Prasība ir izpildīta neatkarīgi no iniciatīvas

Pārstāvis: Jānis OzolsPublicēta: 14. Apr (2023)

ATZĪT PRIVĀTO MILITĀRO KOMPĀNIJU "WAGNER" PAR STARPTAUTISKU TERORISTU ORGANIZĀCIJU
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā

10'000
942
Jau parakstījuši 942
9'058

Aicinu atzīt privāto militāro kompāniju "Wagner" par starptautisku teroristu organizāciju.

Lūdzam Latvijas Republikas Saeimu neaprobežoties ar vispārīgu "Wagner" grupas iesaistes Krievijas terorisma režīmā definīciju, bet līdzvērtīgi Lietuvai pieņemt atsevišķu rezolūciju vai paziņojumu par "Wagner" grupas iesaistīšanos Krievijas terorisma režīmā, atzīstot šo privāto militāro kompāniju par starptautisku teroristu organizāciju. Izrietoši lūdzam Latvijas varas iestādes aicināt ES Padomi iekļaut privāto militāro kompāniju "Wagner" ES teroristu sarakstā.

Līdz ar to būs skaidrs valsts līmeņa signāls, ka terorismu atbalstošas valstis nevar muļķot Latvijas sabiedrību, savus noziegumus pastrādājot ar privāto algotņu rokām.

Pievienots dokuments

Petīcija_-_aizliegt_Vāgner_teroristus.pdf (atvērt)

Iniciatīvas jaunumi

Pēc Latvijas iniciatīvas EDSO Parlamentārā asambleja atzīst Krieviju par terorismu sponsorējošu valsti31. Jul (2023)

"Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas Parlamentārā asambleja pēc Latvijas delegācijas iniciatīvas sesijas noslēguma deklarācijā ir iekļāvusi ģeopolitiski nozīmīgus punktus, atzīstot Krieviju par terorismu sponsorējošu valsti," uzsver Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas Parlamentārās asamblejas (EDSO PA) Latvijas delegācijas vadītājs Rihards Kols.

Līdz ar to ir izpildīta arī iniciatīvas "Atzīt privāto militāro kompāniju "Wagner" par starptautisku teroristu organizāciju" prasība, lai gan pašai iniciatīvai nav bijusi tieša ietekme uz pieņemto lēmumu.

"Saeima jau pagājušā gada 8. decembrī pieņēma paziņojumu, aicinot Eiropas Savienību iekļaut Krievijas militāro privātuzņēmumu "Vāgnera grupa" terora aktos iesaistītu personu, grupu un organizāciju sarakstā – tas arī ir tas, ko Latvija kā valsts šajā aspektā spēj izdarīt, ņemot vērā to, ka šāda veida reģistrus mēs paši neuzturam," saziņā ar ManaBalss.lv raksta R. Kols.

Lai gan iniciatīvai nav bijusi ietekme uz pieņemto lēmumu, "esmu pārliecināts, ka jebkurai šāda veida iniciatīvai ir sava nozīme tā sauktās kritiskās masas veidošanā, lai panāktu, ka vajadzīgie spēlētāji starptautiskajā telpā galu galā nonāk pie vajadzīgā secinājuma par Vāgnera grupu un Krieviju kopumā," raksta R. Kols.

ManaBalss.lv komanda un iniciatīvas autors pateicas visiem, kas ir parakstījuši šo iniciatīvu!

"Vankūveras deklarācijā Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas Parlamentārā asambleja atzīst algotņu grupējumu "Wagner" par teroristisku organizāciju, un, pamatojoties uz paša Krievijas prezidenta publiskajiem paziņojumiem par "Wagner" finansēšanu, deklarācijā ir iekļauts arī pants, kurā Krievija tiek definēta kā terorismu sponsorējoša valsts," norāda R.Kols.

Deklarācijā asi nosodīts Krievijas agresijas karš Ukrainā, kā arī pausts stingrs mudinājums EDSO dalībvalstīm izmantot sev pieejamos risinājumus un mehānismus, lai sauktu Krieviju pie atbildības par tās kara noziegumiem un genocīdu pret Ukrainas tautu, kā arī atbalstīt īpaša starptautiska tribunāla izveidi, teic R. Kols.

Latvijas delegācijas vadītāja ieskatā šis ir kritisks laiks EDSO PA, jo īpaši tāpēc, ka Krievija turpina nelegālo un agresīvo karu pret Ukrainu. "Asamblejai ir jābūt vienotai par tās pamatos nostiprinātajiem Helsinku pamatprincipiem un starptautisko tiesiskumu, brīvību un demokrātiju, un savās darbībās ir primāri jāiestājas tieši par šīm starptautiski universāli vienojošajām vērtībām," pauž R. Kols.

EDSO PA 30. gadskārtējā sesija notika Vankūverā, Kanādā. Latvijas delegāciju tajā pārstāvēja EDSO PA Latvijas delegācijas vadītājs R. Kols un pastāvīgie pārstāvji Ingrīda Circene un Lauris Lizbovskis.

Sesijas galvenais dienaskārtības jautājums bija Krievijas izvērstais karš pret Ukrainu un ar to saistītās politiskās, drošības un humanitārās sekas. Tāpat sesijas laikā tika skatīti jautājumi par reģionālo drošību un tās stiprināšanu, kā arī EDSO PA lomu demokrātisku un iekļaujošu sabiedrību veidošanā. Sesijas noslēgumā tika pieņemta deklarācija, kas ietver virkni rekomendāciju valstu valdībām, parlamentiem un starptautiskajai sabiedrībai.

EDSO PA ir Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas parlamentārā dimensija, kuras galvenais uzdevums ir veicināt starpparlamentu dialogu, lai sekmētu organizācijas mērķu par visaptverošu drošību sasniegšanu. Organizācijā ietilpst 57 dalībvalstis.

Avots: Saeimas Preses dienests; ManaBalss.lv

Seko ManaBalss.lv ziņām arī Facebook!

Un, kā jau vienmēr uzsveram pie katras ManaBalss.lv ziņas, – apsver savu atbalstu ManaBalss.lv autoru jaunākajām iniciatīvām!

_______________________________________

Lūgums no ManaBalss komandas:

Tā kā interesējies par šo ziņu un visdrīzāk esi arī ManaBalss plašās kopienas dalībnieks/-ce, mēs būtu ļoti pateicīgi, ja Tu ziedotu platformas darbības uzturēšanai.

Arī Tavi ziedojumi palīdz nodrošināt lielo "aizkulišu" darbu, ko prasa pilsonisko iniciatīvu reālas ietekmes panākšana. Ar 62 pēc pilsoņu iniciatīvām mainītiem likumiem kopš 2011. gada ap ManaBalss platformu radītā pilsoniskās līdzdalības ekosistēma ir unikāli sekmīga pasaules mērogā.

Tās efektivitāte izriet no platformas ManaBalss darba augstās kvalitātes un iesaistīto pušu uzticības pret to, ko mēs arī kopā ar Tevi darām. Mūsu kopējam darbam salīdzinoši ir pat ļoti liela atsaucība, un pret to ar cieņu izturas politiķi, ministrijas un citas publiskā sektora iestādes, amatpersonas, juristi un dažādu jomu eksperti, nevalstiskās organizācijas un mediji. Tomēr dažām idejām patīk stiept gumiju, un noturīga to pārstāvniecība prasa laiku.

Arī Tu esi lieliska Latvijas sasnieguma un spēcīga stāsta daļa! Ļauj tam skanēt arī turpmāk – iesaisties, balso, dalies ar ManaBalss iniciatīvu ziņām soctīklos, rosini savas iniciatīvas. Un apsver arī iespēju atbalstīt mūsu darbu ar ziedojumu!

AUTORS: MANA BALSS