Iesniegta Saeimā

Pārstāvis: Latvijas Sieviešu sadarbības tīklsPublicēta: 07. Mar (2023)

BEZMAKSAS HIGIĒNAS PRECES MEITENĒM UN SIEVIETĒM IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā

10'000
12'357
Jau parakstījuši 12'357

Starptautiski pētījumi norāda, ka ik sestā Latvijas meitene kavē mācību dienas vai stundas tāpēc, ka tai nav pieejamas higiēnas preces ik mēnesi. Tāpēc vēlamies dot iespēju sevišķi meitenēm skolās un profesionālās izglītības iestādēs, neatkarīgi no viņu ģimeņu materiālā stāvokļa, piedalīties izglītības procesā. Savukārt trūcīgām, maznodrošinātām un krīzes situācijā esošām sievietēm un meitenēm, piemēram, bēglēm no Ukrainas, nepieciešams nodrošināt higiēnas preces ik mēnesi, tā izlīdzinot uz dzimumu balstītu nevienlīdzību – papildus izdevumus sakarā ar ikmēneša menstruācijām.

Tāpēc aicinām izveidot attiecīgu regulējumu, vajadzības gadījumā mainot arī likumdošanu. 1) Nodrošināt budžeta finansējumu atsevišķām, īpaši tam mērķētām – nevis universālām, kā tas ir šobrīd – trūcīgo, maznodrošināto un krīzes situācijās esošo cilvēku higiēnas preču pakām, kas atbilst abu dzimumu vajadzībām, izlīdzinot dzimumā balstītos papildus izdevumus. Sieviešu un meiteņu pakās papildus citiem higiēnas līdzekļiem jābūt ikmēneša higiēnas līdzekļiem (paketēm). Konkrēto pakešu veidu, tāpat kā bērnu pakās ar autiņbiksītēm, var nodrošināt iepirkumu procesā. Finansējums valsts budžetā – Labklājības ministrijai. 2) Nodrošināt higiēnas preču izdales vietu vai vietas (piemēram, automātu vai citu diskrētu iespēju) izglītības un interešu izglītības iestādēs, lai katra meitene varētu nepieciešamības gadījumā paņemt viņai piemēroto līdzekli bez maksas. Finansējuma un tehniskie risinājumi – Izglītības un zinātnes ministrijas pusē sadarbībā ar pašvaldībām, vecāku un jauniešu organizācijām.

Ar šo pārmaiņu tiks būtiski mazināti stundu kavējumi skolās un profesionālās izglītības iestādēs, nodrošinātas iespējas sievietēm un meitenēm no trūcīgām, maznodrošinātām ģimenēm būt aktīvām darba tirgū un piedalīties izglītības procesos.

Iniciatīvas jaunumi

Bezmaksas higiēnas preces meitenēm un sievietēm izglītības iestādēs – komisija aicina ministrijas izstrādāt vienotu risinājumu11. Jan

Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas deputāti trešdien, 10. janvārī, aicināja atbildīgās ministrijas divu mēnešu laikā vienoties par kopīgu redzējumu, lai meitenēm un sievietēm nodrošinātu bezmaksas higiēnas preces izglītības iestādēs.

Sēdē aktīvi piedalījās arī kolektīvā iesnieguma "Bezmaksas higiēnas preces meitenēm un sievietēm izglītības iestādēs" autore un citas šīs iniciatīvas virzītājas.

Komisijas sēdē tika rosināts izvērtēt iespējas paplašināt higiēnas preču sortimentu arī pakās, kuras saņem trūcīgās, maznodrošinātās un krīzes situācijās esošās sievietes.

Komisijas priekšsēdētājs Andris Bērziņš atzīmēja, ka ministrijām ir jāvienojas par mērķa grupām, kurām atbalstu sniegt, nepieciešamo finansējumu un veidu, kā bezmaksas higiēnas preces izglītības iestādēs varētu tikt izplatītas.

Komisija jau pērn rudenī uzsāka izvērtēt pilsoņu kolektīvo iesniegumu, kurā rosināts meitenes un sievietes izglītības iestādēs nodrošināt ar bezmaksas higiēnas precēm. Kā atzīmē iniciatīvas autori, pētījumi norāda, ka ik sestā Latvijas meitene kavē mācību dienas vai stundas tāpēc, ka tai nav pieejamas higiēnas preces ik mēnesi. Tāpat autori rosina ar bezmaksas higiēnas precēm nodrošināt trūcīgās, maznodrošinātās un krīzes situācijās esošās sievietes un meitenes, lai stiprinātu viņu iespēju aktīvi iesaistīties darba tirgū un piedalīties izglītības procesā.

Izglītības un zinātnes ministrijas un Veselības ministrijas pārstāvji, iepazīstinot ar apkopotajiem datiem, informēja, ka 668 Latvijas izglītības iestādēs mācās 67004 meitenes un sievietes vecumā no 11 līdz 19 gadiem. Aptuvenais finansējums šo personu nodrošināšanai ar bezmaksas higiēnas precēm varētu būt 350 tūkstoši eiro gadā.

No tām izglītības iestādēm, kas nodrošina sieviešu higiēnas preču bezmaksas pieejamību, lielākoties tās pieejamas pie skolas ārstniecības personām, informēja Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvji. Klātesošie akcentēja, ka meitenēm ir aizspriedumi pret higiēnas preču lūgšanu personālam un to brīva un diskrēta pieejamība varētu veicināt šo preču lietošanu.

Deputāti rosināja veikt pilotprojektu, lai pārbaudītu, kā higiēnas preču brīva pieejamība ietekmē to lietošanu, kā arī aicināja izvērtēt vairākkārt lietojamo menstruālo produktu pieejamības veicināšanu. Iniciatīvas pārstāve Ineta Ielīte atzīmēja, ka pilotprojektu plānots veikt Aizkraukles un Balvu novadu izglītības iestādēs.

Avots: Saeimas Preses dienests

Seko ManaBalss.lv ziņām arī Facebook!

Un, kā jau vienmēr uzsveram pie katras ManaBalss.lv ziņas, – apsver savu atbalstu ManaBalss.lv autoru jaunākajām iniciatīvām!

_______________________________________

Lūgums no ManaBalss komandas:

Tā kā interesējies par šo ziņu un visdrīzāk esi arī ManaBalss plašās kopienas dalībnieks/-ce, mēs būtu ļoti pateicīgi, ja Tu ziedotu platformas darbības uzturēšanai.

Arī Tavi ziedojumi palīdz nodrošināt lielo "aizkulišu" darbu, ko prasa pilsonisko iniciatīvu reālas ietekmes panākšana. Kopš 2011. gada ar 70 pēc pilsoņu iniciatīvām mainītiem likumiem ap ManaBalss platformu ir izveidojusies pasaules mērogā unikāli sekmīga pilsoniskās līdzdalības ekosistēma.

Tās efektivitāte izriet no platformas ManaBalss darba augstās kvalitātes un iesaistīto pušu uzticības pret to, ko mēs arī kopā ar Tevi darām. Mūsu kopējam darbam salīdzinoši ir pat ļoti liela atsaucība, un pret to ar cieņu izturas politiķi, ministrijas un citas publiskā sektora iestādes, amatpersonas, juristi un dažādu jomu eksperti, nevalstiskās organizācijas un mediji. Tomēr dažām idejām patīk stiept gumiju, un noturīga to pārstāvniecība prasa laiku.

Arī Tu esi lieliska Latvijas sasnieguma un spēcīga stāsta daļa! Ļauj tam skanēt arī turpmāk – iesaisties, balso, dalies ar ManaBalss iniciatīvu ziņām soctīklos, rosini savas iniciatīvas. Un apsver arī iespēju atbalstīt mūsu darbu ar ziedojumu!

AUTORS: MANA BALSS

Iniciatīvu turpina skatīt atbildīgajā komisijā; ministrs paredz daļēju atbalstu05. Oct (2023)

Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas sēdē trešdien, 11. oktobrī, tiks izskatīts 10'260 Latvijas pilsoņu kolektīvais iesniegums "Bezmaksas higiēnas preces meitenēm un sievietēm izglītības iestādēs".

Paredzams, ka iesnieguma prasību sēdē uzturēs Sieviešu sadarbības tīkla (SST) valdes priekšsēdētāja Inete Ielīte.

Šonedēļ SST kopā ar Saeimas deputātēm tikās ar labklājības ministru Uldi Auguli par 2024. gada budžeta prioritātēm, tostarp apspriežot arī šīs iniciatīvas prasību, lasāms SST Facebook ierakstā.

Nevienlīdzības mazināšanas apakškomisijas priekšsēdētāja Zane Skujiņa-Rubene (JV) un Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vadītāja Mairita Lūse (P) ministram uzdeva jautājumus par kolektīvā iesnieguma virzību, saņemot atbildi, ka tiek plānots tās daļējs atbalsts.

Z. Skujiņa-Rubene, informēja ministru, ka IZM savukārt ir informējusi, par to, ka strādā pie MK noteikumu grozījumiem, lai ieviestu šo iniciatīvu. M. Lūse savukārt aktualizēja jautājumu par iespēju savienot bērna kopšanas laiku ar darbu.

Papildus tam SST ministru rosināja papildināt budžeta prioritāšu sarakstu ar vardarbības pret sievieti novēršanas pasākumiem. Tai skaitā ar atbilstīga krīžu centra darba apmaksu un vienādi pieejamiem pakalpojumiem, piemēram, atbalsta grupām, kā tas ir Rīgā.

Seko ManaBalss.lv ziņām arī Facebook!

Un, kā jau vienmēr uzsveram pie katras ManaBalss.lv ziņas, – apsver savu atbalstu ManaBalss.lv autoru jaunākajām iniciatīvām!

_______________________________________

Lūgums no ManaBalss komandas:

Tā kā interesējies par šo ziņu un visdrīzāk esi arī ManaBalss plašās kopienas dalībnieks/-ce, mēs būtu ļoti pateicīgi, ja Tu ziedotu platformas darbības uzturēšanai.

Arī Tavi ziedojumi palīdz nodrošināt lielo "aizkulišu" darbu, ko prasa pilsonisko iniciatīvu reālas ietekmes panākšana. Kopš 2011. gada ar 65 pēc pilsoņu iniciatīvām mainītiem likumiem ap ManaBalss platformu ir izveidojusies pasaules mērogā unikāli sekmīga pilsoniskās līdzdalības ekosistēma.

Tās efektivitāte izriet no platformas ManaBalss darba augstās kvalitātes un iesaistīto pušu uzticības pret to, ko mēs arī kopā ar Tevi darām. Mūsu kopējam darbam salīdzinoši ir pat ļoti liela atsaucība, un pret to ar cieņu izturas politiķi, ministrijas un citas publiskā sektora iestādes, amatpersonas, juristi un dažādu jomu eksperti, nevalstiskās organizācijas un mediji. Tomēr dažām idejām patīk stiept gumiju, un noturīga to pārstāvniecība prasa laiku.

Arī Tu esi lieliska Latvijas sasnieguma un spēcīga stāsta daļa! Ļauj tam skanēt arī turpmāk – iesaisties, balso, dalies ar ManaBalss iniciatīvu ziņām soctīklos, rosini savas iniciatīvas. Un apsver arī iespēju atbalstīt mūsu darbu ar ziedojumu!

AUTORS: MANA BALSS

Aicina Saeimu organizēt konferenci vai komisiju kopsēdi higiēnas preču diskrētai un bezmaksas pieejai mācību iestādēs16. May (2023)

Saeimā iesniegtās iniciatīvas "Bezmaksas higiēnas preces meitenēm un sievietēm izglītības iestādēs" virzītājas – NVO Latvijas Sieviešu sadarbības tīkls – publiskā vēstulē aicina Saeimu vienoties mērķtiecīgai sieviešu interešu un tiesību nostiprināšanai likumdošanā.

Šeit pārpublicējam Sieviešu sadarbības tīkla vēstuli, kas ir adresēta virknei politiķu un amatpersonu.

Cienījamās deputātes un godātie deputāti! Tiešām priecājamies, ka atsaucāties mūsu aicinājumam un izveidojāt parlamentāro grupu Sieviešu interešu aizstāvībai. Novērtējam arī mūsdienīgo pieeju, ka sievietes kopā ar vīriešiem risina sieviešu interešu un tiesību jautājumus.

14. Saeimas darbam uzsākoties, mēs lūdzām:
1. veicināt ideju apmaiņu par sievietēm svarīgiem jautājumiem grupā (sieviešu līdzdalība politikā, sieviešu pilsoniskā līdzdalība, sieviešu karjeras attīstība u.c.);
2. veicināt sievietēm būtisku jautājumu virzību Saeimā (veselība, aizsardzība pret vardarbību, ģimeņu atbalsta jautājumi u.c.);
3. rīkot Saeimā ikgadēju konferenci sadarbībā ar sieviešu organizācijām par sievietēm svarīgu jautājumu risinājumiem.

Šobrīd ir nepieciešama jūsu palīdzība, lai nodrošinātu Lēmuma projekta Par 10'260 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma "Bezmaksas higiēnas preces meitenēm un sievietēm izglītības iestādēs" turpmāko virzību. Kopš 20. aprīļa sēdes tas ir Saeimas dienaskārtībā un diemžēl jau vairākas reizes pārcelts sakarā ar sēdes pārtraukumu. Tas apdraud iespēju iekļaut nepieciešamo jauno politikas iniciatīvu atbilstīgās ministrijas (par kuru vēl jāvienojas) budžeta portfelī līdz jūnija beigām, lai varētu virzīt uz Finanšu ministriju un pēc tam uz Ministru kabinetu 2024. gada budžeta projektā.

Vēršam jūsu uzmanību, ka ministrijas un diemžēl arī Saeimas komisijas uzstādīto problēmu, tai skaitā sieviešu problēmu, risināšanā joprojām iesaista tikai atsevišķas organizācijas. Tas apdraud jebkura jautājuma kompleksu un efektīvu risināšanu.

Sieviešu sadarbības tīkls pēdējā laikā ir ticies ar dažādām augsta līmeņa amatpersonām, veicis pētījumu par atbalsta tīkla no vardarbības cietušām sievietēm pilnveidošanu, organizējis darba grupas gan par sabiedrībā aktuālo vardarbības jautājumu, gan par higiēnas precēm, kas ir daļa no meitenes un sievietes labbūtības, gan par sieviešu veselības jautājumiem, izveidojot plašu sadarbības partneru loku. Tāpēc aicinām jūs kopā ar Sieviešu sadarbības tīklu organizēt konferenci vai arī vairāku komisiju kopsēdi (Budžeta un finanšu (nodokļu), Juridiskās, Sociālo un darba un lietu, Izglītības, kultūras un zinātnes, Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu) par šiem būtiskajiem sieviešu interešu jautājumiem, pieaicinot kompetentās nevalstiskās organizācijas, ministrijas un citas organizācijas un meklējot kopīgus risinājumus. Tai skaitā tos, kuru ieviešanai nav daudz būtisku šķēršļu un kuriem nevajag lielas investīcijas, bet saskaņotu rīcību.

Piemēram, vardarbības pret sievieti problēmas risināšanai tādas organizācijas kā krīžu centrs "Skalbes", Talsu sieviešu un bērnu krīžu centrs, "Centrs Marta", Sieviešu ar invaliditāti asociācija "Aspazija", "Dardedze", Sieviešu sadarbības tīkls un ne tikai ir neatņemamas vardarbības mazināšanas ekosistēmas daļas. Mums ir jāstrādā kopā. Diemžēl līdz šim ir daudzi šķēršļi, tāpēc šādas sadarbības attīstībai aicinām veltīt jūsu laiku.

Tāpat arī ar sieviešu veselības un labbūtības jautājumiem. Bez dažādu kompetento un iesaistīto organizāciju atbalsta būtiskas izmaiņas nebūs iespējamas; tikai paredzami piketi atkal un atkal.

Esam gatavas piedāvāt dienaskārtību un ekspertus no NVO plašākai sarunai.

Priecāsimies sadarboties! Esam jūsu rīcībā.

Ar cieņu,
Inete Ielīte, valdes priekšsēdētāja
Edīte Kalniņa, Eiropas Sieviešu lobija valdes locekle

Seko ManaBalss.lv ziņām arī Facebook!

Un, kā jau vienmēr uzsveram pie katras ManaBalss.lv ziņas, – apsver savu atbalstu ManaBalss.lv autoru jaunākajām iniciatīvām!

_______________________________________

Lūgums no ManaBalss komandas:

Tā kā interesējies par šo ziņu un visdrīzāk esi arī ManaBalss plašās kopienas dalībnieks/-ce, mēs būtu ļoti pateicīgi, ja Tu ziedotu platformas darbības uzturēšanai.

Arī Tavi ziedojumi palīdz nodrošināt lielo "aizkulišu" darbu, ko prasa pilsonisko iniciatīvu reālas ietekmes panākšana. Ar 60 pēc pilsoņu iniciatīvām mainītiem likumiem kopš 2011. gada ap ManaBalss platformu radītā pilsoniskās līdzdalības ekosistēma ir unikāli sekmīga pasaules mērogā.

Tās efektivitāte izriet no platformas ManaBalss darba augstās kvalitātes un iesaistīto pušu uzticības pret to, ko mēs arī kopā ar Tevi darām. Mūsu kopējam darbam salīdzinoši ir pat ļoti liela atsaucība, un pret to ar cieņu izturas politiķi, ministrijas un citas publiskā sektora iestādes, amatpersonas, juristi un dažādu jomu eksperti, nevalstiskās organizācijas un mediji. Tomēr dažām idejām patīk stiept gumiju, un noturīga to pārstāvniecība prasa laiku.

Arī Tu esi lieliska Latvijas sasnieguma un spēcīga stāsta daļa! Ļauj tam skanēt arī turpmāk – iesaisties, balso, dalies ar ManaBalss iniciatīvu ziņām soctīklos, rosini savas iniciatīvas. Un apsver arī iespēju atbalstīt mūsu darbu ar ziedojumu!

AUTORS: MANA BALSS