoklī, kā arī lai nodokļu maksājumu apjoms ceļu lietotājam atbilstu ceļa lietošanas intensitātei.

Satiksmes ministra uzsāka darbu pie izvērtējuma izstrādes jau aprīlī, izveidojot Ekspertu darba grupu ceļu veiktspējas nodrošināšanai. Tā strādājusi pie esošā ceļu sakārtošanas modeļa analīzes un stabila, prognozējama un ilgtspējīga ceļu finansējuma modeļa izstrādes. Līdz šim notikušas 6 ekspertu darba grupu sanāksmes. Diemžēl, iniciatīvas pārstāvji uz nevienu no šīm sanāksmēm netika uzaicināti.

Lasīt pilno Satiksmes ministrijas atbildes vēstuli Saeimai.

AUTORS: MANA BALSS

INICIATĪVA IESNIEGTA SAEIMĀ!20. Oct (2016)

Lai pievērstu Saeimas un Satiksmes ministrijas uzmanību milzīgajai sabiedrības neapmierinātībai ar pašreizējo nodokļu sloga situāciju autovadītājiem, iniciatīvas “Atcelt pastāvošo ceļa nodokļa iekasēšanas modeli, ieviest pēc Igaunijas parauga” pārstāvji un Manabalss.lv iesnieguši Saeimā rekordiniciatīvu, ar kopumā savāktiem 22 850 parakstiem. Šī šogad ir otrā iniciatīva, kas pieprasa izmaiņas auto nodokļos.

Balstoties uz līdzīgu iniciatīvu “Par ceļiem bez bedrēm”, kas tika iesniegta Saeimā 2015.gada nogalē, pavasarī Saeima jau uzdeva Ministru Kabinetam, konkrēti Satiksmes ministrijai, līdz 1. septembrim izstrādāt informatīvu ziņojumu par iespējām izdarīt grozījumus normatīvajos aktos, lai īstenotu principus, ka ceļu lietotāju maksātie nodokļi un nodevas tiek izlietoti ceļu un tiltu remontiem un to uzturēšanai labā tehniskā stāvoklī, kā arī lai nodokļu maksājumu apjoms ceļu lietotājam atbilstu ceļa lietošanas intensitātei.

Satiksmes ministrija līdz šim nav šādu izvērtējumu izstrādājusi, kā arī nav informējusi sabiedrību par iemesliem, kādēļ “ceļa iniciatīvas” izvērtēšana ir iekavējusies par diviem mēnešiem. Iniciatīvas pārstāvji “Atcelt pastāvošo ceļa nodokļa iekasēšanas modeli, ieviest pēc Igaunijas parauga” nolēma iesniegt iniciatīvu, lai norādītu uz milzīgo sabiedrības neapmierinātu ar pašreizējo situāciju un aicinātu atbildīgās iestādes nekavēt “ceļa nodokļa” iniciatīvas izvērtēšanu, kā arī aicināt uz dialogu arī sabiedrības pārstāvjus.

AUTORS: MANA BALSS

STEIDZAMI meklējam jaunu pārstāvi iniciatīvai18. Oct (2016)

Steidzami meklējam jaunu pārstāvi iniciatīvai ATCELT PASTĀVOŠO CEĻA NODOKĻA IEKASĒŠANAS MODELI, IEVIEST PĒC IGAUNIJAS PARAUGA, kas varētu rītdien kopā ar mums iesniegt to Saeimā! Diemžēl, pašreizējais pārstāvis uz aicinājumu iniciatīvu publicēt nav atsaucies.

Pati iesniegšana prasīs vien 5 minūtes, savukārt pēc dažām nedēļam jaunajam pārstāvim, kopā ar mums, būs jāaiziet uz Saeimas Mandātu komisijas sēdi, lai izstāstītu iniciatīvas ideju komisijas deputātiem.

Esam nolēmuši šādi rīkoties, jo jau kopš septembra sākuma Ministru Kabinets nav iesniedzis Saeimas prasīto izvērtējumu par saturiski ļoti līdzīgo iniciatīvu PAR CEĻIEM BEZ BEDRĒM, kas pieprasīja ikgadējo transporta nodevu pievienot degvielas cenai līdzīgi kā tas ir kaimiņvalstīs un akcīzes nodokli novirzīt ceļu remontam un uzlabošanai.

Iniciatīvas atkārtota iesniegšana varētu uzlikt papildus spiedienu atbildīgajām personām, kā arī problēmu pacelt publisko diskusiju līmenī!

Lūgums steidzami atsaukties, rakstot uz sveiki@manabalss.lv!

AUTORS: MANA BALSS

SM sāks vērtēt iniciatīvu par ceļu nodokļa iekasēšanas modeļa maiņu11. Apr (2016)

Lasi rakstu šeit: LETA via http://www.tvnet.lv/auto/par_un_ap/603419-sm_saks_vertet_iniciativu_par_celu_nodokla_iekasesanas_modela_mainu

Satiksmes ministrija (SM) šomēnes sāks vērtēt iniciatīvu par ceļu nodokļa iekasēšanas modeļa maiņu, kas paredz nodokli iekļaut degvielas cenā, tā apmēru sasaistot ar nobraukumu, pastāstīja satiksmes ministrs Uldis Augulis (ZZS).

Augulis pret ieceri bija visai pozitīvi noskaņots, atzīstot, ka tās ieviešana padarītu sistēmu saprotamāku, tomēr šajā jautājumā ir daudz dažādu interešu, kuras ir jāpārrunā un jāsamēro, tāpēc ir izveidota darba grupa, kas šomēnes sāks darbu.

Politiķis solīja, ka ceļu jautājums viņam būs prioritāte un viņš neatkāpšoties no valdības rīcības plāna punktiem par ilgtspējīgu ceļu finansēšanu. Viņš atzina, ka šis ir finanšu ietilpīgs jautājums, taču šādus jautājumus nevarot vienkārši neskatīt, bet gan tie būtu «jāliek kādā atsevišķā mapē», kuru skatīt kopā ar budžetu.

AUTORS: MANA BALSS

ManaBalss.lv skaidro! Sabiedrība panāk, ka Saeima strādā pie ceļa nodokļa iniciatīvā - Kas tālāk?07. Mar (2016)

Skaties infografiku šeit: http://blogs.manabalss.lv

Iniciatīva “Atcelt pastāvošo ceļa nodokļa iekasēšanas modeli, ieviest pēc Igaunijas parauga” ir savākusi vairāk nekā 20 000 parakstu. Mēs zinām, ka tieši pašlaik Saeima ir uzdevusi Ministru kabinetam veikt Baltijas valstīs par ceļu lietošanu maksājamo nodokļu un nodevu apjoma un tiesiskā regulējuma salīdzinošo izvērtējumu, kā arī sagatavot un līdz 2016. gada 1. septembrim iesniegt Saeimai informatīvu ziņojumu par iespējām izdarīt grozījumus normatīvajos aktos.

Ja MK godprātīgi izpildīs Saeimas uzdevumu, tiks sasniegts mērķis, kāpēc tapa iniciatīva. Uzskatām, ka pašlaik nav racionāli iesniegt mūsu iniciatīvu Saeimā, jo visticamāk, ka tādā gadījumā Saeima paziņos, ka jau ir pieņēmusi lēmumu, kas atbalsta iniciatīvu. Tāpēc esam izvēlējušies citu taktiku – mēs uzmanīgi sekosim līdzi tam, vai ceļu nodoklis tiks iekļauts maksā par degvielu. Ja tas nenotiks, mēs, protams, nekavējoties iesniegsim iniciatīvu Saeimā, lai jautājums tiktu skatīts atkārtoti.

AUTORS: MANA BALSS

Kā strādā ManaBalss.lv?

Parādi video arī draugiem:  

ManaBalss.lv labās ziņas - Tavā e-pastā!

Mums ir daudz labu jaunumu - gribam par tiem pastāstīt arī Tev! Ieraksti savu e-pastu, un mēs ik mēnesi Tev tos nosūtīsim.

e-pasta adrese ** Obligātie lauki
JAUNUMI

Lielu sabiedrības uzmanību piesaistījusi iniciatīva, kas rosina Latvijā legalizēt eitanāciju! 3 dienu laikā par šo ideju...

Posted by ManaBalss.lv on pirmdiena, 2017. gada 13. marts


"Deputātu iespēja atturēties faktiski ir viņu iespēja melot vēlētājam!" uzsver iniciatīvas par deputātu atturēšanos...

Posted by ManaBalss.lv on piektdiena, 2017. gada 10. marts


Finanšu ministrija pretojas ierosinājumam ceļa nodokli iekļaut degvielas cenā! Lai gan iniciatīva "Atcelt pastāvošā ceļ...

Posted by ManaBalss.lv on piektdiena, 2017. gada 10. marts


Saeima šodien uzdeva Finanšu ministrijai vērtēt iniciatīvu, kas rosina "ceļa nodokli" iekasēt atkarībā no reālā...

Posted by ManaBalss.lv on ceturtdiena, 2017. gada 9. marts


Iniciatīvai "3. grupas invalīdiem - sabiedrisko transportu bez maksas!" savākti jau vairāk nekā 1300 paraksti! Paldies...

Posted by ManaBalss.lv on pirmdiena, 2017. gada 6. marts