Pārstāvis: Jurģis ĻaudaksPublicēta: 30. Mar (2023)

PAR IEDZĪVOTĀJU PADOMĒM MADONAS NOVADĀ
Iniciatīva tiks iesniegta Madonas novada pašvaldībā

300
115
Jau parakstījuši 115
185

Aicinu Madonas novada pašvaldību izstrādāt saistošos noteikumus par iedzīvotāju padomju dibināšanu un to darbību.

Un saskaņā ar Pašvaldību likumu AICINU PAR ŠO INICIATĪVU PARAKSTĪTIES MADONAS NOVADĀ DEKLARĒTOS LATVIJAS PILSOŅUS VECUMĀ VIRS 16 GADIEM UN ĪPAŠUMA TURĒTĀJUS PAŠVALDĪBĀ. Paraksties par to, lai Madonas novada pašvaldība izstrādātu saistošos noteikumus iedzīvotāju padomju dibināšanai un darbībai! Saistošie noteikumi ir jāizstrādā, pamatojoties uz Pašvaldību likuma 58. pantu "Iedzīvotāju padome". Iedzīvotāju padomēm ir jābūt katrā pagastā un pašvaldības pilsētā.

Pašvaldību likums jau tagad paredz iespēju dibināt iedzīvotāju padomes, taču tas nav iespējams, ja pašvaldība nav izstrādājusi saistošos noteikumus par iedzīvotāju padomju dibināšanu un to darbību. Iedzīvotāju padomes ir būtiska lokālās teritorijas demokrātijas sastāvdaļa. Jau tagad Madonas novadā ir daudz aktīvu cilvēku, kuriem ir tikai jādod iespēja iesaistīties. Tā būs mūsu iespēja rūpēties par savas dzīves vidi, iesaistoties demokrātiskos procesos. Pašvaldībai ir jārūpējas par to, lai iedzīvotāji tiktu iesaistīti savas vides un demokrātijas veidošanā.