Pārstāvis: Valentīna StrautmanePublicēta: 08. Oct (2020)

DAUDZBĒRNU ĢIMEŅU VECĀKU TIESĪBAS UZ AGRĀKU PENSIONĒŠANOS
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā

10'000
7'575
Jau parakstījuši 7'575
2'425

Daudzbērnu ģimenēm, kurās ir 3 bērni, pensionēšanas vecumu abiem vecākiem ir jāsamazina līdz 62 gadiem (ar nosacījumu, ka ir 25 gadu darba stāžs); ja 4 bērni, tad pensionēšanas vecumu samazināt līdz 61 gadiem, ja 5 bērni un vairāk, tad līdz 60 gadiem.

Lūdzu Saeimu izskatīt šo jautājumu un veikt attiecīgas izmaiņas likumdošanā.

Tas dos motivāciju un atbalstu no valsts puses ģimenēm, kurās ir divi bērni, apsvērt lielāku bērnu skaitu ģimenē. Prognozes liecina, ka no kādreizējiem diviem miljoniem iedzīvotāju līdz 2070. gadam Latvijā būs palikuši 1,3 miljoni.

Pievienots dokuments

Pievienots_dokuments.pdf (atvērt)