Iesniegta pašvaldībā

Pārstāvis: Jūrmalas Pumpuru vidusskolas Skolas padomePublicēta: 15. Feb

IZGLĀB PUMPURU VIDUSSKOLU – PARAKSTIES PRET SKOLAS LIKVIDĀCIJU
Iniciatīva tiks iesniegta Jūrmalas domē

600
1'865
Jau parakstījuši 1'865

AICINĀM PAR ŠO INICIATĪVU PARAKSTĪTIES TIKAI JŪRMALAS VALSTSPILSĒTĀ DEKLARĒTOS LATVIJAS PILSOŅUS VECUMĀ VIRS 16 GADIEM UN ĪPAŠUMA TURĒTĀJUS PAŠVALDĪBĀ! Vēlamies mainīt Jūrmalas deputātu nostāju attiecībā uz Jūrmalas Pumpuru vidusskolas un Jaundubultu pamatskolas reorganizācijas izvēlēto modeli, kas paredz abu skolu likvidāciju un jaunas izglītības iestādes – Jūrmalas valstspilsētas Pumpuru vidusskolas – izveidošanu, jau ar 2024. gada 1. septembri. Jau sākot ar 2023./2024. mācību gadu, kā arī 2024. gada janvārī, Jūrmalas Pumpuru vidusskolas vadības pārstāvjiem un direktorei bija vairākas sarunas ar Jūrmalas domes pārstāvjiem par skolu tīkla sakārtošanu, kā izskatāmo variantu minot Jūrmalas Jaundubultu pamatskolas pievienošanu Jūrmalas Pumpuru vidusskolai. Šādai iniciatīvai Jūrmalas Pumpuru vidusskolas Skolas Padome un vadība neiebilst. Taču liels bija pārsteigums, kad 06.02.2024 Jūrmalas Pumpuru vidusskola saņēma oficiālu lēmumprojektu no Jūrmalas Domes (izskatīšanai un apstiprināšanai Domes sēdē jau 22.02.2024), kurā tika minēts par Jūrmalas Jaundubultu pamatskolas un Jūrmalas Pumpuru vidusskolas reorganizāciju, izveidojot jaunu izglītības iestādi – Jūrmalas valstspilsētas Pumpuru vidusskolu. Pēc būtības tā ir divu skolu likvidēšana un vienas juridiski jaunas skolas izveidošana. Šāds reorganizācijas veids iepriekš vispār netika minēts no Jūrmalas Domes puses. Arī Izglītības Pārvaldei Izglītības un Zinātnes ministrijas adresētajā vēstulē par skolu tīkla sakārtošanu Jūrmalas pilsētā tika vēstīts, ka atbalstāma ir Jaundubultu pamatskolas pievienošana Jūrmalas Pumpuru vidusskolai. Jūrmalas Pumpuru vidusskolas Skolas padome ir kategoriski pret šādu reorganizācijas modeli, jo nav veikti un Skolas padomei nav iesniegti detalizēti finansiālie aprēķini un izvērtēti šāda reorganizācijas modeļa riski. Nav veikta nekāda izglītības ekosistēmas un arī ekonomiskās pamatotības analīze un reorganizācijas veidu modelēšana. Ir trīs veidi, kā pašvaldība var reorganizēt iestādes, tostarp (1) skolas – izglītības iestādes likvidēšana; (2) pievienošana citai izglītības iestādei; (3) izglītības iestādes reorganizēšana (likvidēšana), izveidojot jaunu juridisku iestādi ar jaunu nosaukumu. Nav notikusi risku izvērtēšana un sabiedriskās domas izzināšana.

Skolas padome vairākkārt ir aicinājusi Jūrmalas domi izskatīt Skolas padomes piedāvātu alternatīvu risinājumu, kas paredz Jaundubultu pamatskolas pievienošanu Pumpuru vidusskolai, risinot būtiskāko problemātiku: 1) saimnieciskos jautājumus, konkrētāk – klašu telpu trūkumu Jūrmalas Pumpuru vidusskolā skolēna skaita pieauguma dēļ; 2) veicinās Jaundubultu pamatskolas pārejas mācību procesu tikai valsts valodā. Papildus, šāds reorganizācijas veids: 1) samazinās reorganizācijas finansiālos izdevumus (Jūrmalas domes lēmumprojekta 8. punkts paredz, ka visi ar reorganizāciju saistītie izdevumi jāsedz no abu skolu budžetiem); 2) mazinās birokrātisko slogu, kas saistīts ar iestādes nosaukuma maiņu; 3) mazinās vecāku, pedagogu un skolēnu bažas un uztraukumus, ko Jūrmalas dome nav spējusi un nav ieinteresēta sadzirdēt.

Jūrmalas Pumpuru vidusskola ir Jūrmalas lielākā skola ar bagātu vēsturi, ar absolventiem, kuri devuši nozīmīgu pienesumu Latvijas tautai, ar tradīcijām, sasniegumiem un lielu potenciālu. Lūdzam Jūrmalas sabiedrības atbalstu, parakstot šo iniciatīvu, lai līdz 22.02.2024. mainītu Jūrmalas pašvaldības ievēlēto deputātu nostāju attiecībā uz Jūrmalas Pumpuru vidusskolas un Jaundubultu pamatskolas reorganizācijas izvēlēto modeli. AICINĀM PAR ŠO INICIATĪVU PARAKSTĪTIES TIKAI JŪRMALAS VALSTSPILSĒTĀ DEKLARĒTOS LATVIJAS PILSOŅUS VECUMĀ VIRS 16 GADIEM UN ĪPAŠUMA TURĒTĀJUS PAŠVALDĪBĀ! CITU ATBALSTĪTĀJU PARAKSTI SASKAŅĀ AR PAŠVALDĪBU LIKUMU NETIKS ŅEMTI VĒRĀ UN INICIATĪVAS KAMPAŅAS LAIKĀ TRAUCĒS SAPRAST, KĀDS IR REĀLAIS ATBALSTĪTĀJU SKAITS.

Iniciatīvas jaunumi

Iniciatīvas autori nāk klajā arī ar atklāto vēstuli15. Feb

Nesen publicētās iniciatīvas "Izglāb Pumpuru vidusskolu – paraksties pret skolas likvidāciju" autori ir izsūtījuši arī atklāto vēstuli virknei adresātu.

Pēc iniciatīvas autoru lūguma publicējam to šeit arī iniciatīvas interesentu zināšanai.

Augsti godātajam Latvijas Valsts prezidentam Edgaram Rinkēviča kungam
Ļ. cien. Izglītības un zinātnes ministrei Andai Čakšas kundzei
Ļ. cien. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrei Ingai Bērziņas kundzei
Ļ. cien. Izglītības kvalitātes valsts dienesta vadītājai Initai Juhņēvičas kundzei
Ļ. cien. Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības priekšsēdētājai Ingai Vanagas kundzei
A. god. Latvijas izglītības vadītāju asociācijas prezidentam Rūdolfam Kalvāna kungam
Ļ. cien. Jūrmalas domes priekšsēdētājai Ritai Sproģes kundzei

15.02.2024.

Bezatbildība. Tuvredzība. Nesaimnieciskums. Cinisms?

Rezultāts nepadarītu darbu padarīšanai "vienā dienā" nekad nav labs. Mūsu ieskatā šis ir klasisks piemērs sasteigtai, nepārdomātai, primitīvismā balstītai rīcībai.

Jūrmalas dome ļoti ātrā tempā virza jautājumu par Jūrmalas Pumpuru vidusskolas un Jaundubultu pamatskolas reorganizāciju, likvidējot abas skolas un dibinot jaunu Jūrmalas valstspilsētas Pumpuru vidusskolu. No brīža, kad puses tika iepazīstinātas ar šo lēmumprojektu, līdz Jūrmalas domes Izglītības, jaunatnes un sporta komisijas sēdei bija sešas darba dienas un līdz Domes sēdei, kurā paredzēts par šo balsot, vēl sešas darba dienas – 22.02.2024. Darbs, kas bija jādara desmit vai vismaz piecus gadus, tagad tiek paveikts divās nedēļās!

Jūrmalas Pumpuru vidusskolas Skolas padome kategoriski iestājas pret šādu reorganizācijas veidu vairāku, mūsuprāt, ļoti būtisku iemeslu dēļ.

1. Absolūti neizvērtēts pedagogu vakanču risks, t.i., šis modelis ļauj neturpināt darba attiecības un saņemt kompensāciju abu skolu pedagogiem. Mēs paredzam, ka vairums pedagogu, kas ir pensijas vecumā vai ļoti tuvu tam, var izvēlēties saņemt šo kompensāciju un neturpināt darba attiecības. Tas apdraud kvalitatīvu mācību procesa uzsākšanu 2024. gada 1. septembrī. Jāņem vērā, ka Pumpuru vidusskolā šobrīd trūkst četri pedagogi un īsi pirms mācību gada sākuma trūka vēl vairāk. Pieņemot, ka darbu pametīs puse no pensijas un pirmspensijas vecuma pedagogiem, riskējam, ka mācību gada sākumā pedagogu iztrūkums būs vēl lielāks kā šajā mācību gadā. Jāatzīmē, ka ir arī daļa pedagogu, kas var pamest mācību iestādi, ja par tās direktori nestrādās esošā Pumpuru vidusskolas direktore Ausma Bruņeniece. Bezatbildība.

2. Jūrmalas domes pārstāvji, tāpat kā Jūrmalas Izglītības pārvalde uzstāj, ka ir nepieciešams atklāts konkurss direktora amatam. Skolas padomes dziļa pārliecība ir, ka šādu pārmaiņu procesu vislabāk var vadīt direktors, kurš vislabāk pārzina esošo situāciju no visiem aspektiem – pedagogu kapacitāte, vecāku redzējums, bērnu spēja pielāgoties, materiāltehniskās bāzes iespējas un trūkumi u.c. Pārmaiņas, kad tiek apvienota latviešu skola ar mazākumtautību skolu nenotiek bieži un prasa ļoti lielu atbildību un pieredzi. Tāpat jāuzsver, ka Pumpuru vidusskola ir visstraujāk augošā skola Jūrmalā, kas nozīmē, ka vecāki atzīst šo skolu par pietiekami labu saviem bērniem. Uz Pumpuriem brauc arī bērni no citām pašvaldībām, tajā skaitā no Rīgas. Pumpuri ir vienīgā skola no Jūrmalas Ata Kronvalda vārdā nosauktajā skolu reitingā. Mūsu skolas bērni regulāri uzrāda augstvērtīgus rezultātus dažādas olimpiādēs un zinātniski pētnieciskajos darbos arī starptautiskā līmenī. Šis viss apliecina, ka šobrīd Pumpuru skola tiek vadīta labi, un jauna direktora iecelšana ir tikai vēl viens papildu risks neveiksmīgai skolu reorganizēšanai. Tuvredzība.

Svarīgi piebilst, ka Skolas padome atbalsta direktora konkursu, lai izvēlētos labāko tad, kad šo skolu apvienošana ir uzsākusi savu gaitu, ir apzināti un saprātīgi vadīti visi riski, un nav saredzamas būtiskas problēmas. Mūsuprāt, tas ir divu gadu termiņš.

3. Šāds reorganizācijas veids noteikti ir visnesaimnieciskākais, jo rodas nevajadzīgi izmaksu posteņi, no kuriem galvenie ir:

- kompensācijas Pumpuru vidusskolas skolotājiem (pēc padomes aprēķiniem, pieņemot 15% skolotāju aiziešanu, vismaz 120 000 EUR);

- visas izmaksas un laika resursi, kas saistīti ar jaunas iestādes dibināšanu – līgumi, veidlapas, konti, iesniegumi no vecākiem;

- virkne citu sīkumu, kas visi nebūtu nepieciešami, ja tiktu izvēlēts cits iespējamais reorganizācijas modelis.

Svarīgi atzīmēt, ka dome visas izmaksas, kas saistītas ar šo reorganizāciju, izņemot pedagogu kompensācijas, pieprasa segt no skolas budžeta, kas jau tā ir ierobežots un nenosedz visas primārās skolas vajadzības.

Vēršam uzmanību, ka konkrētais reorganizācijas modelis ir pretrunā ar Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3. pantu, kas uzliek publiskai personai (kas ir pašvaldība) lietderīgi rīkoties ar finanšu līdzekļiem un mantu. Šī panta 1.apakšpunkts paredz, ka "rīcībai jābūt tādai, lai mērķi sasniegtu ar mazāk finanšu līdzekļu un mantas izlietojumu". Nesaimnieciskums.

Neviena skolu reorganizācija nedrīkst pasliktināt situāciju kādā no iesaistītajām skolām. Mēs saskatām daudzus riskus, kas var negatīvi ietekmēt tieši Pumpuru vidusskolas mācību kvalitāti. Tajā pat laikā mēs izprotam vajadzību pēc skolu tīkla sakārtošanas un apzināmies, ka Pumpuriem ir nepieciešamas Jaundubultu pamatskolas telpas, lai veiksmīgi organizētu mācību procesu un nodrošinātu civilizētus apstākļus arī ārpus klases telpā un laikā.

Šos visus riskus var novērst, vai vismaz būtiski samazināt, izvēloties citu reorganizācijas veidu – Pievienošana. Šis ir absolūti loģiskākais reorganizācijas veids, jo izslēdz daudzus no augstāk uzskaitītajiem riskiem un absurdiem. Vēršam uzmanību, ka arī Izglītības un zinātnes ministrija ir aicinājusi Jūrmalas domi tieši pievienot Jaundubultu pamatskolu Pumpuru vidusskolai. Tāpat arī iepriekš pati Jūrmala ir izvēlējusies šādu reorganizācijas veidu, likvidējot sākumskolu Atvase un pievienojot to Jūrmalas 1. ģimnāzijai, un pēcāk atzinusi šo procesu par veiksmīgi realizētu skolu optimizāciju. Kāpēc šoreiz ir savādāk?

Uzklausot daudzus skolas vecākus un absolventus, dzirdam viedokli, ka Pumpuru vidusskolai ir unikāla nemateriāla, emocionāla vērtība Jūrmalas un visas Latvijas kontekstā. Te izauguši divi Valsts prezidenti, pasaules čempioni, tautas varoņi, rokmūzikas leģendas un tūkstoši vienkārši lielisku cilvēku. Kāpēc kas tāds ir jālikvidē un jādibina no jauna?

Aicinām visas atbildīgās institūcijas iesaistīties šajā problēmsituācijā un paust savu viedokli par viņuprāt pareizāko rīcību konkrētajā gadījumā. Ja vairums institūciju atbalsta Jūrmalas Pumpuru vidusskolas Skolas padomes redzējumu un Jūrmalas dome, neieklausoties šajos viedokļos, pieņem lēmumu par abu skolu likvidāciju un jaunas dibināšanu, aicinām Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju izmantot sev deleģētās tiesības un atcelt šādu lēmumu.

P.S. Jūrmalas domes Izglītības, jaunatnes un sporta komisijā no valdošo partiju puses deputātiem, tāpat kā no komitejas vadītājas, nebija neviena jautājuma par šo ļoti nopietno tēmu. Tas liecina par klaju neieinteresētību, nekompetenci un "balsošanas mašīnu".

Jūrmalas Izglītības pārvalde nav sniegusi risku analīzi, kā arī aprēķinus par izmaksām un ieguvumiem katram no reorganizācijas modeļiem. Tāpat arī neredzējām kompetentu izvērtējumu, vai tieši šāda skolu apvienošana ir labākā/racionālākā pilsētai pārskatāmā termiņā.

Vēršam uzmanību, ka vispirms būtu jāsakārto gadiem ilgi iestrēgušie saimnieciska rakstura jautājumi, kas tieši saistīti ar izglītojamo drošību Pumpuru vidusskolas telpās un skolai pieguļošajās teritorijās, kā piemēram, novērošanas kameru atjaunošana un satiksmes organizēšana teritorijai pieguļošajās ielās, par ko Skolas padome jau vairākus gadus ir informējusi Jūrmalas domi un Izglītības pārvaldi, un sniegusi savus priekšlikumus ar iespējamajiem tehniskajiem risinājumiem, kas tā arī ir atstāti bez ievērības. Cinisms.

Jūrmalas Pumpuru vidusskolas Skolas padomes vārdā
Padomes priekšsēdētājs Kārlis Ābele

Seko ManaBalss.lv ziņām arī Facebook!

Un, kā jau vienmēr uzsveram pie katras ManaBalss.lv ziņas, – apsver savu atbalstu ManaBalss.lv autoru jaunākajām iniciatīvām!

_______________________________________

Lūgums no ManaBalss komandas:

Tā kā interesējies par šo ziņu un visdrīzāk esi arī ManaBalss plašās kopienas dalībnieks/-ce, mēs būtu ļoti pateicīgi, ja Tu ziedotu platformas darbības uzturēšanai.

Arī Tavi ziedojumi palīdz nodrošināt lielo "aizkulišu" darbu, ko prasa pilsonisko iniciatīvu reālas ietekmes panākšana. Kopš 2011. gada ar 75 pēc pilsoņu iniciatīvām mainītiem likumiem ap ManaBalss platformu ir izveidojusies pasaules mērogā unikāli sekmīga pilsoniskās līdzdalības ekosistēma.

Tās efektivitāte izriet no platformas ManaBalss darba augstās kvalitātes un iesaistīto pušu uzticības pret to, ko mēs arī kopā ar Tevi darām. Mūsu kopējam darbam salīdzinoši ir pat ļoti liela atsaucība, un pret to ar cieņu izturas politiķi, ministrijas un citas publiskā sektora iestādes, amatpersonas, juristi un dažādu jomu eksperti, nevalstiskās organizācijas un mediji. Tomēr dažām idejām patīk stiept gumiju, un noturīga to pārstāvniecība prasa laiku.

Arī Tu esi lieliska Latvijas sasnieguma un spēcīga stāsta daļa! Ļauj tam skanēt arī turpmāk – iesaisties, balso, dalies ar ManaBalss iniciatīvu ziņām soctīklos, rosini savas iniciatīvas. Un apsver arī iespēju atbalstīt mūsu darbu ar ziedojumu!

AUTORS: MANA BALSS