Iesniegta Saeimā

Pārstāvis: Jutāns RaivoPublicēta: 01. Mar

ATCELT PENSIJU APLIKŠANU AR IEDZĪVOTĀJU IENĀKUMU NODOKLI
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā

10'000
16'680
Jau parakstījuši 16'680

Ierosinu atcelt iedzīvotāju ienākumu nodokli (IIN) pensijām. Apzinos, ka šis jautājums ir risināms plašākā likumdošanas hierarhijas kontekstā, jo pensiju aprēķinam un uzkrājumam tiek izmantoti sociālie nodokļi (VSOAI), pirms tiek aprēķināts IIN. Piemēram, ar IIN varētu aplikt 1. līmeņa pensiju kapitāla daļu, kas ir indeksēta ar apdrošināšanas iemaksu algas indeksu. Šis jautājums ir jādiskutē un jārisina. Uz to es arī aicinu.

Aicinu to mainīt un atcelt IIN pensijām.

Tā mēs stiprināsim Latvijas senioru iespēju labklājīgām vecumdienām.