Iesniegta Saeimā

Pārstāvis: Valentīna StrautmanePublicēta: 08. Oct (2020)

DAUDZBĒRNU ĢIMEŅU VECĀKU TIESĪBAS UZ AGRĀKU PENSIONĒŠANOS
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā

10'000
12'071
Jau parakstījuši 12'071

Daudzbērnu ģimenēm, kurās ir 3 bērni, pensionēšanas vecumu abiem vecākiem ir jāsamazina līdz 62 gadiem (ar nosacījumu, ka ir 25 gadu darba stāžs); ja 4 bērni, tad pensionēšanas vecumu samazināt līdz 61 gadiem, ja 5 bērni un vairāk, tad līdz 60 gadiem.

Lūdzu Saeimu izskatīt šo jautājumu un veikt attiecīgas izmaiņas likumdošanā.

Tas dos motivāciju un atbalstu no valsts puses ģimenēm, kurās ir divi bērni, apsvērt lielāku bērnu skaitu ģimenē. Prognozes liecina, ka no kādreizējiem diviem miljoniem iedzīvotāju līdz 2070. gadam Latvijā būs palikuši 1,3 miljoni.

Pievienots dokuments

Pievienots_dokuments.pdf (atvērt)

Iniciatīvas jaunumi

Lauž šķēpus par pensiju daudzbērnu vecākiem15. May (2023)

Saeima sākusi izskatīt ManaBalss.lv autores iniciatīvu par agrākas pensionēšanās iespēju daudzbērnu ģimeņu vecākiem. Atbildīgās ministrijas pašlaik ir skeptiskas – jo agrāka pensionēšanās nozīmēs papildu slogu sociālajam budžetam, analizējot Saeimā sākto diskusiju, raksts NRA portāls.

Savukārt eksperti un iniciatīvas iesniedzēji norāda uz netaisnību, ar kādu saskaras cilvēki, kuri izaudzinājuši vairākus bērnus. Netaisnība saistīta gan ar pensionēšanās vecumu, gan ar pensijas aprēķinu, jo cilvēkiem, kuri audzinājuši bērnus, īpaši sievietēm, ir daudz mazāks uzkrātais pensijas kapitāls.

Jāpalielina daudzbērnu ģimeņu prestižs un jāmazina netaisnība

Valentīna Strautmane, kas ir iniciatīvas idejas autore, norādīja, ka iniciatīvas mērķis ir panākt priekšlaicīgas pensijas noteikšanu daudzbērnu ģimeņu vecākiem, kas var palīdzēt samazināt finansiālo slogu un nodrošināt cienīgāku dzīvi vecumdienās, jo daudzbērnu ģimenes saskaras ar papildu izmaksām par bērnu audzināšanu. Iniciatīvas autore arī uzskata, ka šī iniciatīva var palīdzēt celt šo ģimeņu prestižu sabiedrībā, kā arī pievērst uzmanību daudzbērnu ģimeņu problēmām un tās risināt.

Iniciatīva paredz mainīt pensiju likumu un noteikt, ka abiem vecākiem, kuru ģimenē aug trīs bērni, pensionēšanās vecums būtu 62 gadi, vecākiem, kuri izaudzinājuši četru bērnus - 61 gads, savukārt, ja vecāki izaudzinājuši piecus un vairāk bērnu - 60 gadi.

V. Strautmane norādīja, ka Lietuvā pensijai nepiemēro ienākuma nodokli, kas ir ļoti būtiski pensiju saņēmējiem, savukārt Polijā ir programma “Bērnu pensija”, kas nodrošina papildu sociālo nodrošinājumu daudzbērnu ģimenēm, un vecāki, kuriem ir trīs un vairāk bērnu, aizejot pensijā, var saņemt papildu pensiju. Itālijā pastāv sistēma pensiju sistēmas bonusa punktu uzkrāšanai vecākiem, kuri audzina trīs vai vairāk bērnu, un šos punktus ņem vērā, aprēķinot pensiju. Iniciatīvu parakstījuši vairāk par 11'000 cilvēku.

Labklājības ministrija: jāveicina pirmā bērna dzimšana

"Pētot priekšlikumu, analizējām to no visām pusēm, tostarp ilgtspējas," saka Labklājības ministrijas parlamentārais sekretārs Artjoms Uršuļskis. "Viena no lietām, kas mūs uztrauc, ir šīs iniciatīvas ietekme uz pensijas adekvātumu, jo pensija ir atkarīga no darba stāža, veiktajām sociālajām iemaksām un pensiju kapitāla. Ja mēs veidojam šādu atvieglojumu vecākiem, tad mēs veidosim mazāku pensijas apmēru."

Viņš arī minēja, ka pensijas likuma mērķis ir veicināt pēc iespējas ilgāku atrašanos darbā un uzkrāt pēc iespējas lielāku pensijas kapitālu, lai saņemtu lielāku pensiju. Šāda iniciatīva arī varot pasliktināt situāciju sociālajā budžetā un būt papildu slogs pensiju sistēmai – jo vairāk “mums cilvēku ir ārpus darba tirgus, jo vairāk jāiesaistās pārējiem". Tikai dažās valstīs ir papildu atvieglojumi daudzbērnu vecākiem. A. Uršuļskis uzsvēra, ka vispār Labklājības ministrijas prioritāte ir veicināt pirmā bērna piedzimšanu, jo "ja nav pirmā bērna, nebūs arī daudzbērnu ģimenes".

Finanšu ministrijas Budžeta departamenta Labklājības sfēras finansēšanas nodaļas vadītāja Anita Čemme teica, ka Finanšu ministrijai svarīgākais ir ņemt vērā sociālā budžeta ilgtspēju. "Ja tiek domāts par šādas iniciatīvas virzīšanu, tad tā noteikti jāskata kopā ar sociālo budžetu un budžeta plānošanu," teica A. Čemme.

Kuram jāaizstāv ģimenes?

Latvijas daudzbērnu ģimeņu apvienības valdes priekšsēdētāja Elīna Treija sacīja, ka apvienība ir par jebkuru iniciatīvu, kas var uzlabot ģimeņu situāciju. "Noklausoties Labklājības ministrijas pozīciju, pārņem skumjas, jo tā ir tāda, kāda vienmēr ir bijusi Finanšu ministrijai, proti, vienmēr skatāmies tikai ietekmi uz budžetu, un skaidrs, ka jebkura ietekme uz budžetu ir negatīva, un Labklājības ministrija, manuprāt, šo funkciju – aizstāvēt ģimeņu un bērnu intereses – pilda vāji," atzina E. Treija. Viņa uzsvēra, ka pašlaik no sociālās drošības viedokļa ir laba situācija, bērnam piedzimstot, kā arī ir salīdzinoši labs atbalsts laikā, kamēr daudzbērnu ģimenes vecāki ir apgādnieki, bet kritiska situācija ir tad, kad vecāki sasniedz pensionēšanās vecumu. Taču E. Treija norādīja, ka, tikai nosakot agrāku pensionēšanās vecumu, tas nerisinās visas problēmas, kādas ir daudzbērnu vecākiem, īpaši daudzbērnu māmiņām.

Kā piemēru viņa minēja mātes, kuras, audzinot piecus, sešus vai pat desmit bērnus, nepaspēj uzkrāt nepieciešamo pensijas kapitālu un arī atbilstošu darba stāžu, lai saņemtu pensiju. Darba devēju konfederācijas sociālo jautājumu eksperts Pēteris Leiškalns uz abu ministriju teikto par budžeta ilgtspēju aicināja padomāt, kas tad maksā pašreizējās pensijas pirmajā līmenī – pašreizējie strādājošie, un nākotnē tie būs pašreizējo daudzbērnu ģimeņu bērni – tieši viņi maksās pensijas. "Nekorekti ir saistīt šo jautājumu ar sociālā budžeta ilgtspēju," aizrādīja eksperts.

Ir skaidrs, ka jautājuma izlemšana nebūs viegla, tomēr diskusijas turpināsies, jo Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija, pieņemot šo iniciatīvu izskatīšanai, nolēma par atbildīgo komisiju nozīmēt Sociālo un darba lietu komisiju, kā arī uzdot valdībai rast risinājumu sociāli taisnīgiem pensionēšanās noteikumiem daudzbērnu vecākiem. Apspriežot šo iniciatīvu, vairums piekrita, ka pašreizējā daudzbērnu vecāku, sevišķi sieviešu, pensionēšanās kārtība un noteikumi nav taisnīgi.

Saeimas plenārsēdes balsojums par iniciatīvas nodošanu turpmākajai izskatīšanai atbildīgajā komisijā notiks 18. maijā.

Avots: NRA; ManaBalss.lv

Seko ManaBalss.lv ziņām arī Facebook!

Un, kā jau vienmēr uzsveram pie katras ManaBalss.lv ziņas, – apsver savu atbalstu ManaBalss.lv autoru jaunākajām iniciatīvām!

_______________________________________

Lūgums no ManaBalss komandas:

Tā kā interesējies par šo ziņu un visdrīzāk esi arī ManaBalss plašās kopienas dalībnieks/-ce, mēs būtu ļoti pateicīgi, ja Tu ziedotu platformas darbības uzturēšanai.

Arī Tavi ziedojumi palīdz nodrošināt lielo "aizkulišu" darbu, ko prasa pilsonisko iniciatīvu reālas ietekmes panākšana. Ar 60 pēc pilsoņu iniciatīvām mainītiem likumiem kopš 2011. gada ap ManaBalss platformu radītā pilsoniskās līdzdalības ekosistēma ir unikāli sekmīga pasaules mērogā.

Tās efektivitāte izriet no platformas ManaBalss darba augstās kvalitātes un iesaistīto pušu uzticības pret to, ko mēs arī kopā ar Tevi darām. Mūsu kopējam darbam salīdzinoši ir pat ļoti liela atsaucība, un pret to ar cieņu izturas politiķi, ministrijas un citas publiskā sektora iestādes, amatpersonas, juristi un dažādu jomu eksperti, nevalstiskās organizācijas un mediji. Tomēr dažām idejām patīk stiept gumiju, un noturīga to pārstāvniecība prasa laiku.

Arī Tu esi lieliska Latvijas sasnieguma un spēcīga stāsta daļa! Ļauj tam skanēt arī turpmāk – iesaisties, balso, dalies ar ManaBalss iniciatīvu ziņām soctīklos, rosini savas iniciatīvas. Un apsver arī iespēju atbalstīt mūsu darbu ar ziedojumu!

AUTORS: MANA BALSS

Daudzbērnu vecāku tiesības uz agrāku pensionēšanos skatīs atbildīgajā komisijā un valdībā10. May (2023)

14. Saeimā jaunas pilsoņu iniciatīvas par likumdošanas grozījumiem darba kārtībā nonāk biežāk nekā divas reizes mēnesī. Jaunākajā no tām – jautājumā par daudzbērnu vecāku tiesībām uz agrāku pensionēšanos – ar Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas deputātu vienbalsīgu lēmumu 10. maija sēdē ir nolemts par atbildīgo komisiju nozīmēt Sociālo un darba lietu komisiju, kā arī paralēli uzdot valdībai rast risinājumu sociāli taisnīgiem pensionēšanās noteikumiem daudzbērnu vecākiem.

Sēdes laikā gan vairuma pieaicināto ekspertu, gan politiķu vērtējums nosvērās par labu argumentam, ka pašreizējā daudzbērnu vecāku, sevišķi sieviešu, pensionēšanās kārtība un noteikumi nav taisnīgi.

Ar argumentiem par iniciatīvas prasības īstenošanas nepieciešamību sēdē citu starpā piedalījās iniciatīvas autore Valentīna Strautmane, biedrības "Latvijas daudzbērnu ģimeņu apvienība" valdes priekšsēdētāja Elīna Treija un "Nacionālās apvienības" politiķis un demogrāfijas rīcībpolitikas eksperts Imants Parādnieks.

Šī iniciatīva ir jau 19. kolektīvais iesniegums, kas 14. Saeimā ir iekļauts politiskajā darba kārtībā ar platformas ManaBalss.lv starpniecību. Piecas no šīm iniciatīvām ir atstātas bez tālākas virzības jeb praktiski noraidītas, bet no pārējām vairums ir turpmākā izvērtēšanas procesā Saeimā un valdībā par to prasīto likumdošanas labojumu izveidi un ieviešanu.

Izņēmums ir nesen iesniegtā iniciatīva par auto obligāto tehnisko apskati reizi divos gados, kuras sākotnējā izskatīšana vēl nav notikusi. Vēl divas iniciatīvas pašlaik ir iesniegtas un atrodas parakstu analīzes stadijā Saeimas prezidijā, tāpēc oficiālajā darba kārtībā pagaidām neparādās. Tomēr arī to sākotnējā izskatīšana ir paredzama tuvākā mēneša laikā.

Tas nozīmē, ka jaunas pilsoņu iniciatīvas par likumdošanas grozījumiem Saeimas darba kārtībā nonāk biežāk nekā divas reizes mēnesī. Kopā ar jau likumdošanas procesā esošajām iepriekšējām iniciatīvām šo pilsoņu kolektīvo iesniegumu izskatīšana komisijās un valdībā attiecīgi ir daudz biežāka.

Seko ManaBalss.lv ziņām arī Facebook!

Un, kā jau vienmēr uzsveram pie katras ManaBalss.lv ziņas, – apsver savu atbalstu ManaBalss.lv autoru jaunākajām iniciatīvām!

_______________________________________

Lūgums no ManaBalss komandas:

Tā kā interesējies par šo ziņu un visdrīzāk esi arī ManaBalss plašās kopienas dalībnieks/-ce, mēs būtu ļoti pateicīgi, ja Tu ziedotu platformas darbības uzturēšanai.

Arī Tavi ziedojumi palīdz nodrošināt lielo "aizkulišu" darbu, ko prasa pilsonisko iniciatīvu reālas ietekmes panākšana. Ar 60 pēc pilsoņu iniciatīvām mainītiem likumiem kopš 2011. gada ap ManaBalss platformu radītā pilsoniskās līdzdalības ekosistēma ir unikāli sekmīga pasaules mērogā.

Tās efektivitāte izriet no platformas ManaBalss darba augstās kvalitātes un iesaistīto pušu uzticības pret to, ko mēs arī kopā ar Tevi darām. Mūsu kopējam darbam salīdzinoši ir pat ļoti liela atsaucība, un pret to ar cieņu izturas politiķi, ministrijas un citas publiskā sektora iestādes, amatpersonas, juristi un dažādu jomu eksperti, nevalstiskās organizācijas un mediji. Tomēr dažām idejām patīk stiept gumiju, un noturīga to pārstāvniecība prasa laiku.

Arī Tu esi lieliska Latvijas sasnieguma un spēcīga stāsta daļa! Ļauj tam skanēt arī turpmāk – iesaisties, balso, dalies ar ManaBalss iniciatīvu ziņām soctīklos, rosini savas iniciatīvas. Un apsver arī iespēju atbalstīt mūsu darbu ar ziedojumu!

AUTORS: MANA BALSS

Daudzbērnu vecāku agrāku pensionēšanos sāks izskatīt Saeimā26. Apr (2023)

Saeima maija pirmajā pusē sāks izskatīt pilsoņu iniciatīvu, lai vecākiem, kuri ir izaudzinājuši vismaz trīs bērnus, noteiktu 62 gadu pensionēšanās vecumu.

Pēc iniciatīvas iesniegšanas Saeimā aprīļa vidū 10. maijā notiks kolektīvā iesnieguma "Daudzbērnu ģimeņu vecāku tiesības uz agrāku pensionēšanos" sākotnējā izvērtēšana Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijā. Sēdē piedalīsies un par iniciatīvas aicinājumu argumentēs tās autore, kā arī ar saviem komentāriem piedalīties uzaicināta ir Labklājības ministrija, Finanšu ministrija un biedrība "Latvijas Daudzbērnu ģimeņu apvienība".

Pati ideja gan nav jauna – jau iepriekš ir bijuši priekšlikumi par agrākas pensionēšanās iespējām daudzbērnu vecākiem, publikācijā par Saeimā iesniegto iniciatīvu vērtē NRA. Iniciatīvas autore Valentīna Strautmane norāda, ka priekšlikums par priekšlaicīgu pensionēšanos daudzbērnu ģimeņu vecākiem ir saistīts ar nepieciešamību uzlabot demogrāfiskos rādītājus valstī.

"Latvijā ir samazinājies iedzīvotāju skaits, tostarp reproduktīvā vecumā esošo sieviešu skaits. Dzimstības koeficients ir ap 1,7 punktiem, kas ir krietni mazāk, lai notiktu pilnvērtīga paaudžu nomaiņa – tad tam būtu jāsasniedz 2,1–2,2 punkti. Latvijā tas pēdējo reizi bija novērojams astoņdesmito gadu beigās," viedokli pamato V. Strautmane. Viens no risinājumiem būtu palielināt daudzbērnu ģimeņu skaitu Latvijā, un tāpēc ir nepieciešama arī atbilstoša un daudzbērnu ģimeņu vecākiem labvēlīga pensiju politika.

Pašlaik pensionēšanās vecums ir 64 gadi un seši mēneši, bet no nākamā gada pensionēšanās vecums būs 65 gadi. Apdrošināšanas stāžam, lai saņemtu vecuma pensiju, ir jābūt vismaz 15 gadiem. Latvijā ir iespējams saņemt pensiju priekšlaikus – divus gadus pirms noteiktā pensionēšanās vecuma.

Pašlaik pensiju likums jau paredz dažus gadījumus, kad pensiju var pieprasīt agrāk, taču šos nosacījumus nevar nosaukt par pārāk labvēlīgiem daudzbērnu vecākiem, vērtē NRA. Jo pirmām kārtām ir nepieciešams pietiekami liels darba stāžs, un tas arī attiecas tikai uz tiem vecākiem, kuriem ir vismaz pieci bērni. Šādu ģimeņu Latvijā ir ļoti neliels īpatsvars.

Pensiju likums nosaka: bērna vecāks vai aizbildnis, kura apdrošināšanas stāžs nav mazāks par 25 gadiem, var pieprasīt pensiju piecus gadus agrāk, ja laikā, līdz bērns sasniedzis 18 gadu vecumu, šis vecāks ir ne mazāk kā astoņus gadus aprūpējis piecus vai vairāk bērnu vai bērnu ar invaliditāti. Sievietēm, kuras ir izaudzinājušas piecus vai vairāk bērnu vai bērnu ar invaliditāti, ir tiesības pieprasīt pensiju piecus gadus agrāk, ja darba stāžs nav mazāks par 20 gadiem.

Avots: NRA

Seko ManaBalss.lv ziņām arī Facebook!

Un, kā jau vienmēr uzsveram pie katras ManaBalss.lv ziņas, – apsver savu atbalstu ManaBalss.lv autoru jaunākajām iniciatīvām!

_______________________________________

Lūgums no ManaBalss komandas:

Tā kā interesējies par šo ziņu un visdrīzāk esi arī ManaBalss plašās kopienas dalībnieks/-ce, mēs būtu ļoti pateicīgi, ja Tu ziedotu platformas darbības uzturēšanai.

Arī Tavi ziedojumi palīdz nodrošināt lielo "aizkulišu" darbu, ko prasa pilsonisko iniciatīvu reālas ietekmes panākšana. Ar 56 pēc pilsoņu iniciatīvām mainītiem likumiem kopš 2011. gada ap ManaBalss platformu radītā pilsoniskās līdzdalības ekosistēma ir unikāli sekmīga pasaules mērogā.

Tās efektivitāte izriet no platformas ManaBalss darba augstās kvalitātes un iesaistīto pušu uzticības pret to, ko mēs arī kopā ar Tevi darām. Mūsu kopējam darbam salīdzinoši ir pat ļoti liela atsaucība, un pret to ar cieņu izturas politiķi, ministrijas un citas publiskā sektora iestādes, amatpersonas, juristi un dažādu jomu eksperti, nevalstiskās organizācijas un mediji. Tomēr dažām idejām patīk stiept gumiju, un noturīga to pārstāvniecība prasa laiku.

Arī Tu esi lieliska Latvijas sasnieguma un spēcīga stāsta daļa! Ļauj tam skanēt arī turpmāk – iesaisties, balso, dalies ar ManaBalss iniciatīvu ziņām soctīklos, rosini savas iniciatīvas. Un apsver arī iespēju atbalstīt mūsu darbu ar ziedojumu!

AUTORS: MANA BALSS